Kompetencje administracyjne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kompetencje administracyjnewłaściwości prawem przypisane organom administracyjnym: uprawnienia lub pełnomocnictwa do załatwiania określonych spraw administracyjnych; także zadania tych organów przewidziane prawem administracyjnym. Nie istnieją organy bez kompetencji. W zakres kompetencji administracyjnych organów administracji mogą wchodzić także zadania obligatoryjne (obowiązki) tychże organów. W literaturze definiowana jest jako zdolność organu administrującego do skonkretyzowanego aktualizowania, w drodze odpowiedniego postępowania, potencjalnego obowiązku działania sformułowanego przez prawo.

Rodzaje kompetencji można określać ze względu na następujące kryteria:

 • miejscowe (terytorialne) – organy mają wyznaczony obszar kompetencji (np. centralne, terenowe)
 • rzeczowe (podmiotowe) – organy maja określone kategorie spraw, którymi się zajmują (np. ogólne, oświatowe, finansowe)
 • instancyjne – w postępowaniu wieloinstancyjnym (wieloszczeblowym) organ ma przewidzianą rolę na określonym etapie postępowania; wieloinstancyjność daje uczestnikom postępowania możliwość odwoływania się od decyzji organu administracyjnego niższego szczebla do właściwego organu szczebla bezpośrednio wyższego.
 • Wyróżnia się też aspekt procesowy kompetencji administracyjnej. Wyróżnia się kompetencję procesową ogólną (dzięki niej można wyodrębnić takie organy administracyjne, które załatwiają sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej), jak i szczególną (zdolność konkretnego organu do załatwienia konkretnej sprawy indywidualnej).

  W Polsce organami administracji publicznej o kompetencji procesowej ogólnej są organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe i inne podmioty, gdy są one z mocy prawa lub na podstawie porozumień powołane do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych.

  Spośród organów jednostek samorządu gminnego kompetencję procesową mają wójt (burmistrz/Prezydent Miasta), nie ma jej zaś rada gminy. Na poziomie powiatu kompetencje procesową mają starosta i (w wypadkach, kiedy przewidują to przepisy szczególne) zarząd powiatu, z kolei na poziomie samorządu województwa – marszałek województwa i (w wypadkach, kiedy przewidują to przepisy szczególne) zarząd województwa.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kompetencja (prawo)
 • właściwość (prawo)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1994, s. 80 – cyt. za: Robert Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 19.
  2. Robert Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 19-20.
  3. Robert Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 20.
  4. Robert Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 25.
  Reklama