• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kondensacja hydrolityczna

  Przeczytaj także...
  Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. Jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy). Często przebiega w obecności katalizatorów (kwasów lub zasad). Hydrolizę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym (np. hydroliza wielocukrów na cukry proste lub hydroliza chlorobenzenu do fenolu).Kondensacja – reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego – najczęściej wody.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Kondensacja hydrolityczna – rodzaj reakcji kondensacji inicjowanej przez wprowadzenie wody i hydrolizę części substratu. Termin ten zwykle stosowny jest w chemii związków krzemoorganicznych.

  Siloksany – krzemoorganiczne związki chemiczne, w strukturze których atomy krzemu połączone są wiązaniami kowalencyjnymi z atomami tlenu tworząc łańcuch −O−Si−[O−Si]n−O−Si−. Do atomów krzemu przyłączone mogą być atomy wodoru H lub grupy węglowodorowe (alkilowe bądź arylowe). Alkilo- i arylo-siloksany nazywane są silikonami. Pojedynczy element łańcucha ma postać:Związki krzemoorganiczne – związki chemiczne zawierające w cząsteczce połączone atomy krzemu i węgla. Spotyka się określenia, że takimi związkami są też połączenia krzemu ze sobą w łańcuchy lub połączenia z wodorem, tlenem, azotem lub fluorowcem.

  W typowej reakcji, w wyniku dodania kontrolowanej ilości wody do trialkoksysilanu, RSi(OR')3, część wiązań Si−O−R' ulega hydrolizie do wiązań Si−OH, które następnie kondensują do siloksanów z wytworzeniem mostków Si–O–Si.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mori, Hideharu, Yamada, Masato. „Colloid and Polymer Science”. 290 (18), s. 1879-1891, 2012. DOI: 10.1007/s00396-012-2726-7. 
  2. Mori, Hideharu. „International Journal of Polymer Science”, 2012. DOI: 10.1155/2012/173624. 
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.589 sek.