• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komputer szeregowy

  Przeczytaj także...
  MKJ-25 – minikomputer zaprojektowany i produkowany głównie jako podstawa budowy komputerowych systemów sterowania procesami technologicznymi, a także do wykonywania obliczeń numerycznych. Architektura tego komputera oparta była na 16 bitowym słowie maszynowym. Od strony elektronicznej maszyna zrealizowana została w oparciu o technikę układów scalonych klasy TTL.ZAM-2 to polski komputer pierwszej generacji zbudowany na lampach, wersja produkcyjna polskiego komputera XYZ. Przeznaczony przede wszystkim do obliczeń numerycznych był także używany do przetwarzania danych np w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, a w NRD współpracował z maszynami analitycznymi.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Komputer szeregowykomputer z arytmometrem jednobitowym, przetwarzającym dane po jednym bicie na takt zegara. Komunikacja między elementami takiej maszyny (pamięcią, procesorem, rejestrami itp) odbywa się szeregowo.

  Komputery takie posiadały pamięć operacyjną o dostępie cyklicznym z krążącą informacją na akustycznych liniach opóźniających (rtęciową, magnetostrykcyjną) albo bębnową, rzadko inną. Pamięci o dostępie cyklicznym, mogły pracować tylko z jedną częstotliwością, z którą synchronizowano zegar komputera. Przy pamięciach na akustycznych liniach opóźniających, synchronizowano fazę impulsów wejściowych z wyjściowymi, dla jednej linii opóźniającej, zmieniając częstotliwość zegara. Pamięć bębnowa posiadała wydzieloną ścieżkę zegarową, z której odczytywano sygnał zegara.

  UMC-10 (Uniwersalna Maszyna Cyfrowa) to polski komputer tranzystorowy opracowany i wykonany w 3? egzemplarzach na Politechnice Warszawskiej (prototyp uruchomiony w 1965 r.). Wersja tranzystorowa komputera UMC-1.Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.

  Posiadały prostszą budowę od komputerów równoległych, okupioną mniejszą wydajnością. Prędkość komputerów szeregowych ograniczało zastosowanie pamięci o dostępie cyklicznym, np. po zmianie jej na pamięć o dostępie swobodnym w komputerze ZAM-2 spodziewano się pięciokrotnego wzrostu wydajności.

  EMAL-2 (Elektroniczna Maszyna Automatycznie Licząca-2) – komputer Romualda Marczyńskiego. Powstał w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie w latach 1957–58.Minikomputer – powstały pod koniec lat 50. XX wieku odpowiednik komputera osobistego wykonany na tranzystorach lub układach scalonych małej (SSI) i średniej (MSI) skali integracji. Często był wykonywany jako komputer specjalizowany np. automat obrachunkowy, analizator widma. Wyróżniał się prostą obsługą, niewielkimi wymiarami, modułową budową i nie wymagał klimatyzacji. Początkowo jednostanowiskowy, w miarę wzrostu mocy obliczeniowej przejmował rolę mniejszych maszyn mainframe. Aktualnie rzadko stosowany plasuje się między komputerem osobistym a mainframe.

  Przykłady tego typu komuterów:

 • XYZ - komputer lampowy z pamięcią rtęciową
 • EMAL-2 - komputer bezlampowy z pamięcią bębnową
 • UMC-10 - komputer tranzystorowy z pamięcią ferrytową
 • MKJ-25 - minikomputer na układach scalonych TTL z pamięcią ferrytową.
 • Przypisy

  1. A. Kitow N.Krynicki "Elektroniczne maszyny cyfrowe oraz programowanie" str. 155 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1963r
  2. Maszyny Matematyczne str. 15 nr 5/1968r [1]
  Pamięć bębnowa – historyczny typ pamięci operacyjnej i masowej, wykorzystujący do przechowywania danych cienką warstwę magnetyczną naniesioną na powierzchnię wirującego walca. Działa podobnie jak magnetofon, zapisując dane na powierzchni wirującego bębna magnetycznego zamiast na taśmie magnetycznej. Wyparta została przez pamięć dyskową,Pamięć magnetostrykcyjna to rodzaj pamięci operacyjnej, odmiana pamięci na akustycznych liniach opóźniających. Nazwa pochodzi od zasady działania przetworników elektroakustycznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pamięć ferrytowa – pamięć komputerowa (pamięć o dostępie swobodnym) przechowująca dane w postaci kierunku namagnesowania rdzeni ferrytowych o prostokątnej pętli histerezy. Prawie wyłącznie oparta jest na rdzeniach toroidalnych. Przy próbie zastąpienia pierścieni otworami w płytce ferrytowej nie udało się uzyskać wymaganej powtarzalności właściwości magnetycznych otworów. Zastąpienie pierścieni rdzeniami wielootworowymi okazało się zbyt drogie i trudne technologicznie. Jedynie pamięci na dwuotworowych biaksach zdobyły niewielką popularność.
  RAM (ang. Random Access Memory – pamięć o dostępie swobodnym) – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Choć nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, np. rejestrów przesuwnych), ze względów historycznych określa ona tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy jest wielokrotny i łatwy zapis, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu) i EEPROM których zapis trwa znacznie dłużej niż odczyt, pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp do zawartości.
  XYZ (1957/1958) – pierwszy elektroniczny komputer cyfrowy zbudowany i uruchomiony w Polsce. Wyprzedził o kilka miesięcy EMAL-2, a wcześniejszy EMAL nie został w pełni uruchomiony. Poprzedziły go: lampowy komputer analogowy ARR oraz nieelektroniczne komputery zerowej generacji: dydaktyczny GAM-1 i użytkowy PARK.
  Zegar – układ elektroniczny – generator częstotliwości, służącej do taktowania (wyznaczania rytmu) układów w urządzeniach elektronicznych. Zwykle sygnał zegarowy przyjmuje wartości 0 oraz 1 w ustalonych odstępach czasu zwanych okresem, bezpośrednio zależnym od częstotliwości taktowania.
  Pamięć o dostępie cyklicznym (ang. cyclic access memory) – pamięć będąca kombinacją pamięci o dostępie swobodnym i pamięci sekwencyjnej: ciąg bloków o dostępie bezpośrednim zawiera dane dostępne sekwencyjnie. Pojemność bloków wynosi od kilkuset do kilku tysięcy bajtów. Przykładem może być pamięć dyskowa, w której bajty danych zapisane są w sektorach stanowiących najmniejszy element możliwy do odczytu lub zapisu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.