• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konfederacja - Ruch Obrony Bezrobotnych

  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (KPEiR RP) – polska partia polityczna założona 13 lipca 1997, jako konkurencyjne ugrupowanie dla (związanej z SLD) Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (KPEiR) w wyborach parlamentarnych w 1997.

  Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych – polski komitet wyborczy wyborców powoływany przez Adama Słomkę na wybory w latach 2002–2004. W wyborach samorządowych w 2002 i uzupełniających do Senatu w 2004 nosił nazwę „Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP”, natomiast bez członu „RP” wystąpił w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004. Partiami związanymi z komitetem były Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny, Ruch Obrony Bezrobotnych oraz Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej.

  Okręg wyborczy nr 22 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 2001–2011 obszar miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego (województwo podkarpackie). Wybierano w nim 3 senatorów na zasadzie większości względnej.Adam Andrzej Słomka (ur. 23 listopada 1964 w Cieszynie) – polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji.

  W wyborach samorządowych w 2002 komitet KROB RP wystawił kandydatów do sejmików w 15 województwach, zdobywając w skali kraju 2,34% głosów, co było najlepszym wynikiem spośród komitetów, które nie uzyskały żadnych mandatów. W niektórych okręgach KROB RP przekroczył 4% poparcia.

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy w dniu 13 czerwca 2004 roku. Wyniki głosowania potwierdziły spadek zaufania do rządzącej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Jak się spodziewano, wybory wygrała proeuropejska, opozycyjna w Sejmie, Platforma Obywatelska; drugie miejsce zajęła narodowa, eurosceptyczna Liga Polskich Rodzin. Prócz partii posiadających reprezentację parlamentarną, próg wyborczy przekroczyły również: nowa partia lewicowa, Socjaldemokracja Polska oraz Unia Wolności.Ruch Obrony Bezrobotnych (ROB) – ugrupowanie polityczne działające w Polsce. Koordynatorem partii był Mirosław Żeberek. Organizacja miała swoją siedzibę w Tychach. Przy partii działał „Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych – Stowarzyszenie Ogólnopolskie” z siedzibą w Katowicach.

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 komitet KROB uzyskał 36 937 głosów (0,61%), zajmując 13. miejsce spośród wszystkich komitetów. Oprócz osób bezpartyjnych z jego list startowało kilkudziesięciu członków ROB, kilkunastu KPN-OP, kilku KPEiR RP, a także przedstawiciel Partii Victoria.

  Wybory samorządowe w 2002 r. odbyły się dnia 27 października 2002 roku. Druga tura wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się dwa tygodnie później 10 listopada. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dziennik Ustaw z 27 sierpnia 2002 r. Nr 134, poz. 1125) weszło w życie z dniem ogłoszenia [1].Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny (KPN-OP) – polskie ugrupowanie polityczne, założone 16 marca 1996 przez Adama Słomkę po rozłamie w Konfederacji Polski Niepodległej. Do 2007 partia polityczna.

  W wyborach uzupełniających do Senatu 12 września 2004 w okręgu rzeszowskim Wanda Merendino zajęła 9. miejsce spośród 11 kandydatów, w okręgu katowickim Elżbieta Postulka zajęła 7. miejsce spośród 9 kandydatów, a w okręgu katowickim Krzysztof Dziwak zajął 11. miejsce spośród 13 kandydatów.

  Okręg wyborczy nr 30 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 2001–2011 obszar miast na prawach powiatu Chorzowa, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego (województwo śląskie). Wybierano w nim 3 senatorów na zasadzie większości względnej.Okręg wyborczy nr 31 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 2001–2011 obszar miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec oraz powiatów będzińskiego i zawierciańskiego (województwo śląskie). Wybierano w nim 2 senatorów na zasadzie większości względnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.