• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kompania Węglowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Marklowice (niem. Marklowitz) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, siedziba gminy Marklowice. Historycznie na Górnym Śląsku.Rybnicka Spółka Węglowa Spółka Akcyjna – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, skupiająca obiekty górnicze w rejonie rybnickim, powstała w 1993 roku, zlikwidowana w 2003 roku. Siedziba spółki mieściła się przy ul. Jastrzębskiej 10 w Rybniku. Funkcję prezesa pełnił Mirosław Kugiel. Złoża rybnickie są znane z jakości, dlatego też 35 procent wydobytego węgla jest eksportowane. Rybnicka Spółka Węglowa została zlikwidowana w 2003 roku, a kopalnie wchodzące w jej skład przejęła Kompania Węglowa.

  Kompania Węglowa – polska spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach istniejąca w latach 2003-2016. Kompania była największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie. Większość zakładów w 2016 r. przejęła Polska Grupa Górnicza.

  W Kompanii Węglowej pracowało łącznie około 55 tys. osób. Roczna zdolność wydobywcza wynosiła około 40 mln ton. Siedziba spółki znajdowała się w Katowicach przy ulicy Powstańców. Spółka powstała w 2003 roku w miejsce zlikwidowanych pięciu Spółek Węglowych: Rybnickiej, Bytomskiej, Nadwiślańskiej, Rudzkiej i Gliwickiej. W jej skład weszły wtedy 23 kopalnie i 9 zakładów, obecnie spółka dysponuje 11 kopalniami i 5 zakładami.

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych - według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, jest to wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług.Andrzej Karbownik (ur. 29 marca 1947 w Orzeszu) – polski przedstawiciel nauk technicznych, specjalizujący się w górnictwie i geologii, a także restrukturyzacji przemysłu.

  Na bazie Kompanii Węglowej 1 maja 2016 utworzono Polską Grupę Górniczą.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Sytuacja finansowa
 • 3 Restrukturyzacja
 • 4 Skład Kompanii Węglowej
 • 4.1 Zakłady
 • 5 Struktura grupy kapitałowej Kompanii Węglowej
 • 6 Rada nadzorcza
 • 7 Prezesi
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Na bazie zlikwidowanej Wspólnoty Węgla Kamiennego (WWK) utworzono 12 lipca 1990 roku firmę pod nazwą Państwowa Agencja Węgla Kamiennego Spółka Akcyjna, której następnie nazwę zmieniono w dniu 12 lipca 1996 roku na: Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Spółka Akcyjna, a w dniu 30 grudnia 2002 roku dokonało kolejnej zmiany dotychczasowej firmy na: Kompania Węglowa Spółka Akcyjna. Na bazie Kompanii Węglowej 1 maja 2016 utworzono Polską Grupę Górniczą.

  Inwestycja w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  KWK Halemba – kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Rudzie Śląskiej. KWK Halemba należy obecnie do spółki Kompania Węglowa S.A. Jest to pierwsza kopalnia w Polsce utworzona po II wojnie światowej. Jej budowę rozpoczęły w 1943 niemieckie zakłady „Schaffgotsch", a uroczyście oddana do eksploatacji została ona 1 lipca 1957.
  KWK Bielszowice - kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Bielszowice. Obszar górniczy, na którym prowadzona jest eksploatacja jest położony na terenie trzech miast: Zabrza, Rudy Śląskiej i Mikołowa. Na terenie kopalni zachowała się zabytkowa cechownia z wieżą zegarową i drewnianą konstrukcją empory. Wieża zwieńczona jest miedzianym dachem w kształcie hełmu pruskiego.
  Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice - kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Rybniku - dzielnicy Chwałowicach. Kopalnia położona przy drodze wylotowej z Rybnika w kierunku Świerklan.
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.
  Pomocą publiczną jest ingerencja instytucji państwowych, polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku. W szerszym znaczeniu pomocą publiczną są też inne instytucje prawne uprzywilejowujące wspomagany podmiot względem pozostałych (indywidualne zwolnienia podatkowe, gwarancje rządowe, monopole etc.).
  Kopalnia Węgla Kamiennego Makoszowy (niem. Delbrück) – kopalnia znajdująca się w Zabrzu (Makoszowach) w województwie śląskim.
  Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek-Centrum - dwuruchowa kopalnia węgla kamiennego z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76.

  Reklama