• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konfuciuzornis

  Przeczytaj także...
  Eoconfuciusornis – rodzaj wczesnego ptaka należącego do rodziny Confuciusornithidae. Żył we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszych Chin. Został opisany w oparciu o niemal kompletny szkielet (IVPP V11977) odkryty w datowanych na 131 mln lat osadach formacji Dabeigou w prowincji Hebei w północnych Chinach. Epitet rodzajowy Eoconfuciusornis pochodzi od greckiego przedrostka eo, oznaczającego „wczesny”, oraz nazwy innego wczesnego ptaka z rodziny Confuciusornithidae – Confuciusornis („ptak Konfucjusza”), zaś epitet gatunkowy gatunku typowego, zhengi, honoruje chińskiego ornitologa Zhenga Guangmei.Pióro (łac. penna) – twory nabłonkowe pokrywające ciała ptaków , a w czasach prehistorycznych niektórych dinozaurów, przede wszystkim z grupy teropodów, zwłaszcza celurozaurów. Podobnie jak łuski u gadów, pióra zachodzą na siebie dachówkowato. Wyrastają z brodawek skórnych zbudowanych z komórek mezodermalnych, w których formują się najpierw pióra embrionalne (puchowe), a następnie pióra ostateczne (penna).
  Hongshanornis longicresta - to wczesnokredowy ptak z grupy Ornithurine, żyjący 125 milionów lat temu. Jego szczątki odkryto w pokładach skalnych z niższej kredy grupy Jehol w Mongolii Wewnętrznej, Chiny. Zęby niemal w całości zanikły zarówno na górnej, jak i dolnej szczęce zwierzęcia zastąpione już dziobem. Hongshanornis prawdopodobnie reprezentuje najwcześniejszego znanego posiadającego dziób reprezentanta ornithurine. Jest to zwierzę na tyle pierwotne, że nie jest wykluczone iż należy do bardziej prymitywny kladu pygostylia. Z drugiej strony funkcjonalność tego przypuszczalnego kladu, łączącego w sobie podrząd Enantiornithes, rodzinę Ornithurae, i bardziej pierwotne rodzaje, takie jak Confuciusornis robi wrażenie coraz bardziej niewiarygodnego. Oklazuje się, że połowa cech autapomorficznych - wliczając w to istnienie pygostylu są teraz uważane za powstałe niezależnie w wyniku konwergencji ewolucyjnej.

  Konfuciuzornis (Confuciusornis) – rodzaj wymarłych ptaków z rodziny Confuciusornithidae; jego nazwa znaczy „ptak Konfucjusza”.

  Żył w okresie wczesnej kredy (ok. 120 mln lat temu) na terenach obecnej wschodniej Azji. Długość ciała wynosiła około 20–30 cm. Jego szczątki znaleziono w Chinach.

  Był jednym z najstarszych ptaków, stanowiącym ogniwo pośrednie w ewolucji od nieptasich dinozaurów do ptaków. Opisany na podstawie wielu szkieletów młodych i dorosłych osobników. Miał krótki ogon i wielkie skrzydła. Był wyposażony w dwa bardzo długie, przypominające wstążkę pióra, które prawdopodobnie pełniły istotną rolę podczas zachowań godowych. Był zdolny do aktywnego lotu, na co wskazują jego kości i skamieniałości piór. Jest to najstarszy znany ptak, którego szczęki nie miały już zębów, lecz pokryte były rogową pochwą, jak u współczesnych ptaków. Jego przednie kończyny zaopatrzone były jeszcze jednak w silnie rozwinięte pazury.

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.

  Galeria[ | edytuj kod]

 • Skamieniałość konfuciuzornisa (Hong Kong Science Museum)

 • Skamieniałość konfuciuzornisa (Hong Kong Science Museum)

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Min Wang, Jingmai K. O'Connor i Zhong-He Zhou. A taxonomical revision of the Confuciusornithiformes (Aves: Pygostylia). „Vertebrata PalAsiatica”, w druku. DOI: 10.19615/j.cnki.1000-3118.180530 (ang.). 

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Eoconfuciusornis
 • Hongshanornis
 • Yandangornis longicaudus
 • Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).Dinozaury (Dinosauria – z stgr. δεινός deinos – straszny, potężny + σαῦρος sauros – jaszczur) – grupa archozaurów (gadów naczelnych), które zdominowały ziemskie ekosystemy na ponad 160 mln lat, pojawiając się w środkowym triasie. Pod koniec okresu kredy, około 65,5 mln lat temu, katastrofalne wymieranie skończyło ich dominację na lądzie na wszystkich kontynentach. Jedna grupa dinozaurów przeżyła do dnia dzisiejszego: większość taksonomów uważa, że współczesne ptaki są dinozaurami z grupy teropodów. Dinosauria obejmuje dwa rzędy: Saurischia (gadziomiedniczne) oraz Ornithischia (ptasiomiedniczne).
  Warto wiedzieć że... beta

  Confuciusornithidae – rodzina prymitywnych ptaków żyjących we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszych Chin, jedyna należąca do rzędu Confuciusornithiformes. Typowym przedstawicielem rodziny jest Confuciusornis; oprócz niego zalicza się do niej również rodzaje: Changchengornis, Jinzhournis i Eoconfuciusornis. U około połowy z odnalezionych dotąd osobników zachowały się pozostałości łuskopodobnych piór ogonowych oraz zarówno piór puchowych jak i ostatecznych.
  Konfucjusz (chiń.: 孔子 lub 孔夫子; pinyin: Kǒng Zǐ lub Kǒng Fūzǐ; dosł. „Mistrz Kong”) (551-479 p.n.e.) – chiński filozof.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Yandangornis longicaudus – gatunek wymarłego dużego ptaka, należącego do monotypowej rodziny Yandangithidae w monotypowym rzędzie Yandangithiformes ustanowionych na podstawie holotypu tego gatunku. Opisany w roku 1999 na podstawie jednego okazu. Okres istnienia datowany jest metodą K-Ar na kredę późną, około 81,5 milionów lat temu. Holotyp znajduje się w Zhejiang Museum of Natural History pod numerem M1326.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.