• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konflikt  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Zarządzanie konfliktami polega na aktywnym oddziaływaniu na konflikt, a w szczególności na rozpoznaniu sytuacji przedkonfliktowej i konfliktowej, wyborze i stosowaniu właściwej strategii opanowywania konfliktu oraz stymulowania konstruktywnych form współzawodnictwa.Konflikt intrapersonalny, konflikt motywacyjny (łac. conflictus – zdarzenie) – wewnętrzny stan sprzeczności pragnień, przekonań i wartości jednostki.

  Konflikt (z łaciny conflictus – zderzenie) – niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg.

  Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach, np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Wystąpienie realnych problemów nie jest jednak konieczne do powstania konfliktu. Niejednokrotnie wystarczy już samo przekonanie zaangażowanych stron o wrogim nastawieniu przeciwnika.

  Konflikt interesów – w ekonomii zjawisko spowodowane współzawodnictwem o ograniczone zasoby dóbr niesubstytucyjnych, których nie da się reglamentować, ponieważ zaspokajają zupełnie potrzeby każdej ze stron sporu.

  Zasadnicza własność konfliktu to odróżnienie konfliktu od współzawodnictwa, rywalizacji.

  Konflikt nie może istnieć jeśli nie zostaną spełnione poniższe warunki:

 • konflikt wymaga istnienia co najmniej dwóch stron;
 • konflikt wyrasta w sytuacji niedostatku dóbr;
 • zachowania konfliktowe mają na celu zniszczenie lub co najmniej kontrolowanie drugiej strony, a skutki konfliktowe polegają na tym, że zysk jednej strony jest stratą dla strony drugiej;
 • działania stron konfliktu są wzajemnie przeciwstawne;
 • ważnym aspektem stosunków konfliktowych jest władza;
 • stosunki konfliktowe są podstawowym procesem społecznym i mają poważne konsekwencje społeczne;
 • proces konfliktowy reprezentuje czasową tendencję do rozłamu w stosunkach między stronami;
 • stosunki konfliktowe nie rozbijają systemu, lecz powodują przemiany norm i oczekiwań.
 • Spis treści

 • 1 Rodzaje konfliktów
 • 2 Zobacz też
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.