• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"

  Przeczytaj także...
  Bogdan Andrzej Galwas (ur. 31 października 1938 w Tomaszowie Mazowieckim) – polski elektronik, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w edukacji na odległość, elektronice mikrofalowej, fotonice mikrofalowej, miernictwie mikrofalowym, optoelektronice. Profesor zwyczajny w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, a dawniej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Józef Niżnik (ur. 1943) – polski filozof i socjolog, prof. dr hab., profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Komitety problemowe PAN to działające społecznie ciała ekspercko-doradcze, tworzone przez Prezydium Akademii - na wniosek Prezesa - na okres odpowiedniej kadencji. Prezydium Akademii określa każdorazowo zadania i strukturę tych komitetów w drodze regulaminu oraz powołuje ich członków.Jerzy Kleer (ur. 7 marca 1929 w Bielski-Białej) – polski ekonomista, prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych o specjalności teoria ekonomii, globalizacji i regionalizacja, sektor publiczny, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza. Pracownik nieetatowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Komitet został powołany 6 maja 1969 jako Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Po 1989 funkcjonował jako Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” by z czasem przyjąć obecną nazwę.

  Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Światowej Federacji Badań nad Przyszłością i Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzyakademickim Panelem ds. Międzynarodowych (IAP).

  Prezydium[ | edytuj kod]

  Przewodniczący[ | edytuj kod]

  dr Konrad Prandecki

  Irena Wojnar (ur. 1924) – polski pedagog, specjalistka w zakresie teorii wychowania estetycznego, prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego (UW), członek honorowy Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"; Prezydium Polskiej Akademii Nauk.Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

  Zastępca przewodniczącego[ | edytuj kod]

 • prof. dr hab. Jerzy KleerUniwersytet Warszawski
 • Członkowie Prezydium[ | edytuj kod]

  dr hab. Małgorzata Burhard-Dziuibińska

  prof. dr Bogdan Galwas

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  prof. dr Elżbieta Mączyńska

  prof. dr Józef Niżnik

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki.

  dr Kazimierz Sikorski

  Sekretarz naukowy:

  Magdalena Rybicka

  Ponadto w skład Prezydium Komitetu wchodzą przewodniczący zespołów problemowych.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Komitet „Polska 2000 Plus” pracuje w następujących zespołach:

 • Zespół IKultury i Edukacji, przewodnicząca prof. dr hab. Irena Wojnar
 • Zespół IIPrzyszłość demokracji, przewodniczący prof. dr Józef Niżnik
 • Zespół IIIDokąd zmierza Europa, przewodniczący prof. dr Jerzy Kleer
 • Zespół IVZespół Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus", przewodniczący dr Konrad Prandecki
 • Zespół VZespół Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka, przewodniczący dr Kazimierz Sikorski
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna witryna Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus"
 • Skład osobowy komitetu poczynając od 2007 roku • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.