• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kometa Arenda-Rolanda

  Przeczytaj także...
  Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.Ekliptyka – (z gr. έκλειψις zaćmienie) wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.
  Kometa jednopojawieniowa – kometa poruszająca się po trajektorii w kształcie paraboli lub hiperboli, która tylko jeden raz pojawia się w pobliżu Słońca. Mimośrody orbit komet jednopojawieniowych są zbliżone do jedności. Dodatkowo orbity tych komet są dowolnie zorientowane w przestrzeni, co prowadzi do wniosku, że ich źródłem jest obłok Oorta.

  Kometa Arenda-Rolanda lub C/1956 R1kometa jednopojawieniowa, nieokresowa, znana z podwójnego warkocza, z którego jedna część była skierowana ku Słońcu.

  Odkrycie i nazwa[]

  Kometę tę odkryli astronomowie Sylvain Arend oraz Georges Roland na kliszach fotograficznych z 8 listopada 1956 roku.

  Jądro kometarne – lodowo-skalna bryła znajdująca się we wnętrzu głowy komety (tzw. komy) podczas trwającego zjawiska aktywności kometarnej. Rozmiary jąder komet znacząco się różnią, najczęściej mieszczą się jednak w przedziale od kilku do kilkuset kilometrów.Sylvain Julien Victor Arend (ur. 6 sierpnia 1902, zm. 18 lutego 1992) – belgijski astronom, urodzony w Robelmont w Luksemburgu.

  Orbita komety[]

  Orbita komety C/1956 R1 ma kształt hiperboli o mimośrodzie >1. Jej peryhelium znalazło się (epoka 1956) w odległości 0,31 j.a. od Słońca. Nachylenie orbity względem ekliptyki to wartość 119,94˚.

  Ponieważ ciało to porusza się po orbicie hiperbolicznej, nie zobaczymy go już nigdy w Układzie Słonecznym.

  Właściwości fizyczne[]

  Ponieważ kometę odkryto przed przejściem przez peryhelium, można było dokonać szczegółowych obserwacji. Niespotykany warkocz pojawił się na kilka nocy pod koniec kwietnia 1957 i każdej nocy zmieniał kierunek. Wyglądał jak ostrze skierowane ku Słońcu. To kometa, która zbliżyła się do Słońca dość blisko, by lotne substancje z jej jądra zaczęły uwalniać się i tworzyć okazałe zjawisko. Samo jądro ma zapewne rozmiar od kilku do kilkudziesięciu km. Kometa osiągnęła podczas najkorzystniejszego do obserwacji położenia jasność widomą -0,5.

  Peryhelium, perihelium (zlatynizowany wyraz pochodzenia greckiego, od gr. peri, przy i helios, Słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego obiegającego Słońce, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia obu ciał. Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium. W odniesieniu do orbity okołoziemskiej stosuje się odpowiednio perygeum i apogeum, zaś w ogólnym przypadku, np. orbit wokół gwiazd – perycentrum i apocentrum.Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców planet, pięć znanych (a prawdopodobnie kilkadziesiąt) planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny.

  W wieku dwudziestym była to jedna z najjaśniejszych komet, określana też Wielką Kometą z 1957 roku.

  Zobacz też[]

 • Lista komet nieokresowych
 • Lista komet okresowych
 • Przypisy

  1. Encyklopedia Britannica. Ziemia i Wszechświat. Poznań: Wydawnictwo KURPISZ S.A., 2006, s. 12. ISBN 978-83-60563-25-0.

  Linki zewnętrzne[]

 • Kometa C/1956 R1 w bazie JPL
 • Diagram orbity C/1956 R1 w bazie JPL
 • Gary W. Kronk: C/1956 R1 (Arend-Roland) (ang.). W: Cometography.com [on-line]. [dostęp 2016-08-13].
 • Lista komet okresowych, czyli posiadających okres obiegu wokół Słońca mniejszy niż 200 lat. Przedstawia ona oznaczenia oficjalne komet (według standardu IAU) oraz nazwiska odkrywców. "P" w nazwie oznacza kometę o okresie do 200 lat (lub z udokumentowaną wcześniejszą obserwacją wskazującą na periodyczność dłuższą nawet niż 200 lat), natomiast "D" informuje o fakcie rozpadu komety, zderzeniu się jej z jakąś planetą, zagubieniu komety lub też jednorazowości jej przejścia w pobliżu naszej Dziennej Gwiazdy (obiekt spoza Układu Słonecznego).Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ekscentryczność (inaczej mimośród) – wielkość charakteryzująca kształt orbity, opisywanej równaniem parametrycznym krzywej stożkowej. Oznacza się ją symbolem e. Najczęściej używana przy opisie toru ruchu ciała obiegającego drugie ciało pod wpływem siły grawitacji. W ogólności tor ruchu jest taki sam w polu każdej siły centralnej proporcjonalnej do odwrotności kwadratu odległości od centrum (1/r; w szczególności siły elektrostatycznej).
  Obserwowana wielkość gwiazdowa (także widzialna, pozorna lub widoma, oznaczana literą m) – wielkość gwiazdowa obiektu widzianego z Ziemi (przy założeniu braku atmosfery). Zależy od mocy promieniowania (jasności) gwiazdy i jej odległości od Ziemi.
  Pod pojęciem komet nieokresowych rozumie się komety widziane tylko raz, które cechuje dłuższy od 200 lat okres obiegu wokół Słońca (tzw. długookresowe); oraz komety, które dostały się do Układu Słonecznego z przestrzeni międzygwiazdowej. Oficjalnie oznacza się je literą "C".
  Hiperbola − krzywa stożkowa będąca zbiorem takich punktów, że wartość bezwzględna różnicy odległości tych punktów od dwóch punktów, nazywanych ogniskami hiperboli, jest stała.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.