• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konfederacja

  Przeczytaj także...
  Konfederacja – koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 (formalnie zarejestrowana była w nich jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), następnie kontynuowana. Od lipca 2019 zarejestrowana jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy). Konfederacja Granady (hiszp. Confederación Granadina) – państwo powstałe w wyniku przekształcenia Republiki Nowej Granady, istniejące w latach 1858-1863 na terenach obecnej Kolumbii i Panamy. W 1863 roku na jego miejscu powstały Stany Zjednoczone Kolumbii.
  Polska Konfederacja - Godność i Praca - koalicyjne ugrupowanie polityczne działające w Polsce, utworzone 4 czerwca 2005 roku. Wzięło udział w wyborach parlamentarnych 2005, uzyskując 0,07% głosów. Przedstawiciele ugrupowania na konwencji w Częstochowie postanowili wystawić własnego kandydata na Prezydenta RP w osobie Adama Słomki.

  Konfederacja państw – związek państw oparty na umowie międzynarodowej w celu prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej. Z reguły nie ma scentralizowanej władzy. Państwa tworzące konfederację pozostają suwerennymi podmiotami prawa międzynarodowego.

  Związek państw[ | edytuj kod]

 • Unia Europejska (jako Wspólnota Europejska 1993-2009; po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego status jest niejednoznaczny; formalnie jest to państwo federacyjne, jednak np. USA w styczniu 2019 odebrały delegaturze UE status reprezentacji państwa, przesuwając ją do kategorii "organizacja międzynarodowa"). Sama UE unika jednoznacznych określeń swego statusu.
 • Związek Reński (1806–1813)
 • Związek Niemiecki (1815–1866)
 • Skonfederowane Stany Ameryki (1861–1865)
 • Konfederacja Kanady (1867)
 • Szwajcaria (1291, historycznie; współczesna Szwajcaria jest państwem federacyjnym)
 • Unia Afrykańskich Stanów (1958–1962)
 • Konfederacja Senegambii (1982–1989)
 • Serbia i Czarnogóra (2003–2006)
 • Mimo nazwy, taką konfederacją nie była Konfederacja Granady (1858–1863).

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Sejm skonfederowany (łac. sub vinculo confoederationis) – specyficzny sposób organizacji pracy sejmu w I Rzeczypospolitej.

  Konfederacje w Polsce przedrozbiorowej[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Konfederacja (historia Polski).

  Od czasów Zjednoczonego Królestwa Polskiego do rozbiorów konfederacja oznaczała lokalny lub ogólnopaństwowy związek szlachty, duchownych lub mieszczan utworzony dla osiągnięcia określonych celów; najsłynniejszymi były konfederacja tyszowiecka, konfederacja barska oraz konfederacja targowicka. W I Rzeczypospolitej konfederaci zwoływali sejm, obradujący wtedy pod węzłem konfederacji – wówczas uchwały mogły być zatwierdzane zwykłą większością głosów.

  Konfederacja – polskie ugrupowanie polityczne działające w 2001, ściśle związane z posłem Adamem Słomką, znane też jako Konfederacja – Antyliberalna Platforma Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny. W skład Konfederacji weszły m. in. Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny oraz Ogólnopolski Ruch Obrony Bezrobotnych. Ugrupowanie w wyborach parlamentarnych 2001 zarejestrowało listy kandydatów w 16 (na 41) okręgach wyborczych do Sejmu RP i dokonało samorozwiązania przed dniem głosowania. W wyborach parlamentarnych 2005 ta sama grupa związana z Adamem Słomką brała udział w wyborach do Sejmu RP już jako nowe ugrupowanie polityczne Polska Konfederacja – Godność i Praca. Natomiast w 2004 grupa ta brała udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako Konfederacja - Ruch Obrony Bezrobotnych.Konfederacja Narodu (KN) – polska organizacja konspiracyjna o charakterze polityczno-wojskowym działająca w latach 1940-1943.

  Ugrupowania polityczne[ | edytuj kod]

 • Konfederacja Polski Niepodległej (1979–1997)
 • Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny (1996-1999 oraz 2000–2001)
 • Konfederacja Polski Niepodległej – Ojczyzna (1999–2001)
 • „Konfederacja” (2001)
 • Konfederacja – Ruch Obrony Bezrobotnych (2004)
 • Polska Konfederacja – Godność i Praca (2005)
 • Wszystkie powyższe ugrupowania związane są z Adamem Słomką.

  Serbia i Czarnogóra (serb. Srbija i Crna Gora/Србија и Црна Гора) – dawne państwo w Europie Południowej powstałe 4 lutego 2003 roku w miejsce dotychczasowej Federacyjnej Republiki Jugosławii i istniejące do 5 czerwca 2006 roku, kiedy to po proklamowaniu niepodległości przez Czarnogórę (3 czerwca 2006) parlament Serbii uznał Serbię za prawnego kontynuatora państwowości Serbii i Czarnogóry.Adam Andrzej Słomka (ur. 23 listopada 1964 w Cieszynie) – polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji.
 • Konfederacja Nowej Polski (2015)
 • Konfederacja Wolność i Niepodległość (2018-)
 • Organizacje oporu i niepodległościowe[ | edytuj kod]

 • Konfederacja Narodu (1940)
 • Konfederacja Tatrzańska (maj 1941 – luty 1942)
 • Związek zawodowy[ | edytuj kod]

 • Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” – Konfederacja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie.
  2. Michał Wallner: Współczesny konfederalizm europejski (pol.). Portal Spraw Zagranicznych, 2007-08-29. [dostęp 15 lutego 2011].

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • federacja
 • konfederacja wojskowa
 • koalicja wyborcza
 • koalicja rządowa
 • formy państwowe
 • sejm skonfederowany
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Współczesny konfederalizm europejski
 • Koalicja wyborcza – porozumienie partii politycznych i organizacji związkowych zawierane w celu współdziałania lub współtworzenia list wyborczych polegajace na zgłaszaniu wspólnych kandydatów lub udzielaniu wspólnego poparcia wybranym kandydatom do parlamentu bądź samorządu.Federacja (łac. fœderatio – sprzymierzenie) – państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd.
  Warto wiedzieć że... beta

  Związek Niemiecki (niem. Deutscher Bund) – konfederacja państw niemieckich i wolnych miast, utworzona na kongresie wiedeńskim w 1815, służąca wspólnemu zorganizowaniu gospodarek tych państw. Związek upadł w 1866, w wyniku rywalizacji między Cesarstwem Austrii i Królestwem Prus (tzw. Deutscher Dualismus), działań wojennych, Wiosny Ludów oraz niemożności dojścia wielu państw-członków do porozumienia .
  Konfederacja Kanady (ang. Confederation of Canada, fr. Confédération canadienne) – akt prawny tworzący unię czterech kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej odtąd zwanych Dominium Kanady lub Kanadą. Konfederacja została zawarta w 1867, a jej finalizacją była Ustawa o Ameryce Brytyjskiej uchwalona przez Parlament Brytyjski i podpisana przez królową Wiktorię. Konfederacja weszła w życie 1 lipca 1867. Rocznica tej daty obchodzona jest w Kanadzie jako święto narodowe Canada Day/Fête du Canada – Dzień Kanady.
  Konfederacja targowicka – konfederacja generalna koronna zawiązana oficjalnie w nocy z 18 na 19 maja 1792 roku w pogranicznym miasteczku Targowica w porozumieniu z carycą Rosji Katarzyną II (w rzeczywistości 27 kwietnia 1792 w Petersburgu) przez przywódców magnackiego obozu republikanów w celu przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej, pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Konstytucji 3 maja, wprowadzającym monarchię konstytucyjną. Była reakcją opozycji na konstytucyjny zamach stanu i reformy sejmu rewolucyjnego warszawskiego.
  Konfederacja tyszowiecka – konfederacja wojskowo-szlachecka zawiązana 29 grudnia 1655 roku w Tyszowcach przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewerę Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego w celu podjęcia ponownej walki z najazdem szwedzkim i poddania wojska prawowitemu monarsze Janowi II Kazimierzowi Wazie.
  Konfederacja żołnierska (także konfederacja wojskowa) – w dawnej Polsce, w XVII wieku związki żołnierzy powstające zwykle w wyniku buntu z powodu niewypłacania żołdu. Konfederaci obierali sobie dowódców (regimentarzy) i najeżdżali dobra królewskie lub kościelne i siłą ściągali zaległy żołd. Pierwszym aktem związkowych było wypowiedzenie posłuszeństwa hetmanowi i wybranie innego wodza nazywanego marszałkiem konfederacji wojskowej. Obradowano publicznie, a dla utrzymania karności uchwalano nowe, bardzo surowe, artykuły wojskowe.
  Skonfederowane Stany Ameryki (ang. Confederate States of America, CSA) – południowe stany USA, potocznie zwane Konfederacją, próbujące dokonać secesji i biorące udział w wojnie secesyjnej. W latach 1861-1865 stworzyły one własne państwo.
  Konfederacja (łac. confoederatio, związek) – związek zbrojny zawiązywany przez duchowych, szlachtę i miasta w celu realizacji własnych celów lub w zastępstwie władzy państwowej, tworzony w Polsce i na Litwie w wiekach XIII-XIX. Jej genezy należy szukać w średniowiecznym prawie oporu (łac. ius resistendi) przeciwko władcy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.794 sek.