• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Samoobrony Polskiej

  Przeczytaj także...
  Komitet Obrony Robotników – polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie. Po częściowym spełnieniu jej postulatów przez władze PRL przekształciła się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR.Liga Narodowo-Demokratyczna (LND) – organizacja w PRL działająca w latach 1958-1990. Założona i działająca początkowo głównie w Uniwersytecie Warszawskim. Głosiła hasła narodowo-chrześcijańskie oraz antykomunistyczne. Była jedną z pierwszych organizacji antyustrojowych w PRL.
  Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  Komitet Samoobrony Polskiej – jawnie działająca w PRL organizacja, utworzona 28 maja 1977 r. przez grupę działaczy o poglądach narodowo-katolickich skupionych wokół Mariana Barańskiego (byłego członka Ligi Narodowo-Demokratycznej), najpierw pod nazwą Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny, później Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, a od 1981 r. Komitet Samoobrony Polskiej (KSP). Rzecznikami byli założyciel Marian Barański i Janusz Bukowski. Do działaczy Komitetu należeli m.in. Edward Froń, Tomasz Jan Jankowski i Krzysztof Kawęcki.

  Józef Kossecki (ur. 18 stycznia 1936 r. w Kaliszu) – polski inżynier, politolog, cybernetyk społeczny, dziennikarz, publicysta, nauczyciel akademicki i polityk.Narodowa Demokracja lub ruch narodowy (popularna nazwa endecja od skrótu ND) – polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, powstały pod koniec XIX wieku. Głównym ideologiem i współzałożycielem Narodowej Demokracji był Roman Dmowski.

  Deklarowane przez Komitet Samoobrony Polskiej cele działalności:

 • obrona życia (zwalczanie aborcji, przeciwdziałanie legalizacji eutanazji),
 • obrona rodziny (zwalczanie niemoralności, sprawy prawidłowego odżywiania, zapewnienie każdej rodzinie mieszkania, obrona trwałości i dzietności rodziny, obrona prawa rodziców do wychowywania dzieci)
 • obrona narodu (obrona „każdej wartości prawdziwie polskiej”, a w szczególności wiary, samorządności społeczeństwa, suwerenności narodu, tradycji, prawdy i jawności w życiu publicznym)
 • Środowisko to występowało jawnie, powołując się na Konstytucję PRL. Organem Komitetu był „Informator Polskiego Komitetu Obrony Życia i Rodziny”, w 1978 r. przemianowany na „Samoobronę Polską” (do momentu wprowadzenia stanu wojennego ukazało się 16 numerów). Biurem KSP i siedzibą redakcji „Samoobrony Polskiej” było warszawskie mieszkanie Mariana Barańskiego. W 1978 działacze Komitetu skierowali do Sejmu PRL petycję domagającą się zakazu aborcji, pod którą zebrali 12 tys. podpisów. Komitet usiłował zwalczać wpływy KOR jako wg nich „lewicowego” i „niekierującego się polskimi interesami”, zajmował się „zwalczaniem wpływów lewicowych i masońskich” oraz „zwalczaniem nacjonalizmu niemieckiego i szowinizmu żydowskiego”, co prowadziło do uznawania ZSRR za sojusznika. W polityce zagranicznej Komitet Samoobrony Polskiej przedstawiał kierunek zbieżny z poglądami Jędrzeja Giertycha.

  Jędrzej Giertych (ur. 7 stycznia 1903 w Sosnowcu, zm. 9 października 1992 w Londynie) – polski polityk, dyplomata i publicysta. Jeden z przywódców Stronnictwa Narodowego, bliski współpracownik Romana Dmowskiego.Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – polska konstytucja uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 1 stycznia 1990 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936.

  Po wprowadzeniu stanu wojennego w PRL (1981-1983) Komitet Samoobrony Polskiej zawiesił działalność.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tomasz Szczepański: Komitet Samoobrony Polskiej (KSP). Encyklopedia Solidarności, 2013-11-10.
  2. Wiktor Ferfecki: Senat uczci walczącego z żydokomuną narodowca. 2017-09-26.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Józef Kossecki, Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1981, Warszawa 1983, s. 157–172
 • Jarosław Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczpospolitej, Toruń 2003, s. 57–59, 70
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Komitet Samoobrony Polskiej w Encyklopedii Solidarności
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – składał się w I kadencji z 425, w II kadencji z 459, a w pozostałych kadencjach z 460 posłów. Początkowo ustalono jednolitą normę przedstawicielską – 1 poseł: 60 tys. mieszkańców, później wykreślono ją z konstytucji jako niepraktyczną. Zerwano z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów przyjmował ustawy i podejmował uchwały, wybierał ze swego grona Prezydium (funkcja marszałka zwykle przypadała przedstawicielowi ZSL), na pierwszym swym posiedzeniu powoływał Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów oraz Radę Państwa. Uchwalał budżet i narodowe plany społeczno-gospodarcze. Miał prawo przyjmować petycje od obywateli. Do niego należały też niektóre uprawnienia kreacyjne, m.in. wybór szefa NIK, członków Trybunału Stanu i Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (trzy ostatnie instytucje powołane dopiero w latach osiemdziesiątych). Parlament obradował w trybie sesyjnym. Sesje zwoływane były w określonych terminach przez Radę Państwa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzysztof Kawęcki (ur. 6 stycznia 1960 w Kraśniku) – polski polityk, nauczyciel akademicki i publicysta, wiceminister edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.