• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja sejmowa  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NPP) – nadzwyczajna komisja sejmowa powołana 20 grudnia 2007 roku do zwalczania absurdalnych przepisów oraz biurokracji. Do zakresu działania Komisji należy: 1. przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie regulujących: 2. przygotowanie, w oparciu o przegląd i analizę przepisów określonych w pkt 1. tez dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie; 3. występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji tez. o których mowa w pkt 2.
  Stałe komisje sejmowe[]

  ]

 • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
 • Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)
 • Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (ESK)
 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
 • Komisja do Spraw Petycji (PET)
 • Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
 • Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
 • Komisja Finansów Publicznych (FPB)
 • Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR)
 • Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ)
 • Komisja Infrastruktury (INF)
 • Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
 • Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
 • Komisja Obrony Narodowej (OBN)
 • Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
 • Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
 • Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
 • Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
 • Komisja Ustawodawcza (UST)
 • Komisja Zdrowia (ZDR)
 • ]

 • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
 • Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
 • Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
 • Komisja Finansów Publicznych (FPB)
 • Komisja Gospodarki (GOS)
 • Komisja Infrastruktury (INF)
 • Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
 • Komisja Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
 • Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
 • Komisja Obrony Narodowej (OBN)
 • Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
 • Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
 • Komisja Skarbu Państwa (SUP)
 • Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
 • Komisja Ustawodawcza (UST)
 • Komisja Zdrowia (ZDR)
 • ]

 • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
 • Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
 • Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
 • Komisja Finansów Publicznych (FPB)
 • Komisja Gospodarki (GOS)
 • Komisja Infrastruktury (INF)
 • Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT) - powołana 29.10.10
 • Komisja Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
 • Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
 • Komisja Obrony Narodowej (OBN)
 • Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
 • Komisja Skarbu Państwa (SUP)
 • Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
 • Komisja Ustawodawcza (UST)
 • Komisja Zdrowia (ZDR)
 • ]

 • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
 • Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
 • Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
 • Komisja Finansów Publicznych (FPB)
 • Komisja Gospodarki (GOS)
 • Komisja Infrastruktury (INF)
 • Komisja Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
 • Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
 • Komisja Obrony Narodowej (OBN)
 • Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
 • Komisja Polityki Społecznej (POS)
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
 • Komisja Rodziny i Praw Kobiet (ROD)
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
 • Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP)
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
 • Komisja Skarbu Państwa (SUP)
 • Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
 • Komisja Ustawodawcza (UST)
 • Komisja Zdrowia (ZDR)
 • ]

 • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
 • Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
 • Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
 • Komisja Europejska (EUR) - zakończyła działalność 31 lipca 2004 roku
 • Komisja Finansów Publicznych (FPB)
 • Komisja Gospodarki (GOS)
 • Komisja Infrastruktury (INF)
 • Komisja Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
 • Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
 • Komisja Obrony Narodowej (OBN)
 • Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
 • Komisja Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (RKM)
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
 • Komisja Skarbu Państwa (SUP)
 • Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
 • Komisja Ustawodawcza (UST)
 • Komisja Zdrowia (ZDR)
 • Komisje nadzwyczajne[]

  VI kadencja[]

 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NOW)
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (NZK)
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi (NSP)
 • Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
 • Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NPP)
 • Komisje śledcze[]

   Osobny artykuł: Sejmowa komisja śledcza.

  VI kadencja[]

 • Komisja śledcza do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (KSGZ).
 • Komisja Śledcza do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika (SKKO).
 • Komisja śledcza ds. nielegalnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości. Pełna nazwa komisji to "Komisja Śledcza do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku". W skrócie (SKSS).
 • Komisja śledcza do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy (SKBB).
 • V kadencja[]

 • Komisja śledcza ds. banków i nadzoru bankowego
 • IV kadencja[]

 • Komisja śledcza ds. prywatyzacji PZU
 • Komisja śledcza w sprawie PKN Orlen
 • Komisja śledcza w sprawie afery Rywina – pierwsza sejmowa komisja śledcza w III RP.
 • Komisja Obrony Narodowej (skrót: OBN) jest kolejną z 26 stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakład przemysłu obronnego.Sejm VIII kadencji – skład Sejmu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 października 2015.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego – nadzwyczajna komisja sejmowa powołana 2 kwietnia 2009 r. w celu pracy nad projektem kodeksu wyborczego oraz innych ustaw z zakresu prawa wyborczego.
  Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.
  Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.
  Komisja Polityki Społecznej (skrót: POS) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych. Została utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 z wcześniejszej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Do zakresu jej działania należały sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania. Zajmowała się także sprawami walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz problemów kombatantów. Po wyborach do Sejmu w 2007 została zlikwidowana.
  Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (skrót INT) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Komisja została powołana do życia 29 października 2010.
  Komisja śledcza do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. - komisja sejmowa powołana 24 marca 2006 do zbadania m.in. prawidłowości i celowości działań Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego jako organów nadzoru bankowego w latach 1989-2006.
  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (skrót: KOP), wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej zadań wchodzą:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.078 sek.