• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konduktor

  Przeczytaj także...
  Wałbrzych (niem. Waldenburg, śl-niem. Walmbrig, Walmbrich, czes. Valdenburk, Valbřich) – miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, historycznie na Dolnym Śląsku. Dawna stolica województwa wałbrzyskiego. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 119 955 mieszkańców.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) – nazwa polskich przedsiębiorstw usługowych zajmujących się transportem publicznym. W latach 1945–1992 rozwinięcie skrótu PKS brzmiało Państwowa Komunikacja Samochodowa.
  Konduktor w pociągu

  Konduktor – współcześnie, pracownik kolejowy podległy bezpośrednio kierownikowi pociągu zajmujący się obsługą pociągu.

  Do obowiązków konduktora należy:

 • wykonywanie poleceń kierownika pociągu
 • nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń w wagonach
 • wykonywanie powierzonych czynności podczas przyjmowania, zdawania i obsługi pociągu
 • nadzór nad bezpieczeństwem w pociągu i przestrzeganiem porządku
 • kontrola biletów i innych dokumentów przewozowych
 • a w razie potrzeby także:

  Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.Wagon – pojazd szynowy służący do przewozu osób, ładunków lub urządzeń w kolejowym transporcie lądowym. Wagon porusza się po torze lub linie (kolej linowa).
 • wykonywanie pracy manewrowej
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • informowanie podróżnych o wolnych miejscach, gdy pociąg jest zapełniony i możliwościach przesiadania się, gdy pociąg ma opóźnienie.
 • W PKP istniało dodatkowe stanowisko konduktora rozdawcy bagażu, zajmującego się przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek bagażowych oraz dbaniem o bezpieczeństwo przewożonego bagażu. Konduktorzy rozdawcy pracowali w pociągach posiadających wagony bagażowe. PKP zakończyły przewóz przesyłek bagażowych w 2003 roku.

  Kontroler biletów lub rewizor biletów – osoba upoważniona przez organizatora transportu na danym terenie lub przez konkretnego przewoźnika do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów jednorazowych i okresowych) osób lub bagażu w środkach transportu zbiorowego.Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

  Konduktorzy w komunikacji miejskiej i PKS[]

  Dawniej stanowisko konduktora, dbającego oprócz sprzedaży i kontroli biletów o porządek i bezpieczeństwo w środku transportu (autobusie, tramwaju, trolejbusie) funkcjonowało powszechnie również w komunikacji miejskiej i PKS. Współcześnie, w Polsce tylko nieliczne miasta (np. Wałbrzych) zdecydowały się na przywrócenie obsługi konduktorskiej w transporcie miejskim.

  Kierownik pociągu − pracownik kolejowy odpowiedzialny za obsługiwany pociąg od czasu jego przyjęcia do czasu jego zdania, na danym odcinku drogi. Nadzorowi i poleceniom kierownika pociągu podlegają wszyscy pracownicy obsługujący pociąg, z wyjątkiem pracowników kontroli wewnętrznej.Wagon bagażowy – wagon kolejowy włączany do pociągów pasażerskich, którego konstrukcja umożliwia przewożenie w nim większych ładunków. Wagony bagażowe posiadają na ścianach bocznych dodatkowe szerokie drzwi i najczęściej dużych rozmiarów przedział służący do przewozu ładunków, a także pomieszczenie dla obsługi. Niektóre wagony pasażerskie posiadają zarówno przedziały dla podróżnych, jak i przedział bagażowy.

  Zobacz też[]

 • kontroler biletów
 • Przypisy

  1. TVP Wrocław: Konduktorzy w Wałbrzychu, dostęp: 29.09.2014

  Bibliografia[]

 • Instrukcja pracy drużyn konduktorskich w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" H-21. Warszawa: PKP, 1998. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.