Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej (ang. pyruvate dehydrogenase complex, PDC) – kompleks trzech enzymów przekształcający pirogronian w acetylo-CoA w procesie dekarboksylacji pirogronianu. Powstały acetylo-CoA może być włączony do cyklu kwasu cytrynowego, tym samym reakcja katalizowana przez PDC łączy szlak glikolizy z cyklem kwasu cytrynowego. Masa cząsteczkowa kompleksu waha się od 4 do 10 milionów daltonów.

Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.Koenzym A (w skrócie CoA, czasem CoA∼SH w celu uwidocznienia niepodstawionej grupy tiolowej) - organiczny związek chemiczny powstający w organizmie z adenozynotrifosforanu, pantotenianu oraz cysteaminy, służący jako przenośnik grup acylowych. Cząsteczkę koenzymu A związaną z resztą acylową nazywa się acylokoenzymem A (acylo-CoA). Najważniejszym z takich połączeń jest acetylokoenzym A (acetylo-CoA).

Wieloskładnikowy kompleks PDC jest podobny budową i funkcją do kompleksów dehydrogenazy α-ketoglutaranowej i dehydrogenazy ketokwasów rozgałęzionych.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • 19. Glikoliza i utlenianie pirogronianu. W: Robert K Murray, Franciszek Kokot, Aleksander Koj, Zenon Aleksandrowicz: Biochemia Harpera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 237–248. ISBN 83-200-3347-0.
  • Jeremy M. Berg, John Tymoczko, Lubert Stryer: Biochemia. Wyd. 6. Warszawa: PWN, 2009. ISBN 978-83-01-15811-8.
  • Reklama