• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kompresja

  Przeczytaj także...
  Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.Kompresja - proces ściskania skorupy ziemskiej, który prowadzi do zmniejszania jej rozmiarów. Skutkiem kompresji jest powstawanie fałdów lub uskoków. Proces ten jest odwrotnym do procesu tensji.
  Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.
 • Kompresja – termin informatyczny
 • Kompresja bezstratna
 • Kompresja stratna
 • Kompresja falkowa
 • Kompresja fraktalna
 • Kompresja obrazów rastrowych
 • Kompresja motyla
 • Kompresja (geologia) – proces ściskania skorupy ziemskiej
 • Kompresja dynamiki – proces zmniejszenia dynamiki sygnału elektrycznego
 • Kompresja (fizyka) – proces zmniejszania objętości właściwej gazu, rzadziej cieczy
 • Kompresja – potoczne określenie wielkości ciśnienia w cylindrze silnika spalinowego tłokowego
 • Kompresja (media) – magazyn wspierania kultury i edukacji
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Dekompresja
 • Plik skompresowany
 • Stopień kompresji
 • Kompresja fraktalna to system kompresji stratnej opierający się na wykorzystaniu fraktali do reprezentacji danych. Używany jest prawie wyłącznie do kompresji obrazów. Najpopularniejszym zestawem fraktali są systemy funkcji iterowanych (IFS – Iterated Functions System).Stopień sprężania – to stosunek objętości powietrza w cylindrze silnika na końcu suwu ssania do objętości powietrza na końcu suwu sprężania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kompresja falkowa jest algorytmem wydajnej, ale stratnej kompresji. Oparta jest o transformatę falkową. Głównie kojarzona jest z kompresją grafiki, chociaż rodzaj danych, które można kompresować, nie jest zdeterminowany.
  Kompresja obrazów rastrowych – zmniejszenie rozmiaru plików graficznych poprzez zmniejszenie ich objętości. Kompresja może być bezstratna i stratna. Kompresja obrazów rastrowych wykonywana jest dlatego, że obrazy zapisane w 24- lub 32-bitowej głębi o dużej rozdzielczości zajmują dużo miejsca, co utrudnia przesyłanie ich pocztą elektroniczną, publikowanie w Internecie bądź zapisanie na różnego rodzaju nośnikach danych.
  Kompresja bezstratna (ang. lossless compression) – ogólna nazwa metod kompresji informacji do postaci zawierającej zmniejszoną liczbę bitów, pod warunkiem, że metoda ta gwarantuje możliwość odtworzenia informacji z postaci skompresowanej do identycznej postaci pierwotnej.
  Plik skompresowany jest to plik zawierający dane poddane kompresji. W postaci skompresowanej dane zajmują mniej pamięci, co jest główną zaletą takiego sposobu ich przechowywania. Odczytanie pliku skompresowanego nie jest możliwe bezpośrednio, konieczna jest wcześniejsza dekompresja, czyli przywrócenie stanu pierwotnego. Fakt ten jest wykorzystywany do zachowania poufności danych, wtedy kompresję łączy się z szyfrowaniem. Slangowo kompresję określa się mianem pakowania, mówi się również o spakowanych danych, pakerach lub rozpakowywaniu.
  Kompresja stratna — metoda zmniejszania liczby bitów potrzebnych do wyrażenia danej informacji, które nie dają gwarancji, że odtworzona informacja będzie identyczna z oryginałem. Dla niektórych danych algorytm kompresji stratnej może odtworzyć informację w sposób identyczny.
  Objętość właściwa – objętość zajmowana w dowolnych warunkach przez substancję o masie 1 kg, wyrażona w metrach sześciennych na kilogram. Jest odwrotnością gęstości i wyraża się wzorem
  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.