• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kompleks osadowy skorupy ziemskiej

  Przeczytaj także...
  Kompleks krystaliczny skorupy ziemskiej, jeden zdwóch głównych kompleksów skał, obok kompleksu osadowego, tworzących skorupę Ziemi.Skorupa ziemska – część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego (nieciągłość Mohorovičicia nazywana też nieciągłością Moho). Składa się w głównej mierze z minerałów, tworzących skały. Grubość skorupy ziemskiej wynosi od ok. 10 km do 70 km. Skorupa Ziemi zajmuje tylko 1,4% objętości globu oraz 0,3% jego masy, jest to jednak najbardziej zróżnicowana chemicznie i fizycznie geosfera. Jej przypowierzchniowa warstwa na lądach jest dostępna do bezpośrednich badań.

  Kompleks osadowy skorupy ziemskiej stanowi jeden z dwóch głównych, obok kompleksu krystalicznego, kompleksów skał tworzących skorupę Ziemi. W części kontynentalnej, zróżnicowany, zbudowany z luźnych i zwięzłych skał osadowych, o zmiennej grubości od 0 do 20 km (w niektórych górotworach fałdowych). W wielu obszarach w ogóle nie występuje, odsłaniając kompleks krystaliczny, w postaci tarcz krystalicznych i górskich trzonów krystalicznych. W części oceanicznej, występuje prawie na całym obszarze dna, poza grzbietami śródoceanicznymi. Budują go skały luźne lub słabo skonsolidowane, zwykle bez deformacji. Miąższość waha się od 300 do 500 m i maksymalnie dochodzi do 2 km.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Skorupa ziemska
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.