• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Episkopatu Polski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Józef Michalik (ur. 20 kwietnia 1941 w Zambrowie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski w latach 1986–1993 (do 1992 gorzowski), arcybiskup metropolita przemyski od 1993, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski od 2004.Konferencja Episkopatu Polski (KEP) – instytucja zrzeszająca biskupów polskiej części Kościoła katolickiego, posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Warszawie.
  Wejście do budynku

  Konferencja Episkopatu Polski (w skrócie: KEP, łac. Conferentia Episcoporum Poloniae) – w Kościele katolickim w Polsce konferencja episkopatu zrzeszająca biskupów z Polski, mająca na celu koordynację prac biskupów i współpracę w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

  Biskupi w Polsce zrzeszają się w konferencje od roku 1918. Konferencja episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce posiada osobowość prawną z siedzibą w Warszawie.

  Artur Grzegorz Miziński (ur. 13 lutego 1965 w Opolu Lubelskim) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, biskup pomocniczy lubelski od 2004.Michał Klepacz (ur. 23 lipca 1893 w Warszawie, zm. 27 stycznia 1967 w Łodzi) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny łódzki w latach 1947–1967.

  Od roku 1918 ogół biskupów polskich tworzy plenarną konferencję episkopatu. Powstanie krajowej Konferencji Episkopatu Polski zbiegło się w czasie z wejściem w życie kodeksu prawa kanonicznego. W okresie okupacji w latach 1939–1944 po wyjeździe do Rzymu (w porozumieniu z rządem i nuncjuszem apostolskim abp. Filippo Cortesim) prymasa kard. Augusta Hlonda we wrześniu 1939, faktyczną głową Kościoła w Polsce był kard. Adam Sapieha, który dwukrotnie doprowadził do konferencji plenarnych episkopatu Generalnego Gubernatorstwa, które odbyły się w Krakowie 5 maja 1942 i 8 czerwca 1943.

  Katoliccy biskupi polowi Wojska Polskiego 5 lutego 1919 Benedykt XV utworzył Ordynariat Polowy w Polsce i mianował pierwszego w Polsce biskupa polowego Wojska Polskiego. Został nim bp Stanisław Gall, sufragan archidiecezji warszawskiej, który stworzył struktury diecezjalne duszpasterstwa wojskowego.Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus (pol. kodeks prawa kanonicznego) to pierwsza nowoczesna kodyfikacja prawa kanonicznego Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowana 27 maja 1917 r. przez Benedykta XV bullą Providentissima Mater Ecclesia. Kodeks wszedł w życie 19 maja 1918.

  Pomimo sprzeciwu rządu w Londynie, 20 lipca 1945 wrócił z emigracji do Poznania prymas kard. August Hlond. Na mocy uprawnień otrzymanych od Stolicy Apostolskiej 8 sierpnia 1945, kard. Hlond zorganizował na tzw. Ziemiach Odzyskanych cztery odrębne jednostki administracyjne jako przyszłe diecezje katolickie, oraz mianował pięciu polskich administratorów ad nutum Sanctae Sedis.

  Stanisław Benedykt Budzik (ur. 25 kwietnia 1952 w Łękawicy) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy tarnowski w latach 2004–2011, arcybiskup metropolita lubelski od 2011, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 2007–2011.Ryszard Kasyna (ur. 28 września 1957 w Nowym Stawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup pomocniczy gdański w latach 2005–2012, biskup diecezjalny pelpliński od 2012.

  Od roku 1963 biskupi pomocniczy otrzymali takie same uprawnienia, jak biskupi ordynariusze.

  Skład KEP[ | edytuj kod]

  Członkowie KEP według statutu:

 • prymas Polski, zachowujący honorowe pierwszeństwo wśród biskupów polskich
 • kardynałowie i arcybiskupi metropolici
 • biskupi ordynariusze
 • biskupi pomocniczy
 • biskupi polowi Wojska Polskiego
 • biskupi obrządku greckokatolickiego
 • biskupi tytularni
 • biskupi koadiutorzy oraz inni z terenu Polski z polecenia Stolicy Apostolskiej
 • Biskupi seniorzy, o ile nie są członkami komisji, rad, zespołów i nie pełnią funkcji zleconych im przez KEP, nie są członkami Konferencji, ale są zaproszeni na zebrania plenarne, podczas których mają głos doradczy.

  Antoni Julian Nowowiejski (ur. 11 lutego 1858 w Lubieni, zm. 28 maja 1941 w Działdowie) – polski biskup rzymskokatolicki, historyk, biskup diecezjalny płocki w latach 1908–1941, arcybiskup ad personam od 1930, błogosławiony Kościoła katolickiego.Henryk Józef Muszyński (ur. 20 marca 1933 w Kościerzynie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy chełmiński w latach 1985–1987, biskup diecezjalny włocławski w latach 1987–1992, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1992–2010, prymas Polski w latach 2009–2010, od 2010 arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej.

  Od 7 października 2009 obowiązuje nowy statut KEP, który m.in. wzmocnił pozycję biskupów diecezjalnych, określił obowiązki prymasa Polski oraz poszerzył Radę Stałą KEP. Prawo głosu w KEP przysługuje wszystkim biskupom, z wyjątkiem zmian dot. statutu, gdy głos mają wyłącznie ordynariusze.

  Struktura KEP[ | edytuj kod]

  abp Stanisław Gądecki (arcybiskup metropolita poznański) – przewodniczący KEP (od 2014)
  abp Marek Jędraszewski (arcybiskup metropolita krakowski) – zastępca przewodniczącego KEP (od 2014)
  bp Artur Miziński (biskup pomocniczy lubelski) – sekretarz generalny KEP (od 2014)
  Zebranie plenarne (posiedzenie wszystkich biskupów) Rada biskupów diecezjalnych Prezydium (wybierane raz na 5 lat w tajnym głosowaniu arcybiskupów i biskupów diecezjalnych)
 • przewodniczący – abp Stanisław Gądecki (od 12 marca 2014)
 • wiceprzewodniczący – abp Marek Jędraszewski (od 13 marca 2014)
 • sekretarz generalny – bp Artur Miziński (od 10 czerwca 2014)
 • Rada Stała
 • przewodniczący – abp Stanisław Gądecki
 • wiceprzewodniczący – abp Marek Jędraszewski
 • prymas Polski – abp Wojciech Polak
 • kardynał metropolita – kard. Kazimierz Nycz
 • sekretarz generalny – bp Artur Miziński
 • 6 biskupów diecezjalnych (wybieranych raz na 5 lat) – abp Stanisław Budzik, abp Andrzej Dzięga, abp Józef Kupny, abp Grzegorz Ryś, abp Wiktor Skworc, bp Andrzej Czaja
 • 2 biskupów pomocniczych (wybieranych raz na 5 lat) – bp Damian Bryl, bp Piotr Turzyński
 • Komisje (ich członkami mogą być wyłącznie biskupi)
 • Nauki Wiary – przewodniczący abp Stanisław Budzik
 • Wychowania Katolickiego – przewodniczący bp Wojciech Osial
 • ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – przewodniczący bp Adam Bałabuch
 • ds. Duchowieństwa – przewodniczący abp Wojciech Polak
 • ds. Duszpasterstwa – przewodniczący abp Wiktor Skworc
 • ds. Misji – przewodniczący bp Jerzy Mazur
 • Charytatywna – przewodniczący bp Wiesław Szlachetka
 • ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – przewodniczący bp Jacek Kiciński
 • Maryjna – przewodniczący abp Wacław Depo
 • Mieszana – Biskupi, Wyżsi Przełożeni Zakonni – przewodniczący bp Artur Miziński
 • ds. Polonii i Polaków za Granicą – przewodniczący bp Wiesław Lechowicz
 • Rewizyjna – przewodniczący abp Stanisław Budzik
 • Rady (ich członkami mogą być również inni kapłani i świeccy)
 • ds. Rodziny – przewodniczący bp Wiesław Śmigiel
 • Naukowa – przewodniczący abp Marek Jędraszewski
 • ds. Ekumenizmu – przewodniczący bp Jacek Jezierski
 • ds. Dialogu Religijnego – przewodniczący bp Rafał Markowski
 • ds. Apostolstwa Świeckich – przewodniczący bp Adrian Galbas
 • ds. Społecznych – przewodniczący abp Józef Kupny
 • ds. Duszpasterstwa Młodzieży – przewodniczący bp Marek Solarczyk
 • ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego – przewodniczący bp Michał Janocha
 • ds. Środków Społecznego Przekazu – przewodniczący abp Wacław Depo
 • ds. Migracji, Turystyki, Pielgrzymek – przewodniczący bp Krzysztof Zadarko
 • Prawna – przewodniczący bp Ryszard Kasyna
 • Ekonomiczna – przewodniczący bp Jan Piotrowski
 • Zespoły (ich członkami mogą być również inni kapłani i świeccy)
 • ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji – przewodniczący bp Jan Piotrowski
 • ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy – przewodniczący bp Romuald Kamiński
 • ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec – przewodniczący bp Jan Kopiec
 • ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie – przewodniczący bp Marian Rojek
 • ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną – przewodniczący bp Jacek Jezierski
 • Pomocy Kościołowi na Wschodzie – przewodniczący bp Antoni Dydycz
 • ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym – przewodniczący abp Wojciech Polak
 • ds. Stypendiów Naukowych i Językowych – przewodniczący bp Andrzej Dziuba
 • ds. Dialogu – przewodniczący podzespołów bp Marian Rojek, bp Roman Pindel, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Jacek Jezierski, bp Henryk Wejman
 • ds. Apostolstwa Trzeźwości – przewodniczący bp Tadeusz Bronakowski
 • Programowy ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy św. – przewodniczący abp Józef Górzyński
 • ds. Ruchów Intronizacyjnych – przewodniczący bp Andrzej Czaja
 • ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia – przewodniczący bp Romuald Kamiński
 • Ekspertów ds. Bioetycznych – przewodniczący: bp Józef Wróbel
 • ds. Sanktuariów – przewodniczący bp Henryk Ciereszko
 • Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja – przewodniczący bp Wiesław Śmigiel
 • ds. Nowej Ewangelizacji – przewodniczący abp Grzegorz Ryś
 • ds. Nowelizacji Regulaminu KEP – przewodniczący bp Krzysztof Wętkowski
 • Rzecznik
 • o. Leszek Gęsiak SJ
 • Kościelna Komisja Konkordatowa
 • bp Artur Miziński
 • Henryk Ciereszko (ur. 9 września 1955 w Hermanówce) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup pomocniczy białostocki od 2012.Krzysztof Zadarko (ur. 2 września 1960 w Słupsku) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski od 2009.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiesław Andrzej Śmigiel (ur. 3 stycznia 1969 w Świeciu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy pelpliński od 2012.
  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  Piotr Wojciech Turzyński (ur. 28 września 1964 w Radomiu) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy radomski (nominat).
  Józef Górzyński (ur. 5 marca 1959 w Żelechowie) – polski prezbiter rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki, biskup pomocniczy warszawski (nominat).
  Biskup koadiutor – w Kościele katolickim prawnie ustanowiony przez papieża biskup, który po śmierci lub awansie biskupa diecezjalnego ma prawo następstwa po nim na urzędzie biskupa diecezji zgodnie z kanonem 403 § 3 kodeksu prawa kanonicznego z 1983.
  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").
  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.