• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej

  Przeczytaj także...
  Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.Organizacja Pionierska imienia W.I. Lenina, powszechnie nazywana pionierami (ros. Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина) - radziecka, polityczna organizacja skupiająca dzieci w ZSRR.
  Bronisław Berman pseud. Jankowski, Wiktor Stasiak, Bronek Muranowski, Manswet, Robert, Stasiek, Wiktor (ur. 14 marca 1903 w Warszawie, zm. 1937 w ZSRR) – działacz komunistyczny, sekretarz Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Komunistycznej (KC ZMK) i Sekretariatu Krajowego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KC KPZU).

  Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej (KZMP)komunistyczna organizacja młodzieży, działająca w Polsce w latach 1922–1938. Kierowana przez Komunistyczną Partię Polski.

  Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR) - socjalistyczna organizacja młodzieży związana z PPS, istniejąca od 1926 do 1936 oraz od 1945 do 1948.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.

  KZMP powstał 17 marca 1922 jako sekcja polska Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży. Do 1930 działał pod nazwą Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce. Od 1923 w jego składzie (na prawach autonomicznych organizacji obwodowych) działały Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Białorusi (KZMZB) i Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Ukrainy (KZMZU), z czasem do organizacji włączono struktury Komtsukunftu. Od 1925 r. KZMP kierował organizacją pod nazwą „Pionier”, miała ona na celu krzewienie kultury, oświaty i sportu wśród młodzieży. Współpracował m.in. z Organizacją Niezależnej Młodzieży Ludowej „Orka”, Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie” i w ograniczonym zakresie z Organizacją Młodzieży TUR. Związek w 1936 opracował Deklarację Praw Młodego Pokolenia Polski, która zakładała, iż czynne prawo wyborcze powinno być dozwolone od 21 lat, że należy walczyć z faszyzmem i rasizmem w sposób radykalny i stanowczy, i dążyć do wprowadzenia ustroju komunistycznego w Polsce. Główni działacze: Bronisław Berman, Aleksander Kowalski, Alfred Lampe, Antoni Lipski. W latach 1922-1936 organem prasowym KZMP był „Towarzysz”, a 1937-1938 „Towarzysz Młodzieży”. Według danych ze sprawozdań KZMP Związek liczył w 1931 roku około 7 tysięcy działaczy a dwa lata później około 15 tysięcy. Większość członków stanowili Polacy pochodzenia chłopskiego. Partia posiadała własną organizację pionierską Pionier. Po wymordowaniu w ZSRR działaczy Komunistycznej Partii Polski i rozwiązaniu tej partii w 1938 roku, również KZMP zakończył działalność.

  Komtsukunft (jidysz קאָמצוקונפֿט) - żydowska, organizacja młodzieżowa o profilu komunistycznym działająca w Polsce działająca na początku lat 20. Organizacja powstała w wyniku rozłamu w marksistowskiej organizacji młodzieżowej Cukunft podporządkowanej partii Bund. Komtsukunft oderwał się od Cukunft w roku 1921, gdy organizacja młodzieżowa wycofała swój wniosek o członkostwo w Komunistycznej Międzynarodówce Młodzieży. Komtsukunft przyłączył się do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, a wkrótce potem, został przyłączony do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.Alfred Lampe ps. Marek i in. (ur. 14 maja 1900 w Warszawie, zm. 10 grudnia 1943 w Moskwie) - polski działacz robotniczy i komunistyczny oraz publicysta żydowskiego pochodzenia.

  Działacze[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Działacze Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.

  Przypisy

  1. Greiner, Piotr. Słownik organizacji młodzieżowych w województwie śląskim w latach 1922–1939. Katowice: Muzeum Śląskie, 1993. s. 48
  2. Bundist Counterculture in Interwar Poland. Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 2009. s. 9-10
  3. Kazimierski, Józef. Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1978. s. 428
  4. Hillebrandt, Bogdan, i Genowefa Słabek. Postępowy ruch młodzieżowy w Polsce: przewodnik bibliograficzny. Warszawa: "Iskry,", 1980. s. 2
  5. Cimek, Henryk. Jews in the Polish Communist Movement (1918–1937)
  6. Suchodolski, Bogdan. Wielka encyklopedia powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1965. s. 781
  7. Kersten, Krystyna. The establishment of Communist rule in Poland, 1943–1948. Berkeley: University of California Press, 1991. s. 172

  Bibliografia[]

 • Archiwum Zakładu Historii Partii. KPP
 • „Towarzysz”, II i IV 1936, nr 2 i 3.
 • Wielka Encyklopedia PWN t. 14, red. Jan Wojnowski, Warszawa 2003.
 • Rasizm, dyskryminacja rasowa (z fr. le racisme od la race – ród, rasa, grupa spokrewnionych) – zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne (ten pogląd znany jest w jęz. ang. jako racialism).Antoni Lipski pseud. Stary, Inocenty, Zdzich, Teodor, Onufry, Z. Topolski, Nowowiejski, A. P. Starewicz (ur. 12 czerwca 1904 w Dąbrowie Górniczej, zm. 28 sierpnia 1938) – działacz komunistyczny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aleksander Kowalski, pseudonim Olek, Czarny (ur. 14 września 1908 w Warszawie, zm. 1 października 1951 tamże) – pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, ślusarz, działacz partyjny, polityk.
  Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS) – istniejąca w latach 1917 - 1948, oraz na emigracji w latach 1946 - 1952, organizacja młodzieży studenckiej założona przez działaczy socjalistycznych.
  Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny). Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu. Początkowo nazwa odnosiła się tylko do włoskiego pierwowzoru, później była stosowana wobec pokrewnych ruchów w latach 20. i 30. XX wieku, zwłaszcza narodowego socjalizmu w Niemczech, oraz współczesnych ruchów wywodzących się z partii faszystowskich (neofaszyzm i postfaszyzm). Faszyzm uważany jest na ogół za doktrynę skrajnie prawicową lub (przez takich politologów jak Zeev Sternhell, Hugh Seton-Watson, Eugen Weber) hybrydalną, tzn. łączącą elementy lewicowe i prawicowe. Sami faszyści uważali tradycyjny podział za przestarzały; twierdzili, że nie są "ani prawicą, ani lewicą".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.