• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komuna Otwock  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Malta Festival Poznań (do 2009 roku Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta) – jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Festiwal prezentuje międzynarodowy program teatralny, muzyczny, taneczny i filmowy. Odbywa się od 1991 roku w Poznaniu, na przełomie czerwca i lipca. Nazwa pochodzi od znajdującego się w Poznaniu Jeziora Maltańskiego.Teatr alternatywny (zwany także: awangardowy, eksperymentalny, laboratoryjny, niezależny, obrzeży, offowy, otwarty, podziemny, studyjny) to teatr poszukujący nowych środków wyrazu w sztuce aktorskiej lub w materii scenicznej, kreujący nowe układy przestrzenne, nowe metody pracy i nowe relacje między aktorem a publicznością.

  Komuna Otwock – polski teatr offowy, "anarchistyczna wspólnota działań" założona w 1989 przez Grzegorza Laszuka. Od listopada 2009 działa pod zmienioną nazwą jako Komuna//Warszawa.

  Działalność[ | edytuj kod]

  Komuna Otwock została założona w 1989, a w 1994 zarejestrowana jako stowarzyszenie działające w dziedzinie kultury i sztuki, edukacji, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także aktywizowania społeczności.

  Culture.pl – portal internetowy poświęcony kulturze polskiej, stworzony i wydawany przez Instytut Adama Mickiewicza. Portal stawia sobie za zadanie promowanie dokonań polskich twórców w świecie oraz poszerzanie świadomości kulturalnej u polskiego odbiorcy. Posiada numer ISSN 1734-0624. Klub "Gaja" (dokładnie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja", z siedzibą w Wilkowicach) – jedna z najstarszych niezależnych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.

  Jest uznawana za jedną z najbardziej radykalnych grup polskiego teatralnego offu. Poza tworzeniem spektakli, happeningów i akcji o charakterze performance'ów, grupa zajmuje się również kampaniami społecznymi i ekologicznymi, organizuje warsztaty, koncerty, wystawy, wykłady, a także prowadzi działalność wydawniczą. Akcje przygotowywała m.in. we współpracy z Amnesty International i Klubem Gaja. Komuna współdziałała z warszawską grupą Ruch Społeczeństwa Alternatywnego/Federacja Anarchistyczna. Aktywność grupy skupiała się w Otwocku, co było zgodne z zasadą wyznawaną przez uczestników Komuny, dotyczącą lokalności działań – przeciwstawiano się w ten sposób tendencjom centralistycznym w ruchu anarchistycznym.

  Przegląd Teatrów Małych Form "Kontrapunkt" - coroczny międzynarodowy festiwal teatralny organizowany w miesiącach wiosennych w Szczecinie. Pierwsza edycja przeglądu odbyła się w 1966 roku (jako Szczeciński Przegląd Teatralny), z czasem nazwę festiwalu zmieniono dla podkreślenia zderzenia różnych nurtów i formacji teatralnych. Festiwalowi towarzyszy sesja teatrologiczna oraz liczne imprezy (wystawy, koncerty, seanse filmowe, performance) organizowane przez szczecińskie środowiska artystyczne.Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.

  W marcu 2008 zainaugurowała regularne "co-2-tygodnie-show" − otwarte forum dyskusyjne na styku teatru/sztuki i publicystycznego komentarza teraźniejszości.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Teatr guerilla czyli teatr walczący eksploatował problematykę walki, buntu i sprzeciwu wobec kapitalizmu, seksizmu, rasizmu, wojen itp. To teatr kontrkulturowy był spektrum odzwierciedlającym wszystkie tendencje i rozważania, jakie przewijały się przez ruch kontestacji lat 60. i 70. XX wieku. Istota tego teatru to nie tylko treść, ale i poszukiwanie nowych form ekspresji teatralnej: łączy on formy agit - prop, i teatr faktu, i metody kreacyjne, i życie jako teatr, i happening. Zresztą formalnie przedstawienia były zazwyczaj bardzo eklektyczne, łączyły wiele różnych rozwiązań i środków wyrazu.
  Happening (z ang. „dzianie się”, „zdarzenie”) – zorganizowane wydarzenie o charakterze artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją dramaturgię, tworzącą logiczną narrację, lub zestaw znaków: haseł, obrazów, gestów, przedmiotów, postaci w przestrzeni.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Anarchizm (od stgr. ἀναρχία anarchia – „bez władcy”) lub wolnościowy socjalizm – doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na dobrowolnej współpracy, równości społecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności jednostki, odrzucająca potrzebę istnienia instytucji państwa, kapitalizmu oraz innych form władzy, wyzysku, przymusu i hierarchii, a także ruch społeczny dążący do realizacji tych celów.
  Performance (z ang.: przedstawienie, wykonanie) – sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń.
  W grudniu 2006 roku środowisko związane z lewicowym pismem społeczno-politycznym Krytyka Polityczna we współpracy z Korporacją Ha!art, rozpoczęło wydawanie nowej serii książkowej – Seria Krytyki Politycznej.
  Sytuacjonizm – ruch społeczno-artystyczny powstały w latach pięćdziesiątych XX wieku, skupiający głównie artystów, architektów i radykalnych działaczy studenckich z Francji, Holandii, Belgii, Danii i Włoch.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.