• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konfederacja Polski Niepodległej - Ojczyzna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Lider KPN-OP Adam Słomka

  Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny (KPN-OP) – polskie ugrupowanie polityczne, założone 16 marca 1996 przez Adama Słomkę po rozłamie w Konfederacji Polski Niepodległej. Do 2007 partia polityczna.

  Alternatywa Ruch Społeczny to koalicja na wybory parlamentarne w 2001, która powstała 18 marca 2001 w Warszawie z połączenia KPN-Ojczyzna (liderzy: Michał Janiszewski, Tomasz Karwowski, Janina Kraus) i grupy polityków wywodzących się z ZChN (m.in. Henryk Goryszewski i Mariusz Olszewski) oraz działaczy WZZ „Sierpień 80” (liderzy: Daniel Podrzycki, Bogusław Ziętek). Została zarejestrowana jako partia polityczna.Polska Konfederacja - Godność i Praca - koalicyjne ugrupowanie polityczne działające w Polsce, utworzone 4 czerwca 2005 roku. Wzięło udział w wyborach parlamentarnych 2005, uzyskując 0,07% głosów. Przedstawiciele ugrupowania na konwencji w Częstochowie postanowili wystawić własnego kandydata na Prezydenta RP w osobie Adama Słomki.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 1996
 • 1.2 1997
 • 1.3 1998
 • 1.4 1999
 • 1.5 2000
 • 1.6 2001
 • 1.7 2002
 • 1.8 2004
 • 1.9 2005
 • 1.10 2007
 • 1.11 2009
 • 1.12 2010
 • 1.13 2011
 • 1.14 2014
 • 2 Przypisy
 • 3 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.
  Okręg wyborczy nr 11 – okręg wyborczy obejmujący teren województwa śląskiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Katowicach.
  Dariusz Maciej Grabowski (ur. 28 sierpnia 1950 w Warszawie) – polski ekonomista i polityk, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, poseł na Sejm III i IV kadencji, kandydat w wyborach prezydenckich w 2000, od 2004 do 2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego.
  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.
  Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność – klub parlamentarny istniejący w Sejmie II kadencji. Powstał w połowie maja 1996, jako Federacyjny Klub Parlamentarny BBWR i KPN. Skupiał posłów wybranych z listy Konfederacji Polski Niepodległej (po rozłamie w tej partii i utworzeniu ugrupowania Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny) oraz Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. Początkowo liczył 21 posłów. Przewodniczącymi zostali Janina Kraus oraz Andrzej Gąsienica-Makowski. Równolegle do tego klubu działały też osobne koła BBWR oraz KPN. W końcówce kadencji doszło do zmiany nazwy klubu na "Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz AWS". Pod koniec kadencji klub liczył 15 posłów, którymi byli:
  Konfederacja – polskie ugrupowanie polityczne działające w 2001, ściśle związane z posłem Adamem Słomką, znane też jako Konfederacja – Antyliberalna Platforma Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny. W skład Konfederacji weszły m. in. Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny oraz Ogólnopolski Ruch Obrony Bezrobotnych. Ugrupowanie w wyborach parlamentarnych 2001 zarejestrowało listy kandydatów w 16 (na 41) okręgach wyborczych do Sejmu RP i dokonało samorozwiązania przed dniem głosowania. W wyborach parlamentarnych 2005 ta sama grupa związana z Adamem Słomką brała udział w wyborach do Sejmu RP już jako nowe ugrupowanie polityczne Polska Konfederacja – Godność i Praca. Natomiast w 2004 grupa ta brała udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako Konfederacja - Ruch Obrony Bezrobotnych.
  Krzysztof Maciej Popenda (ur. 8 marca 1958 w Dobrodzieniu) – polski polityk, poseł na Sejm I i II kadencji, samorządowiec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.