• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet do Spraw Europejskich  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Karol Adam Karski (ur. 13 maja 1966 w Warszawie) – polski polityk, prawnik, samorządowiec, poseł na Sejm RP V i VI kadencji, były wiceminister spraw zagranicznych.

  Komitet do Spraw Europejskich – komitet służący współpracy członków Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Utworzony 1 stycznia 2010 roku na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2078). Zastąpił Komitet Integracji Europejskiej.

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.

  Skład Komitetu oraz zasady funkcjonowania[ | edytuj kod]

  W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący Komitetu – Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (obecnie Minister do Spraw Unii Europejskiej, Konrad Szymański), który bierze udział w posiedzeniach Komitetu osobiście lub reprezentowany przez sekretarza lub podsekretarza stanu,
 • członkowie Rady Ministrów lub wyznaczeni przez nich sekretarze lub podsekretarze stanu,
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (obecnie Beata Kempa) lub wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w KPRM,
 • Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wyznaczony przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W posiedzeniu Komitetu może brać udział Prezes Rady Ministrów – przewodniczy on wtedy posiedzeniu. Mogą brać w nim udział również inne zaproszone osoby, jednak bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  Komitet obraduje przy obecności co najmniej połowy członków. Rozstrzygnięcia podejmuje w drodze uzgodnienia, w przypadku braku uzgodnienia Przewodniczący Komitetu sporządza protokół rozbieżności, który rozpatrywany jest przez Radę Ministrów. Szczegółowy tryb pracy określa regulamin uchwalony przez Komitet i zatwierdzony przez Radę Ministrów. Obsługę Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Jan Borkowski (ur. 7 sierpnia 1952 w Łosicach) – polski polityk, urzędnik państwowy, były wiceminister spraw zagranicznych, były poseł na Sejm, od 2012 ambasador w Holandii.Beata Agnieszka Kempa z domu Płonka (ur. 11 lutego 1966 w Sycowie) – polska polityk, posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Zakres działań, do jakich Rada Ministrów może upoważnić Komitet, określa art. 3 ustawy ustanawiającej Komitet. Może on podejmować samodzielnie rozstrzygnięcia w niektórych zagadnieniach lub brać udział w uzgadnianiu projektów dokumentów rządowych związanych ze sprawami europejskimi. Upoważnienia komitetu są określone szczegółowo przez uchwałę Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 roku (M.P. z 2010 r. nr 6, poz. 53).

  Konrad Krzysztof Szymański (ur. 6 grudnia 1969 w Kaliszu) – polski polityk, prawnik i publicysta, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego.Komitet Integracji Europejskiej – utworzony 1 października 1996, na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494), naczelny organ polskiej administracji w zakresie koordynacji i programowania polityki integracji Polski z UE. Zniesiony 1 stycznia 2010 i zastąpiony przez Komitet do Spraw Europejskich. Obsługiwany był przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1 stycznia 2010 roku połączony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.