• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komputer kwantowy  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.
  Zobacz też[]
 • Algorytm kwantowy
 • Bramka kwantowa
 • Informatyka kwantowa
 • Spintronika
 • Przypisy

  1. Experimental realization of Shor's quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance
  2. [1111.4147] Implementation of an iterative quantum order finding algorithm
  3. http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1266384
  4. http://www.theverge.com/2013/11/14/5104668/qubits-stored-for-39-minutes-quantum-computer-new-record
  5. Shtetl-Optimized: The Orion Quantum Computer Anti-Hype FAQ (ang.). 2007-02-09. [dostęp 2007-05-17].
  6. Shtetl-Optimized: D-Wave Easter Spectacular (ang.). 2007-04-07. [dostęp 2007-05-17].
  7. Google stworzyło komputer kwantowy – Tech – WP.PL
  8. Pierwszy komercyjny komputer kwantowy – sprzedany. gazeta.pl, 28 maja 2011. [dostęp 17 listopada 2011].
  9. Lockheed Martin Signs Contract with D-Wave Systems (ang.). Nanotechnology Now, 25 maja 2011. [dostęp 17 listopada 2011].
  10. D-Wave uses quantum method to solve protein folding problem
  11. ZhengBing Bian, Fabian Chudak, William G. Macready, Frank Gaitan i inni. Experimental determination of Ramsey numbers with quantum annealing. , 2012.  arXiv:1201.1842 (ang.)
  12. Futurity.org – Quantum computer built inside diamond
  13. http://universal-machine.blogspot.co.uk/2012/04/vesuvius-512-qubit-quantum-computer.html
  14. Physicists demonstrate that 15=3x5 about half of the time
  15. http://meetings.aps.org/Meeting/MAR14/Event/211739
  16. http://phys.org/news/2014-03-d-wave-chip-rigorous.html
  17. http://news.sciencemag.org/physics/2014/06/quantum-or-not-controversial-computer-runs-no-faster-normal-one?rss=1
  18. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-seeks-to-build-quantum-computer-that-could-crack-most-types-of-encryption/2014/01/02/8fff297e-7195-11e3-8def-a33011492df2_story.html
  19. Quantum Computing at Room Temperature — Now a Reality | Techland | TIME.com
  20. http://phys.org/news/2013-11-quantum-world.html

  Linki zewnętrzne[]

 • QCL – język programowania maszyn kwantowych
 • Moduły do Perla związane z obliczeniami kwantowymi
 • Liczba pierwsza – liczba naturalna większa od 1, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą, np.Beryl (Be, łac. beryllium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 4, metal należący do drugiej grupy głównej układu okresowego. Jedynym stabilnym izotopem jest Be. Został odkryty przez Louisa Vauquelina w 1798 r.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mechanika kwantowa (teoria kwantów) – teoria praw ruchu obiektów świata mikroskopowego. Poszerza zakres mechaniki na odległości czasoprzestrzenne i energie, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach - np. atom, cząstki elementarne itp. Jej granicą dla średnich rozmiarów lub średnich energii czy pędów jest mechanika klasyczna.
  Spintronika, (elektronika spinowa, magnetronika) jest odmianą elektroniki. Podczas gdy w tradycyjnych układach scalonych nośnikiem informacji są zmiany w przepływie prądu, w spintronice brany jest pod uwagę również spin elektronu.
  Algorytm Grovera – algorytm kwantowy przeznaczony do działania na komputerze kwantowym opublikowany w 1996 przez Lova K. Grovera.
  Foton (gr. φως – światło, w dopełniaczu – φοτος, nazwa stworzona przez Gilberta N. Lewisa) jest cząstką elementarną, nie posiadającą ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, o masie spoczynkowej równej zero (m0 = 0), liczbie spinowej s = 1 (fotony są zatem bozonami). Fotony są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych, a ponieważ wykazują dualizm korpuskularno-falowy, są równocześnie falą elektromagnetyczną.
  Sfera Blocha – trójwymiarowa sfera zespolona o promieniu jednostkowym. Daje ona możliwość wizualizacji pojedynczego bitu kwantowego (kubitu) w stanie:
  Superpozycja – własność rozwiązań równania różniczkowego przejawiająca się w tym, że suma dwóch rozwiązań także jest rozwiązaniem równania. W podstawowym sensie własność ta może zostać wyrażona w inny sposób przez twierdzenie, że przestrzeń rozwiązań równania jest przestrzenią liniową. Tak wyrażone twierdzenie pozostaje prawdziwe, jeśli równanie różniczkowe jest liniowe.
  Przestrzeń Hilberta – w analizie funkcjonalnej rzeczywista lub zespolona przestrzeń unitarna (tj. przestrzeń liniowa nad ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych z abstrakcyjnym iloczynem skalarnym), zupełna ze względu na indukowaną (poprzez normę) z iloczynu skalarnego tej przestrzeni metrykę. Jako unormowana i zupełna, każda przestrzeń Hilberta jest przestrzenią Banacha, a przez to przestrzenią Frécheta, a stąd lokalnie wypukłą przestrzenią liniowo-topologiczną. Przestrzenie te noszą nazwisko Davida Hilberta, który wprowadził je pod koniec XIX wieku; są one podstawowym narzędziem wykorzystywanym w wielu dziedzinach fizyki, m.in. w mechanice kwantowej (np. przestrzeń Foka nad przestrzenią Hilberta).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.