• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisarz ludowy

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Bolszewicy (ros. большевики) – określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła mienszewikami.

  Komisarz ludowy (ros. Народный комиссарakronim narkom) – określenie funkcji ministra w RFSRR i ZSRR w latach 1917-1946, osoby kierującej komisariatem ludowym, odpowiednikiem ministerstwa. Określenie "minister" zostało usunięte przez bolszewików po przejęciu władzy jako burżuazyjne.

  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.

  W ZSRR było to również do 1946 określenie ministrów rządów republikańskich w republikach związkowych ZSRR np. komisarz ludowy bezpieczeństwa państwowego ZSRR i komisarz ludowy bezpieczeństwa państwowego np. Uzbeckiej SRR .

  Rada Ministrów (rząd związkowy, czy republikański) nosiła w związku z powyższym w latach 1917-1946 nazwę Rady Komisarzy Ludowych (ros. Совет народных комиссаров, akronim Sownarkom)

  Bibliografia, linki[ | edytuj kod]

 • komisarz ludowy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-02-25].
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Organy zarządzania gospodarką w ZSRR
 • Rada Komisarzy Ludowych, Sownarkom (ros. Сове́т наро́дных комисса́ров СССР, СНК, Совнарко́м) – rząd rewolucyjny, który powstał w czasie rewolucji październikowej w 1917. Od 9 listopada 1917 do 6 czerwca 1923 funkcjonował jako Rada Komisarzy Ludowych RFSRR (ros. Сове́т наро́дных комисса́ров РСФСР (Совнарком РСФСР, СНК РСФСР). Po utworzeniu ZSRR 30 grudnia 1922, 6 czerwca 1923 Wszechzwiązkowy Zjazd Rad powołał Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR, ten zaś wyłonił Radę Komisarzy Ludowych ZSRR jako rząd federacji. Rada Komisarzy Ludowych RFSRR została zachowana jako naczelny organ administracji Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej (do 1946), z ograniczonym w stosunku do okresu 1917-1922 kompetencjami.Organy zarządzania gospodarką w ZSRR. W tym kraju można było odnotować szczególnie interesującą ewaluację form zarządzania, niezwykle rozbudowaną w przypadku administracji centralnej. Powody częstych reorganizacji były różne - zasady gospodarki centralnie sterowanej, potrzeby kraju prowadzącego działania w okresie tzw. wielkiej wojny ojczyźnianej, tj. II wojny światowej czy zimnej wojny. Po 1918 były to np. powoływane różnego rodzaju komisje, następnie od 1923 przeobrażane w tzw. ludowe komisariaty, a dopiero po II wojnie światowej - w ministerstwa i komitety.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.
  Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka, Uzbekistan (ros. Узбекская Советская Социалистическая Республика, uzb. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси) była jedną z republik ZSRR.
  Republiki Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zwane także republikami związkowymi (ros. союзные республики) – wydzielone na podstawie etnicznej jednostki podziału administracyjnego ZSRR podporządkowane bezpośrednio władzom centralnym. Początkowo ZSRR tworzyły cztery republiki związkowe, które 30 grudnia 1922 zawarły umowę o utworzeniu ZSRR (Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka). W momencie rozpadu ZSRR składał się z piętnastu republik związkowych, które w konsekwencji stały się niepodległymi państwami.
  Ludowy komisariat (ros. народный комиссариат) - bolszewicka później radziecka nazwa ministerstw stosowana w latach 1917-1946. Urząd zwano też skrótowcem Narkomat (ros. наркомат). Na przykład Ludowy Komisariat Sprawiedliwości Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub Narkomat Sprawiedliwości ZSRR.
  Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.749 sek.