• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komputer cyklu

  Przeczytaj także...
  Naturalne planowanie rodziny (NPR), metody rozpoznawania płodności (ang. Fertility Awerness-Based Methods, FAB) – metody opierające się na przewidywaniu okresów płodnych na podstawie znajomości fizjologicznych objawów towarzyszących różnym fazom cyklu miesięcznego. Wiedzę o czasie występowania okresów płodnych można wykorzystać zarówno w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zajścia w ciążę, jak też dla jej uniknięcia.Ginekologia – dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Najczęstsze problemy, jakimi zajmują się ginekolodzy, to: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność, nowotwory narządów rodnych. Ściśle związana z położnictwem.
  Niepłodność – stan, w którym zachodzi niemożność zajścia w ciążę pomimo rocznego współżycia seksualnego z przeciętną częstotliwością 3–4 stosunków tygodniowo, bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych.
  Patrz: podpis.
  Zakresy wartości referencyjnych dla stężenia hormonów we krwi w różnych fazach cyklu menstruacyjnego. Od góry wykresy dla: estradiolu, progesteronu, FSH i lutropiny.

  Komputer cyklu (także monitor cyklu) – urządzenie medyczne ułatwiające rozpoznanie fazy cyklu miesiączkowego kobiety. Dzięki stosunkowo wysokiej precyzji pomiarów, monitory cyklu mogą służyć zarówno w planowaniu zajścia w ciążę poprzez skorelowanie terminu współżycia ze szczytem płodności, jak i jako narzędzie diagnostyczne w leczeniu niepłodności. Może także służyć do wyznaczania odpowiedniego terminu wizyty u ginekologa oraz do przewidywania niektórych typów migrenowych bólów głowy. Ponadto komputery cyklu potrafią też rozpoznać ciążę.

  Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.Śluz szyjkowy − wydzielina śluzowa wytwarzana przez gruczoły szyjki macicy w reakcji na zmiany poziomu estrogenów i progesteronu. W zależności od fazy cyklu miesiączkowego śluz może pełnić rolę bariery broniącej plemnikom dostępu do macicy, lub też środowiska sprzyjającego szybszemu ich przemieszczaniu.

  Zasada działania[ | edytuj kod]

  Niektóre spośród urządzeń tego typu działają na zasadzie wprowadzania informacji między innymi o temperaturze ciała. Pomiar taki dokonywany być może w jamie ustnej każdego dnia po przebudzeniu się. Przez pierwsze 2-3 cykle urządzenie takie uczy się rozpoznawania faz cyklu miesiączkowego konkretnej użytkowniczki za pomocą oprogramowania stworzonego na podstawie analizy około miliona cykli. Wykorzystany model matematyczny pozwala wyeliminować zakłócający oznaczenie fazy cyklu wpływ stresu czy pominięcia niektórych pomiarów. Z kolei inne mierzą stężenie hormonów we krwi bądź moczu pacjentki, z kolei jeszcze inne badają przewodnictwo elektryczne śliny i śluzu szyjkowego.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Progesteron (potocznie luteina) – żeński hormon płciowy o budowie sterydowej, wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko podczas ciąży. Najważniejszy hormon wydzielany przez jajniki i jądra.

  Ocena skuteczności[ | edytuj kod]

  Lady-Comp, Baby-Comp oraz Pearly cechują się wskaźnik Pearla wynoszącym 0,64, w innym badaniu 0,7. W przypadku komputera ClearPlan jedno badanie wykazało skuteczność wykrywania terminu owulacji na poziomie 91,1%. Z innych badań wynika, że monitor ten ma tendencję do niedoszacowywania terminu owulacji, z kolei badanie śluzu szyjkowego zazwyczaj wskazuje termin późniejszy, niż faktyczny termin owulacji wyznaczony metodami laboratoryjnymi.

  Hormon luteinizujący (lutropina, LH z ang. luteinizing hormone) – glikoproteinowy hormon gonadotropowy wydzielany przez komórki gonadotropowe przedniego płata przysadki mózgowej. Wydzielanie to jest stymulowane przez podwzgórzową gonadoliberynę (GnRH).Krew (łac. sanguis, stgr. αἷμα, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Dziedzina medycyny zajmująca się krwią to hematologia.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mikael Häggström, Reference ranges for estradiol, progesterone, luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone during the menstrual cycle, „WikiJournal of Medicine”, 1, DOI10.15347/wjm/2014.001 [dostęp 2016-10-11].
  2. Przemysław Binkiewicz, Krzysztof Michaluk, Aleksandra Demiańczyk: Calculation of the Pearl Index of Lady-Comp, Baby-Comp and Pearly cycle computers used as a contraceptive method (pol.). Ginekologia Polska, listopad 2010. [dostęp 10 marca 2015].
  3. H. M. Behre, J. Kuhlage, C. Gassner, B. Sonntag i inni. Prediction of ovulation by urinary hormone measurements with the home use ClearPlan Fertility Monitor: comparison with transvaginal ultrasound scans and serum hormone measurements. „Hum Reprod”. 15 (12), s. 2478-2482, 2000. PMID: 11098014. 
  4. Janet E. Robinson, Melanie Wakelin, Jayne E. Ellis, Increased pregnancy rate with use of the Clearblue Easy Fertility Monitor⁎⁎Unipath Ltd., Bedford, United Kingdom., „Fertility and Sterility”, 2, s. 329–334, DOI10.1016/j.fertnstert.2006.05.054.
  5. Penelope P. Howards i inni, Timing Clinic Visits to Phases of the Menstrual Cycle by Using a Fertility Monitor: The BioCycle Study, „American Journal of Epidemiology”, 1, 2009, s. 105–112, DOI10.1093/aje/kwn287, ISSN 0002-9262 [dostęp 2016-10-10] (ang.).1 stycznia
  6. E. Anne MacGregor i inni, Predicting menstrual migraine with a home-use fertility monitor, „Neurology”, 3, 2005, s. 561–563, DOI10.1212/01.WNL.0000150547.85002.61, ISSN 0028-3878 [dostęp 2016-10-10] (ang.).
  7. G. Freundl i inni, The CUE Fertility Monitor compared to ultrasound and LH peak measurements for fertile time ovulation detection, „Advances in Contraception”, 2, s. 111–121, DOI10.1007/BF01849632, ISSN 0267-4874 [dostęp 2016-10-10] (ang.).
  8. G. Freundl, P. Frank-Herrmann, E. Godehardt, R. Klemm i inni. Retrospective clinical trial of contraceptive effectiveness of the electronic fertility indicator Ladycomp/Babycomp. „Adv Contracept”. 14 (2), s. 97-108, 1998. PMID: 9820928. 
  9. R. J. Fehring, K. Raviele, M. Schneider. A comparison of the fertile phase as determined by the Clearplan Easy Fertility Monitor and self-assessment of cervical mucus. „Contraception”. 69 (1), s. 9-14, 2004. PMID: 14720613. 
  Przewodnictwo elektryczne – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego.Estradiol, 17β-estradiol (łac. Estradiolum lub Estrodiolum) – sterydowy hormon płciowy. Jest podstawowym, naturalnym estrogenem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Migrena – powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy. Migrena trwa zazwyczaj od 4 do 72 godzin. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia i częstotliwością występowania. Bóle nasilają się pod wpływem emocji lub wysiłku fizycznego. Występuje światłowstręt (fotofobia), nadmierna wrażliwość na dźwięki (fonofobia) i zapachy (osmofobia), występują też nudności i wymioty. Niekiedy przed wystąpieniem epizodu migrenowego, może pojawić się tzw. aura (występująca w 10% przypadków migren), w postaci parestezji, ubytków w polu widzenia, pojawienia się mroczków, niedowładu, afazji. Badania na bliźniętach wskazują, że wpływ czynników genetycznych wynosi 60–65%.
  Hormon folikulotropowy (folikulotropina, FSH z ang. follicle-stimulating hormone) - hormon tropowy o budowie peptydowej wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej. Pobudza dojrzewanie pęcherzyków Graafa i produkcję estrogenów.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Hormony (od stgr. ὁρμάω hormao – rzucam się naprzód, pędzę) – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego. Funkcją hormonów jest regulacja czynności i modyfikacja cech strukturalnych tkanek leżących w pobliżu miejsca jego wydzielania lub oddalonych, do których dociera poprzez krew (wyjątkiem są tzw. hormony lokalne). Istnieją także takie hormony, które wywierają wpływ na funkcjonowanie wszystkich tkanek organizmu.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Cykl miesiączkowy, cykl menstruacyjny (łac. cyclus menstrualis) – powtarzające się regularnie zmiany w organizmie kobiety, zachodzące w ustalonym rytmie biologicznym pod wpływem współdziałania układu nerwowo-hormonalnego. Cykl menstruacyjny występuje u kobiet dojrzałych płciowo (po pokwitaniu ale przed przekwitaniem).
  Wskaźnik Pearla – wskaźnik opracowany przez Raymonda Pearla w 1932 roku określający skuteczność metod antykoncepcyjnych. Wskaźnik ten wyznacza się jako pomnożony przez 1200 (u niektórych badaczy 1300) stosunek liczby niezamierzonych poczęć do liczby badanych cykli, przy stosowaniu ustalonej metody antykoncepcji. Podaje więc liczbę zapłodnień w ciągu roku na 100 badanych kobiet (ok. 1200 cykli). Im niższy jest wskaźnik Pearla, tym metoda jest skuteczniejsza. Bez stosowania antykoncepcji wskaźnik Pearla wynosi 85. M.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy American Congress of Obstetricians and Gynecologists odeszły od jego stosowania, na rzecz wyrażania skuteczności w procentach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.793 sek.