• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komputer drugiej generacji

  Przeczytaj także...
  Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.Półprzewodniki − najczęściej substancje krystaliczne, których konduktywność (przewodnictwo właściwe) może być zmieniana w szerokim zakresie (np. 10 do 10 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlenie bądź inne czynniki. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  Komputer ZAM-41.
  Z przodu po lewej: drukarka wierszowa,
  pod ścianą: jednostka centralna z pamięcią bębnową,
  za szybami: jednostki pamięci taśmowej PT-2,
  na środku biurko z modułów od lewej:
  • czytnik taśmy dziurkowanej,
  • dwa perforatory taśmy dziurkowanej,
  dalekopis jako monitor,
  • nad biurkiem pulpit.

  Komputer drugiej generacji – komputer, w którym do budowy elementów logicznych (bramek) wykorzystano elementy półprzewodnikowe – były nimi wynalezione w pierwszej połowie XX w. tranzystory. Do tego typu komputerów zalicza się np. ZAM 41 czy Cray-1.

  Komputer pierwszej generacji – komputer zbudowany na bazie lamp elektronowych np. polski XYZ.Inne przykłady komputerów tej generacji to: Germanowy tranzystor stopowy to tranzystor stopowy wykonany z cienkiej płytki słabo domieszkowanego germanu będącego bazą z wtopionymi w temperaturze około 550 °C po przeciwnych stronach kulkami metalu. Wtopienie metalu zmienia typ półprzewodnika na przeciwny, tworząc obszary emitera i kolektora.

  W porównaniu z pierwszą generacją komputerów charakteryzowały się one:

 • mniejszymi wymiarami,
 • większą bezawaryjnością,
 • mniejszym poborem prądu.
 • Powyższe cechy pozwoliły na budowę wydajniejszych i jednocześnie bardziej skomplikowanych maszyn.

  Germanowy tranzystor stopowy stosowany w komputerach drugiej generacji
  Warto wiedzieć że... beta

  Tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) z "półprzewodnikowym" przyrostkiem -stor jak w warystor (varistor).
  Tranzystor stopowy to wczesny rodzaj tranzystora bipolarnego. Został opracowany w roku 1951 w firmach General Electric i RCA. Tranzystory stopowe mają znaczenie jedynie historyczne, obecnie nie są wytwarzane.
  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.
  ZAM 41 – pierwszy polski komputer do przetwarzania danych zaprojektowany w Instytucie Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie, a produkowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu.
  Drukarka wierszowa – drukarka o wysokiej wydajności, pracująca w trybie znakowym, drukująca podczas jednego obrotu bębna czcionkowego całe wiersze tekstu.
  Pamięć bębnowa – historyczny typ pamięci operacyjnej i masowej, wykorzystujący do przechowywania danych cienką warstwę magnetyczną naniesioną na powierzchnię wirującego walca. Działa podobnie jak magnetofon, zapisując dane na powierzchni wirującego bębna magnetycznego zamiast na taśmie magnetycznej. Wyparta została przez pamięć dyskową,
  Dalekopis to telegraficzny aparat drukujący, służący do przekazywania informacji w postaci alfanumerycznej. W szczególności jest on wykorzystywany jako abonenckie urządzenie końcowe (terminal) do realizacji usług teleksowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.614 sek.