• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Kościołów Europejskich

  Przeczytaj także...
  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.

  Konferencja Kościołów Europejskich (ang. Conference of European Churches) (CEC) – organizacja ekumeniczna zrzeszająca większość europejskich Kościołów chrześcijańskich (z wyjątkiem Kościoła katolickiego), powstała w latach 50. XX wieku. Siedzibą organizacji jest Genewa.

  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.Kreta (gr. Κρήτη od słowa krateia – silna, łac. Creta, tur. Kirid, wen. Candia) – grecka wyspa położona na Morzu Śródziemnym. Jest ona największą grecką wyspą i piątą co do wielkości wyspą śródziemnomorską. Linia brzegowa ma długość ok. 1040 km. Największym miastem jest Heraklion (Iraklion).

  Historia[]

  Początki Konferencja Kościołów Europejskich, sięgają czasów „zimnej wojny", właśnie wtedy grupa przywódców różnych wspólnot z Europy podjęła starania na rzecz nawiązania międzykonfesyjnego dialogu z krajami rozdzielonymi przez systemy polityczne, tak aby mógł się on przyczynić do pokoju i wzajemnego zrozumienia. Przez pierwsze lata CEC była tylko luźnym związkiem Kościołów, ale wraz z przyjęciem swojej konstytucji w 1964 roku zaczęła przekształcać się w regularną organizację współpracy ekumenicznej.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.

  Zgromadzenia Ogólne CEC[]

  Najważniejszym organem CEC jest zgromadzenie ogólne. Dotychczas odbyło się 12 takich plenarnych posiedzeń:

 • 1959 Nyborg, Dania
 • 1960 Nyborg, Dania
 • 1962 Nyborg, Dania
 • 1964 Dania, Bornholm
 • 1967 Pörtschach, Austria
 • 1971 Nyborg, Dania
 • 1974 Engelberg, Szwajcaria
 • 1979 Chania, Kreta, Grecja
 • 1986 Stirling, Szkocja
 • 1992 Praga, Czechosłowacja
 • 1997 Graz, Austria
 • 2003 Trondheim, Norwegia
 • 2009 Lyon, Francja
 • Pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Konferencji obraduje Komitet Naczelny, który dokonuje wyboru Rady (z siedzibą w Genewie). Obecnie przewodniczącym Rady jest metropolita Jeremiasz Caligiorgis. Sekretarzem generalnym Konferencji jest od 2012 ks. dr Guy Liagre.

  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – jeden z kanonicznych Kościołów prawosławnych, obejmujący swoją jurysdykcją wszystkie parafie prawosławne na terenie Polski. W dyptychu lokalnych autokefalicznych cerkwi prawosławnych wymieniany na miejscu 12 według dyptychu greckiego, a na miejscu 13 według dyptychu rosyjskiego. Spowodowane jest to różnymi terminami nadania autokefalii przez Konstantynopol i Moskwę. Według danych GUS, Kościół liczy 504 150 wiernych i jest drugim pod względem liczebności Kościołem w Polsce. Opiece tego kościoła podlega także jedna diecezja prawosławna w Brazylii.Glen Garfield Williams (ur. 14 września 1923 w Newport, Monmouthshire; zm. 28 marca 1994 w Genewie) – brytyjski duchowny baptystyczny, działacz ekumeniczny, w latach 1968-1986 sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich.

  Sekretarze generalni[]

 • ks. dr Glen Garfield Williams (1968-1986)
 • ks. dr Keith Winston Clements (1997-2005)
 • ks. Colin Williams (2005-2010)
 • ks. prof. Viorel Ionita (2010-2012)
 • ks. dr Guy Liagre (od 2012)
 • Polskie Kościoły członkowskie[]

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
 • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
 • Kościół Polskokatolicki w RP
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
 • Zobacz też[]

 • Polska Rada Ekumeniczna
 • Światowa Rada Kościołów
 • Linki zewnętrzne[]

 • Konferencja Kościołów Europejskich
 • Strona 13. Zgromadzenia Ogólnego CEC, Lyon, Francja, 2009
 • <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.
  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański kościół protestancki nurtu metodystycznego, prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest "Pielgrzym Polski". Przy Kościele działa Szkoła Języka Angielskiego, podlegającą Radzie Kościoła. Szkoła ta używa nazwy własnej "English Language College". Zwierzchnikiem Kościoła jest ks. Andrzej Malicki.
  Nyborg – duńskie miasto leżące na wschodnim wybrzeżu wyspy Fionia, nad cieśniną Wielki Bełt. Stolica gminy Nyborg.
  Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη – oikumene- zamieszkała ziemia) – ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa, które nie mają na celu pochopnego zacierania różnic, lecz odkrycie jedności opartej na prawdzie i miłości Chrystusa.
  DaniaKrólestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją.
  Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościół starokatolicki prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest „Rodzina”, przy kościele działa również Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.
  Bornholm – duńska wyspa w południowo-zachodniej części Bałtyku. Jest najbardziej na wschód położonym okręgiem administracyjnym Danii (województwem – duń. Amtskommune, od 2002 nazywanym gminą regionalną – duń. Bornholms Regionskommune), zamieszkiwanym przez 41,8 tys. mieszkańców (styczeń 2011).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.