• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kompleks apikalny

  Przeczytaj także...
  Organellum − każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji. Komórka prokariotyczna nie zawiera organelli komórkowych, co odróżnia ją od komórki eukariotycznej. Genofor, Nukleoid czy rybosomy nie są organellami, gdyż nie są oddzielone od otoczenia błoną komórkową. Komórki eukariotyczne zawierają podstawowy zestaw organelli błonowych.Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.
  Apikompleksy (Apicomplexa) – organizmy wyłącznie pasożytnicze, wyróżniające się obecnością tzw. kompleksu apikalnego ułatwiającego im wnikanie do komórek żywiciela. Obecnie zaliczane są do supergrupy Chromalveolata, razem z żółto-brunatnymi glonami i grzybopodobnymi lęgniowcami oraz orzęskami.

  Kompleks apikalny – zespół specyficznych organelli, występujący przynajmniej w części cyklu u apikompleksów. Składa się z rurowatych mikronem, które prawdopodobnie związane są z workowatymi raptoriami (prawdopodobnie zawierającymi enzymy). Zakończenia mikronem i raptorii przechodzą przez pierścień biegunowy, położony centralnie na przedzie ciała. Kompleks apikalny prawdopodobnie ułatwia przeniknięcie do wnętrza komórek żywiciela.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.