• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu

  Przeczytaj także...
  Wojciech Ziembiński (ur. 22 marca 1925 w Gniewie, zm. 13 stycznia 2001 w Warszawie) – polski działacz społeczny i katolicki, uczestnik opozycji politycznej w okresie PRL.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Jerzy Brykczyński (ur. 1916 w Piotrogrodzie, zm. 22 października 2012 w Choryni) – podchorąży Armii Krajowej, doktor nauk rolniczych, działacz opozycji, pisarz.

  Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu – organizacja opozycji w PRL, założona 10 lutego 1979 przez Wojciecha Ziembińskiego.

  Powstała w reakcji na rozłam w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, przeprowadzony prawdopodobnie z inspiracji SB. Grupował działaczy kombatanckich i członków ROPCiO, którzy powołali tzw. Radę Sygnatariuszy. Członkami komitetu byli m.in. gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Jerzy Brykczyński, Władysław Kaufman-Borowski, Władysław Liniarski, Andrzej Nastula, Marian Piłka i Edward Staniewski. Organizacja wydawała własne pismo podziemne pod tytułem Rzeczpospolita.

  Sejm Ustawodawczy – jednoizbowy organ parlamentarny wybrany dla uchwalenia konstytucji (Konstytuanta) II Rzeczypospolitej. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 lutego 1919, zaś ostatnie 27 listopada 1922.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Celem działalności tego komitetu była konsolidacja grup opozycji politycznej w PRL, o zabarwieniu niepodległościowym. Nieprzypadkowo też Ziembiński wybrał datę jego założenia – w dniu tym przypadała 60. rocznica pierwszej sesji Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej.

  Deklaracja założycielska głosiła m.in.: ...uważamy za konieczne porozumienie obywateli, którzy nie akceptują totalitarnych metod sprawowania władzy, na rzecz pełnej realizacji zasady zwierzchnictwa narodu.

  Władysław Liniarski, ps. "Mścisław", "Wuj", "Jan" (ur. 23 listopada 1897, zm. 11 kwietnia 1984 w Warszawie) – pułkownik Wojska Polskiego, komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK (nieprzerwanie przez 5 lat); od stycznia 1945 komendant Białostockiego Okręgu AKO; jeden z "żołnierzy wyklętych"; działacz podziemia antykomunistycznego, ofiara represji stalinowskich; w 1979 został członkiem Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu.Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) – centroprawicowa organizacja antykomunistyczna i niepodległościowa powołana 25 marca 1977.
  Warto wiedzieć że... beta

  Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.
  Mieczysław Ludwik Boruta-Spiechowicz, ps. Kopa, Morawski (ur. 20 lutego 1894 w Rzeszowie, zm. 13 października 1985 w Zakopanem) – generał brygady Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.