• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kompleks atakujący błonę

  Przeczytaj także...
  Odpowiedź odpornościowa nieswoista – oparta jest na mechanizmach wcześnie powstałych w filogenezie i istniejących u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Ten typ odpowiedzi stanowi pierwszą linię obrony organizmów przed patogenami. Za nieswoistą obronę odpowiadają czynniki komórkowe, takie jak monocyty, makrofagi, granulocyty oraz inne, bliżej niezwiązane z układem odpornościowym komórki, np. nabłonkowe. Zidentyfikowano także szereg nieswoiście działających białek: układ dopełniacza, defenzyny, laktoferynę, katepsynę itp.Dopełniacz lub inaczej układ dopełniacza (ang. complement lub complement system) – zespół kilkudziesięciu białek obecnych w osoczu, a także w innych płynach ustrojowych wraz z powiązanymi z nimi funkcjonalnie licznymi receptorami i białkami regulatorowymi. Układ dopełniacza spełnia ważną rolę we wrodzonych, humoralnych mechanizmach nieswoistej odpowiedzi immunologicznej, ale także wiąże się ściśle z niektórymi mechanizmami odpowiedzi swoistej. Jego działanie polega na aktywacji kaskady enzymatycznej, doprowadzającej do szeregu zjawisk mających istotne znaczenie w przebiegu odpowiedzi immunologicznej i reakcji zapalnej. Pomimo istnienia układu białek regulujących działanie dopełniacza, nadmierne jego pobudzenie lub defekty białek regulacyjnych mogą być przyczyną powstawania pewnych schorzeń.
  Śmierć komórki poprzez działanie MAC

  Kompleks atakujący błonę (ang. Membrane Attack Complex, MAC) jest strukturą białkową powstającą w końcowym etapie aktywacji dopełniacza. Uczestniczy w jednym z ważnych mechanizmów nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. W wyniku jego działania dochodzi do lizy (śmierci) komórki.

  Zazwyczaj tworzony jest na powierzchni błony komórkowej chorobotwórczych bakterii, które wniknęły do organizmu, ale może także powstawać niezależnie i wtedy łączy się z różnymi inhibitorami dopełniacza. Składa się z 5 białek składowych dopełniacza C5, C6, C7, C8 i C9, które tworzą kompleks według wzoru (C5b678)1(C9)n o strukturze pierścieniowej. Hydrofobowe domeny składników C8 i C9 umożliwiają przyłączenie kompleksu do błony komórkowej.

  Czynnik restrykcji homologicznej (ang. Homologous Restriction Factor, HRF, CD59) wiążąc składniki C8 i C9, hamuje tworzenie MAC - jest jego inhibitorem.

  Powstawanie kompleksu atakującego błonę  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.