• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja Ustawodawcza

  Przeczytaj także...
  Komisja Ustawodawcza (skrót: UST) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Do zakresu zadań komisji należą sprawy problematyki legislacyjnej i spójności prawa, współdziałania w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienia jego prawidłowości, rozpatrywania projektów ustaw i uchwał o szczególnym znaczeniu prawnym lub o znacznym stopniu złożoności legislacyjnej, sprawy związane z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także współudział w przeprowadzaniu kontroli wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu oraz koordynacja tych działań.Komisja Ustawodawcza wchodzi w skład stałych komisji senackich VI kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wydzielona z wcześniejszej Komisji Ustawodastwa i Praworządności.
 • Komisja Ustawodawcza - stała komisja sejmowa
 • Komisja Ustawodawcza - stała komisja senacka • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.