• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Nauk Teologicznych PAN  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zdzisław Kroplewski (ur. 17 grudnia 1955 w Człuchowie) – polski ksiądz katolicki, prałat i kapelan honorowy papieża, doktor habilitowany profesor US, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Od 2004 dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca szkoły formatorów seminaryjnych, członek rady programowej pisma "Pastores", wykładowca psychologii oraz psychologii mediów na Politechnice Koszalińskiej.Bogdan Kazimierz Częsz (ur. 1944) - profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, specjalizujący się w teologii patrystycznej.

  Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk – powołana w 2003 jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk. W jego zakres działania wchodzi – zgodnie z własną autoprezentacją – "Ocena i inicjowanie badań naukowych dotyczących zarówno wiary religijnej jako ważnego zjawiska w ludzkim świecie, jak i badań dotyczących istotnych treści ludzkich przekonań religijnych oraz ich uzasadnień, zaliczanych w tradycji europejskiej do dyscypliny zwanej teologią."

  Marian Szczepan Machinek (ur. 28 grudnia 1960 r. w Mikołowie) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych.Akademia Katolicka w Warszawie (AKW), do 2020 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – wyższa szkoła teologiczna erygowana 3 maja 1988 roku przez Stolicę Apostolską. AKW tworzą dwie Sekcje posiadające odrębną osobowość prawną:

  Struktura[ | edytuj kod]

  Organami Komitetu są: przewodniczący Komitetu i Prezydium Komitetu, w skład którego wchodzą przewodniczący Komitetu, dwóch zastępców przewodniczącego i trzech członków.

  Andrzej Żądło (ur. 25 kwietnia 1953 w Kielcach) – polski duchowny katolicki diecezji kieleckiej, teolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2012 oraz kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na tym wydziale, senator Uniwersytetu Śląskiego.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Edward Staniek (ur. 1941) - polski prezbiter katolicki, profesor, doktor habilitowany teologii, patrolog, rekolekcjonista.
  Dariusz Maciej Kotecki (ur. 29 października 1966 w Iławie) – polski duchowny katolicki, teolog-biblista, profesor doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Piotr Antoni Tomasik (ur. 1961) – polski duchowny katolicki, teolog, prof. dr. hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Roman Bartnicki (ur. 28 lutego 1943 w Rządzy koło Mińska Mazowieckiego) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor zwyczajny nauk teologicznych, biblista.
  Jerzy Bagrowicz (ur. 19 czerwca 1938 w Gogolinie), polski duchowny katolicki, teolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademii Teologii Katolickiej i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
  Andrzej Tomasz Anderwald (ur. 1964) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w teologii fundamentalnej.
  Ks. Marian Bendza (ur. 1951) – polski duchowny prawosławny, prof. dr hab. specjalista w zakresie teologii historycznej Kościoła prawosławnego, były prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kierownik Katedry Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych na tejże uczelni, profesor nadzwyczajny Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Białostockim, pułkownik WP w stanie spoczynku, były kanclerz Prawosławnego Ordynariatu WP, były członek Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Wydziału Nauk Społecznych PAN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.78 sek.