• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kompleks

  Przeczytaj także...
  Kompleks Portnoya – powieść amerykańskiego pisarza Philipa Rotha, której akcja toczy się w środowisku amerykańskich Żydów. Wydana w 1969, została uznana za skandalizującą i w wielu krajach objęta zakazem dystrybucji.Kompleks bioekologiczny - leśny kompleks ekologiczny stanowiący zbiór odrębnych ekosystemów, współzależnych od siebie i ze sobą skoordynowanych elementów świata roślin leśnych, świata zwierząt, lokalnego klimatu i gleby, powstałych w wyniku długotrwałego procesu, dynamicznych, sukcesywnych zmian, zacieśniających więzy między jego elementami i rozwijających jego organizację.
  Kompleks Taurydów – duża grupa 4 rojów meteorów pochodząca od jednego macierzystego obiektu, jakim jest Kometa Enckego oraz ciał powstałych w wyniku wyrzutu materii z tej komety.
  Kompleks (łac. complexio ‘połączenie’, ‘wyrównanie’) – zbiór myśli, słów, wyobrażeń silnie skojarzonych z pewną inną ważną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zwykle bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (myśl taką zwie się niekiedy jądrem kompleksu). Powrót do świadomości tego jądra kompleksu wywołuje zwykle nieprzyjemne afekty, takie jak lęk, niepokój, wstyd. Z tego względu istnieje silna tendencja do unikania, zapominania jądra kompleksu a także wszystkich innych myśli i słów, które na drodze skojarzeń mogą przywieść do świadomości niechcianą, wypartą myśl (jądro kompleksu).Zbiór sympleksów K {displaystyle {mathcal {K}}} nazywamy kompleksem symplicjalnym jeśli spełnia on następujące warunki:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związki kompleksowe (kompleksy, związki koordynacyjne) – związki chemiczne, które w swoim składzie chemicznym zawierają jeden lub więcej atomów centralnych, otoczonych przez inne atomy lub grupy atomów zwane ligandami, przy czym przynajmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.
  Kompleks krystaliczny skorupy ziemskiej, jeden zdwóch głównych kompleksów skał, obok kompleksu osadowego, tworzących skorupę Ziemi.
  Kompleks polski – powieść Tadeusza Konwickiego, opublikowana w Zapisie w 1977. Była to pierwsza polska powieść wydana w obiegu niezależnym.
  Kompleks wad wrodzonych – określenie grupy wad narządów znajdujących się w jednej okolicy ciała podczas rozwoju zarodkowego i ze względu na tą bliskość uszkodzonych przez nieznany czynnik działający w tym czasie. Rzeczywista patogeneza kompleksów wad jest nieznana; o ile udowodni się etiologię naczyniową, powinny być zaliczone do sekwencji malformacyjnych.
  Kompleks H (Complex H) – skupisko gazowych obłoków HVC (High Velocity Cloud - „chmura o dużej prędkości”) obiegające Drogę Mleczną w czasie około miliarda lat. Została odkryta w 1971 przez Dietera i Hulsboscha. Nazwa kompleksu pochodzi od pierwszej litery nazwiska drugiego z odkrywców. Obłok ten jest też nazywany HVC 131+1-200.
  Las (biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.
  Kompleks osadowy skorupy ziemskiej stanowi jeden z dwóch głównych, obok kompleksu krystalicznego, kompleksów skał tworzących skorupę Ziemi. W części kontynentalnej, zróżnicowany, zbudowany z luźnych i zwięzłych skał osadowych, o zmiennej grubości od 0 do 20 km (w niektórych górotworach fałdowych). W wielu obszarach w ogóle nie występuje, odsłaniając kompleks krystaliczny, w postaci tarcz krystalicznych i górskich trzonów krystalicznych. W części oceanicznej, występuje prawie na całym obszarze dna, poza grzbietami śródoceanicznymi. Budują go skały luźne lub słabo skonsolidowane, zwykle bez deformacji. Miąższość waha się od 300 do 500 m i maksymalnie dochodzi do 2 km.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.