• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Chemii Analitycznej PAN



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

  Komitet Chemii Analitycznej PAN (KChA PAN) – jeden z komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), działający w ramach Wydziału III. Został powołany w roku 1975, m.in. w celu inicjowania, organizowania i koordynowania badań, dotyczących metod analizy chemicznej, i popularyzowania wyników tych badań. Działa – jak inne Komitety PAN – w okresach trzyletnich kadencji (rok 2013 kończy kadencję 2011–2013).

  Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Obszar działalności
 • 3 Struktura
 • 4 Członkowie
 • 5 Wydawnictwa
 • 6 Uwagi
 • 7 Przypisy
 • Historia[]

  W dniu 15 września 1955 powołano w ramach Komitetu Nauk Chemicznych Wydziału III PAN Komisję Analityczną, z sześcioma specjalistycznymi podkomisjami. Inicjatorami utworzenia Komisji byli Wiktor Kemula, Jerzy Minczewski, Marceli Struszyński, Janina Świętosławska, Marian Akst, Stanisław Czubek i Zygmunt Łada. Od 1 stycznia 1966 Komisję podporządkowano bezpośrednio Wydziałowi III PAN, a 25 lutego 1975 przekształcono w Komitet Chemii Analitycznej, należący do Wydziału III. Jego pierwszym przewodniczącym był prof. dr Wiktor Kemula, wiceprzewodniczącym – prof. dr Jerzy Minczewski, a sekretarzem – doc. dr Stanisław Rubel. Komitet liczył 31 członków, pracujących w 4 komisjach metodycznych, 9 komisjach branżowych, 5 podkomisjach i 8 sekcjach. Z Komisją współpracowali przedstawiciele uczelni, przemysłu i innych placówek (ok. 300 osób).

  Marceli Struszyński (ur. 16 stycznia 1880 w Winnicy, zm. 1 września 1959 w Warszawie) – chemik analityk, twórca polskiej szkoły chemii analitycznej. Profesor Politechniki Warszawskiej w latach 1938–39 i 1945–59.Jerzy Zdzisław Minczewski (ur. 11 grudnia 1916 w Zamościu; zm. 4 sierpnia 1995 w Warszawie) – polski chemik, profesor zwyczajny chemii analitycznej.

  Od roku 1980 przewodniczącymi Komisji byli, kolejno: prof. dr Jerzy Minczewski (do 1992), prof. dr Adam Hulanicki (do 2006) i prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Analiza chemiczna – badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chemicznego substancji.
  Nauki podstawowe (nauki czyste) – obszar badań naukowych prowadzonych dla zrozumienia podstaw wszystkich nauk, bez nastawienia na praktyczne rozwiązanie określonego problemu, np. w technice czy przemyśle.
  Jacek Namieśnik (ur. 10 grudnia 1949 w Mogilnie) - polski chemik, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej.
  Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego – honorowe odznaczenie nadawane od roku 2001 za osiągnięcia z zakresu chromatografii i technik pokrewnych, przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) na podstawie nominacji Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych KChA PAN.
  Jacek Nawrocki (ur. 20 sierpnia 1965 w Tomaszowie Mazowieckim) – polski siatkarz, trener, od sezonu 2009/2010 do 2012/2013 trener Skry Bełchatów.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych o polskich czasopismach technicznych; poza artykułami z zakresu nauk technicznych rejestruje również wybrane artykuły z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska; należy do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.