• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                  Informacje o badaniu         Biorę udział       Nie obchodzi mnie to 

  Konflikty zbrojne w historii Polski

  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.Wojny moskiewskie – wojny toczone w XVI wieku przez Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie z Wielkim Księstwem Moskiewskim (od 1547 carstwem Rosji), będące kontynuacją prowadzonej w XV wieku I wojny litewsko-moskiewskiej.
  Dymitriady – nazwa interwencji zbrojnych części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Carstwa Rosyjskiego w czasie Wielkiej Smuty w latach 1604-1610, w celu osadzenia na tronie moskiewskim pretendentów podających się za syna Iwana Groźnego. Dymitriady były jedną z przyczyn wybuchu wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618.
  Bitwa pod Grunwaldem – jedna z najsłynniejszych bitew w historii Polski

  Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy.

  Legenda:

       zwycięstwo Polski

       klęska Polski

       inny wynik - konflikt nierozstrzygnięty, wynik nieustalony z różnych względów

  W obronie terytorium, zwykle najbliższego, uczestniczyła cała ludność je zamieszkująca. Było to swoiste pospolite ruszenie. Odzwierciedla się to w samym języku, gdzie słowo wojsko, znaczyło to samo, co "ludzie" i w staropolszczyźnie symbolizowało wielką chmarę ludzi. Stawali oni do boju zwykle "kupą", nie stosując jakiejś szczególnej taktyki. Grupy pospolitego ruszenia dowodzone były zapewne przez najbardziej doświadczonego wojownika społeczności. Z systemem obronnym plemion słowiańskich zamieszkujących historyczne tereny Polski wiążą się także dwa pojęcia:Polacy w operacjach pokojowych - operacje pokojowe, obserwacyjne, humanitarne, rozjemcze i policyjne, w których udział brali żołnierze Sił Zbrojnych PRL i Sił Zbrojnych RP.

       Konflikt trwający

  Polska Piastów[]

  Polska Jagiellonów[]

  Rzeczpospolita Obojga Narodów[]

  Zabory[]

  Czasy współczesne[]

  Bibliografia[]

 • Marian Szulc: Historia Polski. Warszawa: PINNEX, 2002. ISBN 83-89265-00-1.
 • Przypisy

  1. Czas przyłączenia terenów dzisiejszego Pomorza Gdańskiego do rodzącej się monarchii Piastowskiej jest niepewny. Pierwszym dokumentem informującym nas o fakcje przynależności Pomorza Gdańskiego do Polski jest dokument Dagome Iudex , sporządzony na krótko przed śmiercią Mieszka I , który zmarł 25 maja 992 roku.
  2. Sprawa odebrania przez Włodzimierza I Wielkiego Grodów Czerwieńskich Polsce jest bardzo niejasna. Jedynym źródłem informującym nas o tym wydarzeniu jest Powieść lat minionych ruskiego mnicha Nestora z XII wieku. Po za tym sam Nestor podaje pod datą roku 981 , że wymienione wyżej grody odebrane zostały Lachom , nie udało się do dziś bezdyskusyjnie ustalić czy wspomniane słowo odnosiło się do państwa Mieszka I czy plemion zamieszkujących te tereny , a znanych nam pod nazwą Lędzianie. W tym drugim wypadku nazwa Lachy mogła być zniekształconą nazwą plemienia nie istniejącego już w czasach Nestora i przeniesionego jako nazwa na całe państwo pierwszych Piastów.
  3. Trudno wojnę z Gdańskiem uznać za sukces króla i Rzeczpospolitej. W układzie zawartym 12 XII 1577 Gdańsk za niewielką cenę 220 tyś. zł i uznanie Batorego za króla Rzeczypospolitej otrzymał monarsze przebaczenie oraz zniesienie restrykcji nałożonych jeszcze przez Zygmunta Augusta.
  4. Powstanie wykazało , że żadna ze stron nie może zadać decydującego ciosu przeciwnikowi. Na skutek tego Bohdan Chmielnicki oddał się w styczniu 1654 roku pod opiekę cara Rosji. Wydarzenie to doprowadziło do wybuchu nowej wojny polsko-rosyjskiej.
  5. Po zakończeniu rokoszu Lubomirski przeprosił króla Jana Kazimierza , po czym udał się na emigrację. Ze swej strony monarcha musiał zrezygnować z elekcji vivente rege.
  6. De facto konflikt zakończył się statusem quo narzuconym obu stronom przez ZSRR. Ostatecznym końcem konfliktu była umowa graniczna , regulująca spory terytorialne , między Polską a Czechosłowacją z roku 1958.
  7. interwencja wojsk polskich w Afganistanie dobiega powoli końca. Zaczęto wycofywać sprzęt wojskowy i żołnierzy

  Zobacz też[]

 • wojny moskiewskie
 • wojny polsko-krzyżackie
 • dymitriady
 • historia wojska polskiego
 • Wojsko Polskie w operacjach pokojowych • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama