• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisarz

  Przeczytaj także...
  Pierwszy Komisarz ds. Lasów (ang. First Commissioner of Woods and Forests) był angielskim urzędem ministerialnym. Powstał w 1810 r. i przetrwał do roku 1851, kiedy to został zastąpiony przez Pierwszego Komisarza ds. Prac Publicznych.Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees) jest organem ONZ upoważnionym do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji. Siedziba urzędu znajduje się w Genewie, w Szwajcarii. Wysoki Komisarz jest nominowany przez sekretarza generalnego ONZ i wybierany w głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obecnie funkcję Wysokiego Komisarza pełni António Guterres.
  Brytyjskie Terytorium Antarktyczne jest odrębnym terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii od 1962. Wcześniej stanowiło część Dependencji Falklandów i było zarządzane przez gubernatora tych wysp.
 • komisarz awaryjny – osoba zastępująca ubezpieczyciela na terenie innego państwa w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
 • komisarz europejski – członek gabinetu Komisji Europejskiej, odpowiednik ministra w zwykłym rządzie
 •  Z tym tematem związana jest kategoria: Europejscy Komisarze.
 • komisarz policji – stopień oficerski w policji wielu krajów
 • Komisarz Policji – stopień oficerski w polskiej Policji
 • komisarz ludowy – odpowiednik urzędu ministra w rządzie Rosji Sowieckiej, później ZSRR do 1946
 • komisarz polityczny – w wojsku radzieckim do 1942 osoba kierująca pracą polityczno-wychowawczą w w pułkach i związkach taktycznych
 • komisarz rządowy - organ sprawujący zarząd komisaryczny w jednostce samorządu terytorialnego (JST), powoływany w celu wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów JST
 • komisarz rządowy (Królestwo Polskie) - przedstawiciele generalnego gubernatora warszawskiego i lubelskiego w Tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskim
 • komisarz skarbowy – stanowisko specjalistyczne w służbie cywilnej podległej ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych
 • komisarz sportowy
 • komisarz wyborczy
 • komisarz wystawy
 • sędzia komisarz
 • komisarz celny - stopień oficerski w polskiej Służbie Celnej
 • wysoki komisarz – tytuł i zarazem nazwa funkcji występującej w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych
 • Film, literatura i postacie fikcyjne[]

 • Komisarz – film radziecki z 1967 roku
 • Komisarz Maigret – postać literacka, główny bohater serii powieści i opowiadań kryminalnych autorstwa Georges'a Simenona
 • Komisarz Rex, niem. Kommissar Rex – owczarek niemiecki, bohater austriackiego serialu kryminalnego o tym samym tytule
 • Komisarz Światła, oryg. tyt. Komisari i Dritës – albański film fabularny z roku 1966 w reżyserii Dhimitra Anagnostiego
 • Komisarz Żbik – bohater polskiej serii komiksowej wydawanej o tym samym tytule
 • Komisarz Alex – polski serial kryminalny
 • Urzędy w Wielkiej Brytanii[]

 • Komisarze Georgii Południowej i Sandwicha Południowego
 • Komisarze Brytyjskiego Terytorium Antarktycznego
 • Komisarze Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego
 • Lord Wysoki Komisarz przy Parlamencie Szkocji
 • Pierwszy komisarz ds. lasów
 • Urzędy w USA[]

 • Komisarz do spraw Indian
 • Urzędy przy ONZ[]

 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka
 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
 • Urzędy przy Radzie Europy[]

 • Komisarz Praw Człowieka Rady Europy
 • Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.Komisarz Georgii Południowej i Sandwicha Południowego reprezentuje brytyjską monarchię. Urząd ten jest każdorazowo sprawowany przez gubernatora Falklandów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komisarz Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego reprezentuje władzę brytyjską na tym terytorium. Jest on mianowany przez monarchę na wniosek Foreign and Commonwealth Office. Komisarz nie rezyduje na wyspach, gdzie nie ma stałych mieszkańców, lecz w Londynie.
  Zarządca przymusowy – osoba powoływana w cywilnym sądowym postępowaniu zabezpieczającym lub w cywilnym sądowym postępowaniu egzekucyjnym z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych – egzekucja z przedsiębiorstw. W drugim przypadku zarządca jest organem egzekucyjnym i funkcjonariuszem publicznym. Pozycja zarządcy przymusowego usytuowana jest pomiędzy komornikiem a syndykiem. Zarządca w egzekucji z przedsiębiorstw ma częściowo uprawnienia komornika a częściowo syndyka (w podobnym zakresie dokonuje także czynności, gdyż celem tego rodzaju egzekucji jest zbycie przedsiębiorstwa w całości – jak w postępowaniu upadłościowym i zaspokojenie wierzycieli – jak w egzekucji singularnej – komorniczej). W przypadku wszczęcia egzekucji z przedsiębiorstwa w całości wszelkie egzekucje sądowe i administracyjne umarzane są z mocy prawa i jedynym wykonawczym organem egzekucyjnym jest zarządca przymusowy działający pod nadzorem sądu.
  Komisarz awaryjny - osoba fizyczna lub prawna zastępująca ubezpieczyciela na terenie innego państwa w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W szczególności działalność komisarza awaryjnego polega na likwidacji szkód, dochodzeniu i egzekwowaniu regresów, itd.
  Komisarz Rex (niem. Kommissar Rex, wł. Il commissario Rex) – austriacko-niemiecko-włoski telewizyjny serial kryminalny emitowany od 1994 roku.
  Komisarz Alex – polski serial kryminalny, nadawany od 3 marca 2012 roku na antenie TVP1 w soboty o 20:20 w ramówce wiosennej i jesiennej. Akcja serialu rozgrywa się w Łodzi. Serial oparty na austriacko-niemieckim serialu Komisarz Rex emitowanym w latach 1994–2004 oraz włoskiej wersji serialu Il commissario Rex od 2008 roku. Serialowym Alexem są 3 psy: Rocky Matador, Ramzes – pies od scen akcji i kaskaderskich ujęć oraz Wafel, który jest w zastępstwie dwóch pierwszych czworonogów .
  Wysoki komisarz – tytuł i zarazem nazwa funkcji występującej w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych. Obecnie stosowany w dwóch głównych kontekstach:
  Komisarz Żbik – nazwa zapoczątkowanej w 2006 roku serii polskich komiksów, których bohaterem jest komisarz Policji Michał Maciej Żbik, wnuk kapitana Milicji Obywatelskiej Jana Żbika, bohatera popularnej serii komiksowej wydawanej w latach 1967-1982, który odszedł na emeryturę w stopniu majora.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.