• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kompas geologiczny

  Przeczytaj także...
  Jan Koziar (ur. 27 lutego 1943 w Woli Mieleckiej) – polski geolog, orędownik hipotezy ekspandującej Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 80. XX w. – działacz opozycyjny, w III RP – działacz społeczny, popularyzator wiedzy nt. własności pracowniczej w Polsce, zwolennik dekomunizacji i przeciwnik neoliberalizmu.Klizymetr – prosty optyczny przyrząd geodezyjny stosowany w geologicznych pracach terenowych, służący do pomiaru kąta nachylenia stoku, mogący również służyć za prymitywny odległościomierz lub wysokościomierz. Używany samodzielnie lub jako element kompasu geologicznego.
  Bieg i upad – podstawowe parametry stosowane do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin. W celu jednoznacznego określenia położenia warstw skalnych w przestrzeni podaje się również kierunek zapadania określony względem stron świata.
  Kompas geologiczny

  Kompas geologiczny – przyrząd stosowany do podstawowych pomiarów podczas geologicznych prac w terenie, zawierający oprócz kompasu magnetycznego z celownikiem i podziałką, także klinometr, klizymetr i zestaw poziomic. Przyrząd służy do mierzenia biegu i upadu warstw geologicznych.

  Klinometr (pochyłościomierz) – przyrząd do mierzenia kątów pionowych przez celowanie, oraz do wyznaczania płaszczyzny poziomej.Warstwa w geologii to jedna z podstawowych części ośrodka skalnego skał osadowych (osadów). Cechą charakterystyczną warstwy jest stosunkowo niewielka, w przybliżeniu jednakowa miąższość i duża rozciągłość. Warstwa jest ograniczona od dołu i od góry mniej więcej równoległymi płaszczyznami (spągiem i stropem warstwy), które stanowią wyraźne granice. Granice te mogą być ostre lub stopniowe i wynikają ze zmiany cech skały, np. tekstury, struktury lub są powierzchniami nieciągłości.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jan Koziar, 1989 (wyd. piąte): Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.Kompas magnetyczny – przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Kompas składa się z wąskiego, długiego i lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątową (tzw. róży wiatrów). Współczesne kompasy wypełnione są płynem (zwykle alkoholem), co zapobiega drganiu igły utrudniającemu odczyt.
  Warto wiedzieć że... beta

  Poziomica, poziomnica, utożsamiana czasem niezbyt precyzyjnie z libellą, regionalnie – waserwaga – przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.684 sek.