• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Episkopatu Polski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Józef Michalik (ur. 20 kwietnia 1941 w Zambrowie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski w latach 1986–1993 (do 1992 gorzowski), arcybiskup metropolita przemyski od 1993, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski od 2004.Konferencja Episkopatu Polski (KEP) – instytucja zrzeszająca biskupów polskiej części Kościoła katolickiego, posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Warszawie.
  Wejście do budynku

  Konferencja Episkopatu Polski (KEP) – w Kościele łacińskim instytucja zrzeszająca biskupów z Polski, mająca na celu koordynację prac biskupów i współpracę w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

  Biskupi w Polsce zrzeszają się w konferencje od roku 1918. Konferencja episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce posiada osobowość prawną z siedzibą w Warszawie.

  Od roku 1918 ogół biskupów polskich tworzy plenarną konferencję episkopatu. Powstanie krajowej Konferencji Episkopatu Polski zbiegło się w czasie z wejściem w życie kodeksu prawa kanonicznego. W okresie okupacji w latach 1939-1944 po ucieczce prymasa Augusta Hlonda we wrześniu 1939, faktyczną głową Kościoła w Polsce był książę-metropolita Sapieha, który dwukrotnie doprowadził do konferencji plenarnych episkopatu Polski Generalnego Gubernatorstwa, które odbyły się w Krakowie 5 maja 1942 roku i 8 czerwca 1943. Pomimo sprzeciwu rządu w Londynie, 20 lipca 1945 wrócił z emigracji do Poznania prymas August Hlond. Na mocy uprawnień, otrzymanych od Stolicy Apostolskiej 8 sierpnia 1945 roku Hlond, organizuje na tzw. Ziemiach Odzyskanych cztery odrębne jednostki administracyjne, jako przyszłe diecezje katolickie, oraz mianuje pięciu polskich administratorów ad nutum Sanctae Sedis.

  Stefan Regmunt (ur. 20 czerwca 1951 w Krasnymstawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor psychologii, biskup pomocniczy legnicki w latach 1995–2007, biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski od 2008.Artur Grzegorz Miziński (ur. 13 lutego 1965 w Opolu Lubelskim) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, biskup pomocniczy lubelski od 2004.

  Od roku 1963 biskupi sufragani otrzymali takie same uprawnienia, jak biskupi ordynariusze.

  Spis treści

 • 1 Skład KEP
 • 2 Struktura KEP
 • 3 Przewodniczący Episkopatu Polski
 • 4 Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski
 • 5 Sekretarze generalni
 • 6 Zastępcy sekretarzy generalnych
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Skład KEP[]

  Członkowie KEP według statutu:

  Michał Klepacz (ur. 23 lipca 1893 w Warszawie, zm. 27 stycznia 1967 w Łodzi) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny łódzki w latach 1947–1967.Stanisław Benedykt Budzik (ur. 25 kwietnia 1952 w Łękawicy) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy tarnowski w latach 2004–2011, arcybiskup metropolita lubelski od 2011, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 2007–2011.
 • prymas Polski, zachowujący honorowe pierwszeństwo wśród biskupów polskich
 • kardynałowie i arcybiskupi metropolici
 • biskupi ordynariusze
 • biskupi pomocniczy
 • biskupi polowi Wojska Polskiego
 • biskupi obrządku bizantyjsko-ukraińskiego
 • biskupi tytularni
 • biskupi koadiutorzy oraz inni z terenu Polski z polecenia Stolicy Apostolskiej
 • Biskupi seniorzy, o ile nie są członkami komisji, rad, zespołów i nie pełnią funkcji zleconych im przez KEP, nie są członkami Konferencji, ale są zaproszeni na zebrania plenarne, podczas których mają głos doradczy.

  Ryszard Kasyna (ur. 28 września 1957 w Nowym Stawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup pomocniczy gdański w latach 2005–2012, biskup diecezjalny pelpliński od 2012.Henryk Hoser (ur. 27 listopada 1942 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, pallotyn, misjonarz, lekarz, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny warszawsko-praski od 2008.

  Od 7 października 2009 obowiązuje nowy statut KEP, który m.in. wzmocnił pozycję biskupów diecezjalnych, określił obowiązki prymasa Polski oraz poszerzył Radę Stałą KEP. Prawo głosu w KEP przysługuje wszystkim biskupom, z wyjątkiem zmian dot. statutu, gdy głos mają wyłącznie ordynariusze.

  Antoni Julian Nowowiejski (ur. 11 lutego 1858 w Lubieni, zm. 28 maja 1941 w Działdowie) – polski biskup rzymskokatolicki, historyk, biskup diecezjalny płocki w latach 1908–1941, arcybiskup ad personam od 1930, błogosławiony Kościoła katolickiego.Stanisław Dziwisz (ur. 27 kwietnia 1939 w Rabie Wyżnej) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, sekretarz i kapelan arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966–1978, osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II w latach 1978–2005, arcybiskup metropolita krakowski od 2005, kardynał prezbiter od 2006.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Henryk Józef Muszyński (ur. 20 marca 1933 w Kościerzynie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy chełmiński w latach 1985–1987, biskup diecezjalny włocławski w latach 1987–1992, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1992–2010, prymas Polski w latach 2009–2010, od 2010 arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej.
  Henryk Ciereszko (ur. 9 września 1955 w Hermanówce) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup pomocniczy białostocki od 2012.
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.
  Krzysztof Zadarko (ur. 2 września 1960 w Słupsku) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski od 2009.
  Andrzej Wojciech Suski (ur. 24 grudnia 1941 w Płocku) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup pomocniczy płocki w latach 1986–1992, biskup diecezjalny toruński od 1992.
  Wiesław Andrzej Śmigiel (ur. 3 stycznia 1969 w Świeciu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy pelpliński od 2012.
  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.