• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komunistyczna Partia Ukrainy

  Przeczytaj także...
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Pucz moskiewski, Pucz sierpniowy lub Pucz Janajewa to nieudana próba przejęcia władzy w ZSRR przez "twardogłowych" liderów KPZR w sierpniu 1991.
  Skrajna prawica (radykalna prawica, ultraprawica, reakcyjna prawica, ekstremizm prawicowy) – terminy używane na określenie osób i ugrupowań o poglądach prawicowych, charakteryzujących się skrajnym programem lub radykalnymi metodami działania. W sprawach gospodarczych skrajna prawica zazwyczaj opowiada się za neoliberalnym kapitalizmem lub korporacjonizmem. Osoby o skrajnie prawicowych poglądach najczęściej dążą do wyróżnienia swojego narodu na tle innych. Uznają, iż naród danego kraju powinien przyjmować imigrantów na swoich warunkach.

  Komunistyczna Partia Ukrainy – (ukr. Комуністи́чна Па́ртія Украї́ни, rus. Коммунисти́ческая па́ртия Украи́ны), do 1952 roku Komunistyczna Partia Bolszewików Ukrainy (ukr. Комуністична Партія більшовиків України - КПбУ) ukraińska partia polityczna. W latach 1922-1991 część składowa KPZR.

  Rada Najwyższa Ukrainy (ukr. Верховна Рада України, "Werchowna Rada") – jednoizbowy parlament Ukrainy. Nazwa ta jest typowa dla krajów post-radzieckich, których parlamenty często noszą nazwę "Rad Najwyższych" (ros. Верховный Совет). Nazwę taką nosi również parlament Autonomicznej Republiki Krymu. Obecna Rada Najwyższa Ukrainy jest bezpośrednią następczynią Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR, która w 1991 ogłosiła niezależność kraju i odłączenie się od Związku Radzieckiego.Wybory prezydenckie na Ukrainie w 2014 roku przedterminowe zostały rozpisane przez Radę Najwyższą Ukrainy po odwołaniu ze stanowiska Wiktora Janukowycza na 25 maja 2014

  Założona 18 kwietnia 1918, w czasach ZSRR jedna z największych i najbardziej prężnych komunistycznych partii Związku Radzieckiego. Została rozwiązana i zdelegalizowana 30 sierpnia 1991 roku po oskarżeniu jej członków o współorganizację i wspieranie puczu moskiewskiego.

  Została ponownie zarejestrowana w 1993 roku, nieprzerwanie od tego czasu kieruje nią Petro Symonenko. Posiada około 130-150 tysięcy członków, głównie na wschodzie i południu kraju. Jej autonomiczną sekcją jest Komunistyczna Partia Krymu. Partia ta uchodzi za prorosyjską, w programie odwołuje się do ideologii komunistycznej.

  Socjalistyczna Partia Ukrainy, (ukr. Соціалістична партія України), lewicowa partia polityczna na Ukrainie.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).

  W wyborach do parlamentu wiosną 2006 otrzymała ok. 3,5% głosów zdobywając 21 miejsc w parlamencie. W lipcu 2006 podpisała umowę koalicyjną z Partią Regionów i socjalistami. W kolejnych wyborach w roku 2007 zdobyła 5,39% głosów i 27 mandatów w Radzie Najwyższej, natomiast w wyborach w 2012 roku uzyskała 13,18% głosów i zwiększyła liczbę mandatów do 32.

  Petro Mykołajowicz Symonenko, ukr. Петро Миколайович Симоненко (ur. 1 sierpnia 1952 w Doniecku) – ukraiński polityk lewicowy, od 1994 nieprzerwanie deputowany do Rady Najwyższej.Wybory parlamentarne na Ukrainie odbyły się 28 października 2012 roku. Ukraińcy wybrali na kolejną 5-letnią kadencję 450 deputowanych Rady Najwyższej w systemie mieszanym. Połowa deputowanych tj. 225 została wyłoniona w okręgu większościowym z list krajowych ugrupowań, które przekroczyły wynoszący 5% próg wyborczy. Druga połowa została wybrana w okręgach jednomandatowych

  Partia ta sprzeciwiała się podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a także protestom, które doprowadziły do obalenia prezydenta Wiktora Janukowycza, uznając je za zamach stanu i wskazując na udział w nich skrajnej prawicy.

  W wyborach prezydenckich 2014 roku partia najpierw zgłosiła kandydaturę Petra Symonenki, lecz później ją wycofała. W wyborach parlamentarnych tego samego roku nie przekroczyła progu wyborczego.

  16 grudnia 2015 roku okręgowy sąd administracyjny w Kijowie zakazał dalszej działalności partii, przychylając się do wniosku ministerstwa sprawiedliwości Ukrainy.

  Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2007 roku – przedterminowe wybory do Rady Najwyższej, przeprowadzone 30 września 2007.Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

  Poparcie w wyborach[]

  Przypisy

  1. Sąd zakazał działalności Komunistycznej Partii Ukrainy
  2. Istniały tylko okręgi jednomandatowe
  3. W 1996 roku na Ukrainie przyjęto nową Konstytucję. Wybory na jej podstawie odbywały się w okręgach jednomandatowych i w systemie proporcjonalnym
  4. W wyborach zrezygnowano z okręgów jednomandatowych

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa KPU
 • Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.Euromajdan (ukr. Євромайдан, Jewromajdan; od майдан ‘plac’, od placu Niepodległości w Kijowie) – fala największych manifestacji i protestów przelewających się na Ukrainie od momentu uzyskania przez ten kraj niepodległości w 1991 roku. Rozpoczęły się one 21 listopada 2013 nocnym protestem, wywołanym reakcją na wycofanie się prezydenta Wiktora Janukowycza z procesu integracyjnego Ukrainy z Unią Europejską. Wraz z rozwojem sytuacji hasła manifestantów radykalizowały się, pojawiły się postulaty odsunięcia prezydenta od władzy oraz generalnej odmiany sytuacji w państwie, związanymi z nadziejami na europeizację i okcydentalizację polityki ukraińskiej. Sam ruch nabrał cech rewolucji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zamach stanu (przewrót, pucz – niem. Putsch, hiszp. golpe de estado, fr. coup d’État) – niezgodne z porządkiem konstytucyjnym, często z użyciem siły (zbrojny zamach stanu), przejęcie władzy politycznej w państwie przez jednostkę lub grupę osób. Jest pogwałceniem normalnego toku życia politycznego i porządku instytucjonalnego. Do niedawna w wielu krajach Ameryki Łacińskiej i Afryki zamach stanu był najczęściej spotykaną metodą zmiany rządu.
  Wybory parlamentarne na Ukrainie, miały miejsce 26 marca 2006 roku. Kampania wyborcza oficjalnie rozpoczęła się 7 lipca 2005 roku. W okresie między 26 listopada a 31 grudnia 2005 zostały uformowane partyjne listy z nazwiskami kandydatów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.073 sek.