• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komunistyczny Uniwersytet Pracujących Wschodu

  Przeczytaj także...
  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.Taszkent (uzb.: Toshkent; uzb. cyr.: Тошкент; ros.: Ташкент, Taszkient) – stolica Uzbekistanu, w Azji Środkowej, położona nad rzeką Chirchiq na przedgórzu Tienszanu. Zamieszkuje ją 2,18 mln mieszkańców (2008), szacunki nieoficjalne (wliczając niezarejestrowaną ludność napływową) dają 2,6 – 3,2 mln. Jest głównym ośrodkiem przemysłowym i kulturalno-naukowym kraju, jednym z największych miast Azji Środkowej.
  Kaukaz – region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wokół gór Kaukaz. Od północy graniczy z europejską częścią Rosji, od południa, w zależności od przyjmowanego podziału, z Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią (Przednią).

  Komunistyczny Uniwersytet Pracujących Wschodu (ros. Коммунистический университет трудящихся Востока, КУТВ) – wyższa uczelnia przygotowująca kadry partyjne dla radzieckich republik Azji Środkowej, ogółu państw azjatyckich oraz Kaukazu istniejąca w latach 1921-1938.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).

  Uniwersytet został powołany na mocy dekretu CKW RFSRR z 21 kwietnia 1921 roku jako instytucja podległa Ludowemu Komisariatowi Oświaty (narkomprosowi) – później przeszedł pod bezpośrednią kontrolę KC WKP(b).

  Pierwsze zajęcia odbyły się 21 października 1921 roku. Kadra naukowa pochodziła w większości z tzw. kursów wschodnich przy Ludowym Komisariacie Narodowości. Uniwersytet mieścił się w Moskwie, jednak miał swoje oddziały w Taszkencie, Baku i Irkucku.

  Ogólny czas nauki wynosił 3 lata, mógł jednak zostać skrócony.

  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.Azja Środkowa, Azja Centralna – region o nie w pełni zdefiniowanych granicach, w swej swej najpopularniejszej definicji graniczący od zachodu z Morzem Kaspijskim, od wschodu z Chińską Republiką Ludową, od południa z Afganistanem a od północy z Rosją. Region ten obejmuje pięć państw, byłych członków ZSRR, tzw. „stanów” co nawiązuje do obecności w nazwie wszystkich pięciu poradzieckich republik perskiego sufiksu „-stan” oznaczającego „kraj”. Są to: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan.

  Na uniwersytecie funkcjonowały wydziały:

 • Pracy Partyjnej i Propagandy
 • Ruchu Związkowego
 • Gospodarki
 • Administracji i Prawa
 • Zajęcia były prowadzone przez A. Łunaczarskiego, Ł. Krasina, A. Gubera.

  W latach 1927-38 uniwersytet wydawał swoje czasopismo pt. „Riewoliucionnyj Wostok”.

  Pod koniec lat trzydziestych został rozwiązany – oficjalnie z powodu rozrostu sieci placówek oświatowych na peryferiach ZSRR, de facto powodem było rozprawienie się z większością kadry przez Józefa Stalina na fali czystek. Wykształcono na niej wiele osób reprezentujących tzw. „narodowy komunizm”, sceptyczny lub wrogi wobec Związku Radzieckiego, np. Hồ Chí Minh, Deng Xiaoping, Sułtan Galiew czy Hasan Israiłow

  Uniwersytet Komunistyczny im. Jakowa Swierdłowa (ros. Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова oraz Высшая партийная школа КПСС) – wyższa uczelnia partyjna działająca w latach 1918-1937, założona w celu kształcenia kadr administrujących Rosją i ZSRR.Chasan Israiłow, ros. Хасан Исраилов, ps. "Chasan Tierłojew" ros. Хасан Терлоев (ur. w 1910 r. we wsi Naszchoj w Czeczenii w Rosji, zm. 29 grudnia 1944 r.) – czeczeński pisarz, publicysta i dziennikarz, przywódca antysowieckiego powstania w Czeczeno-Inguszetii w latach 40.

  Zobacz też[]

 • Uniwersytet Komunistyczny im. Jakowa Swierdłowa
 • Komunistyczny Uniwersytet Mniejszości Narodowych im. Juliana Marchlewskiego
 • Instytut Czerwonej Profesury
 • Linki zewnętrzne[]

 • Notka encyklopedyczna z Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej (jęz. rosyjski) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komunistyczny Uniwersytet Mniejszości Narodowych Zachodu im. Juliana Marchlewskiego (ros. Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского, КУНМЗ) – uczelnia działająca w Moskwie w latach 1922-36, kształcąca kadry dla przyszłych republik radzieckich na zachodzie Europy.
  Instytut Czerwonej Profesury (ros. Институт красной профессуры, ИКП, ukr. Інститут червоної професури) - wyższa uczelnia przygotowująca kadry zajmujące się naukami społecznymi na radzieckich uniwersytetach pod kątem zgodności z pryncypiami marksizmu-leninizmu.
  Baku (azer. Bakı) – stolica i największe miasto Azerbejdżanu. Najstarszy i największy port na Morzu Kaspijskim, położony we wschodniej części kraju.
  Anatolij Wasiljewicz Łunaczarski, ros. Анатолий Васильевич Луначарский (ur. 16 grudnia (3 grudnia według kalendarza juliańskiego) 1875 w Połtawie, na Ukrainie – zm. 26 grudnia 1933, w Mentonie, we Francji) – radziecki filozof, teoretyk kultury i publicysta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.