• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komenda Główna Armii Krajowej

  Przeczytaj także...
  Jan Rzepecki ps. „Białynia”, „Ożóg”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, „Ślusarczyk”, „Prezes”, „Rejent”, „Sędzia”, „Wolski” (ur. 29 września 1899 w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1983, tamże) – historyk wojskowości, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, delegat Sił Zbrojnych na Kraj w 1945.Okręg Wołyń AK (kryptonim "Konopie") terytorialnie pokrywał obszar dawnego województwa wołyńskiego. Kryptonom "Haneczka", "Proso"
  Jan Szczurek - Cergowski (do 1938 Jan Szczurek) ps. "Sławbor", "Mestwin", "Cios", "Wiesław" (ur. 22 grudnia 1897 w Cergowej, zm. 14 listopada 1972 w Warszawie) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, szef Wydziału Artylerii Oddziału III Komendy Głównej AK. Uczestnik postania warszawskiego, dowódca zgrupowania, "Podobwodu Śródmieście Południowe" i dowódca 72 Pułku Piechoty AK. Organizator konspiracji antykomunistycznej m.in. Delegat Sił Zbrojnych Obszaru Zachodniego a następnie prezes Obszaru Zachodniego WiN. Więziony od 1945 do 1947 oraz od 1950 do 1956.

  Komenda Główna[]

  Legitymacja członkowska z Okręgu Warszawskiego

  Komenda Główna składała się z siedmiu oddziałów: Organizacyjnego, Informacyjno-Wywiadowczego, Operacyjno-Szkoleniowego, Kwatermistrzostwa, Łączności, Biura Informacji i Propagandy oraz Finansowego, miała też własnych duszpasterzy. Jako odrębną jednostkę utworzono w styczniu 1943 Kedyw, przeprowadzający akcje dywersyjne i specjalne.

  Ruch Oporu Armii Krajowej – konspiracyjna organizacja wojskowa założona w 1944 przez por. Józefa Marcinkowskiego ps. "Łysy" do walki z Armią Czerwoną i z oddziałami KBW oraz MO. Walczyła też z funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Obszar Polski został podzielony na obwody i rejony, w których operowały patrole bojowe złożone z byłych żołnierzy Armii KrajowejJanusz Bohdan Bokszczanin ps. „Sęk”, „Wir”, „Bartek”, „Lech” (ur. 29 października 1894 w Grodnie zm. 1 sierpnia 1973 w Paryżu) – pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego.

  W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1943) siły AK liczyły ok. 380 tys. osób, w tym 10 tys. oficerów. Kadrę oficerską sprzed wojny uzupełniano absolwentami tajnych kursów oraz przerzucanymi do kraju cichociemnymi.

  AK zaopatrywała się w sprzęt na drodze akcji bojowych (wyposażenie niemieckie), alianckich zrzutów oraz własnej produkcji.

  Straty w walce: około 100 tys. poległych, 50 tys. wywiezionych do ZSRR i uwięzionych.

  Władysław Smereczyński właśc. Franciszek Rola ps. „Dąb”, „Esem”, „Halny”, „Hucuł”, „Konar”, „Patron”, „Stefan” (ur. 10 października 1895 w Pyzówce, zm. 17 lipca 1958 w Świdrze) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant Okręgu Lwów Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej od października 1941 roku do grudnia 1942 roku, komendant Okręgu Stanisławów ZWZ-1 w latach 1940-1941, komendant Okręgu Stanisławów ZWZ od września do października 1941 roku.Tadeusz Sztumberk-Rychter, ps. Miłosz, Tadeusz, Żegota, (s. Witolda i Stefanii, ur. 19 sierpnia 1907 w Koluszkach, zm. 14 marca 1972 w Warszawie) – oficer artylerii Wojska Polskiego, dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, uczestnik kampanii wrześniowej.

  Po zakończeniu wojny część akowców odmówiła dokonania demobilizacji i kontynuowała walkę w ramach Delegatury Sił Zbrojnych, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” i innych.

  Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (używana była również forma "Wolność i Niepodległość" pełna nazwa: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji "Wolność i Niezawisłość") – polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna założona 2 września 1945 w Warszawie. Jej trzon stanowiły pozostałości rozwiązanej w 1945 Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WiN przejęła jej strukturę organizacyjną, kadry, majątek a także częściowo oddziały leśne. Dowódcy obszarów DSZ zostali prezesami obszarów WiN.Tadeusz Julian Jachimowski ps. "Biskupowicz", "Budwicz" (ur. 12 lutego 1892 w Kazimierzy Małej, zginął 7 sierpnia 1944 w Warszawie) – ksiądz, dziekan Wojska Polskiego, doktor filozofii, magister teologii, tajny szambelan Jego Świątobliwości, kanonik honorowy kielecki, pułkownik duchowieństwa Wojska Polskiego.

  Masowe prześladowania członków tych organizacji, określanych w późniejszym okresie również jako żołnierze wyklęci, trwały przez cały okres stalinowski.

 • Struktura organizacyjna Komendy Głównej AK lipiec 1944
 • Grupy podległe bezpośrednio Komendantowi Głównemu
 • Kierownictwo Walki Podziemnej, Kierownictwo Walki CywilnejStefan Korboński „Nowak”
 • Biuro Finansów i Kontroli – ppłk dypl. Stanisław Thun „Leszcz”, „Malcz”
 • Komisja RewizyjnaMikołaj Dolanowski „Lod”
 • Biuro Informacji i Propagandy – płk dypl. Jan Rzepecki „Prezes”, „Rejent”, „Sędzia”
 • Propaganda Bieżąca Prasa – mjr dypl. Tadeusz Wardejn-Zagórski „Gozdawa”
 • Prasa Wojskowa – ppłk dypl. Mieczysław Biernacki „Mieczysław”
 • Informacja Polityczna – dr Aleksander Gieysztor „Olicki”
 • Propaganda Dywersyjna Przeciwniemiecka – por. Tadeusz Żenczykowski „Kowalik”
 • Propaganda Antykomunistyczna – por. Tadeusz Żenczykowski „Krawczyk”
 • Wydział Mob. Propagandy (Akcja N) – por. Tadeusz Żenczykowski „Kania”
 • Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze – ppor. Jerzy Rutkowski „Kmita”, „Michał”
 • Kolportaż – Wanda Kraszewska „Lena”
 • Biuro Historyczne – dr Stanisław Płoski „Sławski”
 • Oddziały i grupy podległe Szefowi Sztabu – Z-ca Komendanta – gen. bryg. Tadeusz Pełczyński „Grzegorz”, „Robak”, „Wolf”
 • Zastępca Szefa Sztabu do Spraw Organizacyjnych – ppłk Antoni Sanojca „Kortum”
 • Oddział I Organizacyjny – płk Franciszek Kamiński – „Zenon”
 • Biuro Personalne – płk Stanisław Juszczakiewicz „Kuba”
 • Biuro Legalizacji – Tadeusz Werner „Andrzej”
 • Odtwarzanie Sił Zbrojnych – ppłk dypl. Jan Lamers „Florian”
 • Duszpasterstwo – płk ks. Tadeusz Jachimowski „Budwicz”
 • Zastępca Duszpasterstwo – ppłk krd. Andrzej Rokoszewski „Hans”
 • Służba Sprawiedliwości – płk aud. Konrad Józef Zieliński „Karola”
 • Wojskowa Służba Kobiet – Maria Wittek „Mira”
 • Łączność z Obozami Jenieckimi – Stefania Mieczyńska „Jacek”
 • Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy – płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”, „Antoni”, „Makary”
 • Wydział Wywiadowczy – ppłk dypl. Franciszek Herman „Bogusławski”
 • Biuro Studiów – mjr dypl. Bohdan Zieliński „Tytus”
 • Komisja Badawcza broni rakietowych – inż. Stefan Waciurski „Funia”
 • Referat Ruchu Kolejowego – ppłk Leon Cehak „Drwęcki”
 • Wywiad Obronny (kontrwywiad) – Bernard Zakrzewski „Oskar”
 • I Z-ca Szefa Sztabu i Szef Operacji – gen. Leopold Okulicki „Kobra”, „Niedźwiadek”
 • Oddział III Operacyjny – płk dypl. Józef Szostak „Filip”
 • Wydział Piechoty i Wyszkolenia – płk dypl. Karol Ziemski „Wachnowski”
 • Wydział Artylerii – ppłk Jan Szczurek-Cergowski „Sławbor”
 • Wydział Broni Szybkich – vacat (w latach 1942 do kwietnia 1944 płk dypl. kaw. Janusz Bokszczanin „Sęk”)
 • Wydział Saperów – ppłk Franciszek Niepokólczycki „Teodor”
 • Wydział Lotnictwa – płk Bernard Adamecki „Gozdawa”
 • Wydział Marynarki – kmdr Konstanty Jacynicz „Witold”
 • II Z-ca Szefa Sztabu, Kwatermistrz – płk. dypl. Zygmunt Miłkowski „Denhof”
 • Oddział IV Kwatermistrzostwo – ppłk dypl. Stefan Górnisiewicz „Góra”
 • Szefostwo uzbrojenia – ppłk Jan Szypowski „Leśnik”
 • Intendentura – ppłk dypl. int. Henryk Bezeg „Gil”
 • Szefostwo Służby Sanitarnej – płk dr. med. Leon Strehl „Feliks”
 • Szefostwo Służby Kartograficznej – ppłk Mieczysław Szumański „Bury”
 • Szefostwo Służby Weterynaryjnej (vacat)
 • Szefostwo Służby Taborowej (Szef niezidentyfikowany)
 • Oddział V-O Łączności, Z-ca Szefa Sztabu do spraw Łączności i Dowodzenia – ppłk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski „Kuczaba”
 • Wydział Łączności Technicznej – ppłk Jerzy Uszycki „Ort”
 • Kierownictwo Odbioru Zrzutów – ppłk Konstanty Kułagowski „Rareż”
 • Pułk Dyspozycyjny Komendy Głównej „Baszta” – ppłk Stanisław Kamiński „Daniel”
 • Oddział V-K Łączności KonspiracyjnejJanina Karasiówna „Hanka”, „H.K.”
 • Kancelaria Główna i Biuro Szyfrów – Janina Bredel „Marianka”
 • Łączność Kurierska w Kraju
 • Okręgi zachodnie – S. Frolłowiczowa „Beata”
 • Okręgi wschodnie – J. Tuwanówna „Ina”
 • Łączność Kurierska Zagraniczna – Emilia Malessa „Marcysia”
 • Komenda „Kedywu” – ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław”
 • Szefostwo Biur Wojskowych – ppłk Ludwik Muzyczka „Benedykt”
 • Kierownictwo Produkcji Konspiracyjnej – por. inż. Witold Gokieli „Ryszard”
 • Wojskowy Szef Komunikacji – mjr dypl. Tomasz Bondarczuk-Galiński
 • Inspektor Główny Wojskowej Służby Ochrony Powstania – płk Józef Koczwara „Zbigniew”

 • AK miała też struktury na Węgrzech i w Berlinie oraz łączniczkę w Résistance.

  Hieronim Suszczyński ps. „Dyrektor”, „Lizdejko”, „Szeliga” (ur. 12 października 1895, zm. 15 sierpnia 1964) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego.Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj – formacja zbrojna polskiego podziemia antykomunistycznego, powstała po rozwiązaniu organizacji "NIE" 7 maja 1945 rozkazem p.o. Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa, w celu prowadzenia walki zbrojnej z okupantem sowieckim.

  Po upadku powstania warszawskiego – 5 października 1944, siedziba kwatery Komendy Głównej AK przeniesiona została do Częstochowy, 19 stycznia 1945 ostatni komendant AK gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”, wydał rozkaz zwalniający żołnierzy AK ze złożonej przysięgi wojskowej.

  Obszar Warszawski AK - struktura terenowa Armii Krajowej. Obszar nosił kryptonim "Morskie Oko", "Cegielnia", "Folwark", "Wodnik", "Woda", "Ojców", "Wisła", "Rzeka";Podokręg Zachodni AK zwany też „Podokręgiem Skierniewickim”, kryptonimy: „Hallerowo”, „Cukrownia”, zaś od 1 maja 1943 „Hajduki” – struktura terenowa Armii Krajowej, obejmująca powiaty województwa warszawskiego, po zachodniej stronie Wisły, wchodząca od 1940 do 1942 jako inspektorat w skład Okręgu Warszawa-województwo "Morskie Oko" Związku Walki Zbrojnej, zaś od od kwietnia 1942 do stycznia 1945 jako Podokręg, w skład Obszaru Warszawskiego AK. Odtwarzał struktury 26 Dywizji Piechoty. W sierpniu 1944 Podokręg organizował wsparcie dla powstania warszawskiego w Puszczy Kampinoskiej i lasach chojnowskich. Oddziały podokręgu walczyły na Żoliborzu 21 i 22 sierpnia 1944 w walce o Dworzec Gdański. Podokręg został rozwiązany 16 stycznia 1945.

  Struktury terenowe[]

  Organizacja terenowa dzieliła się na obszary (białostocki, lwowski, warszawski prawo- i lewobrzeżny oraz zachodni), oraz samodzielne okręgi dla większych miast. Mniejszymi jednostkami były podokręgi, inspektoraty i obwody.
  Na początku 1944 struktura AK przedstawiała się następująco:

  Nikodem Sulik-Sarnowski (ur. 15 sierpnia 1893 we wsi Kamienna Stara k. Sokółki na Podlasiu, zm. 14 stycznia 1954 w Londynie) – polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego.Jerzy Rutkowski ps. Michał i Kmita (ur. 23 kwietnia 1914 w Kijowie, zm. 18 grudnia 1989 w Warszawie) – polski prawnik, działacz polityczny obozu narodowego, współpracownik Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, menedżer. Inicjator i zarządzający Tajnymi Wojskowymi Zakładami Wydawniczymi Polskiego Państwa Podziemnego. Oficer Armii Krajowej w stopniu podporucznika.
 • Obszar Warszawski
 • kryptonim: „Cegielnia”, „Woda”, „Rzeka”
 • Komendant: płk Albin Skroczyński „Łaszcz”
 • Podokręg Wschodni
 • kryptonim: „Struga”, „Krynica”, „Gorzelnia”
 • Komendant: płk Hieronim Suszczyński „Szeliga”
 • Podokręg Zachodni
 • kryptonim: „Hallerowo”, „Hajduki”, „Cukrownia”
 • Komendant: płk Franciszek Jachieć „Roman”
 • Podokręg Północny
 • kryptonim: „Olsztyn”, „Tuchola”, „Królewiec”, „Garbarnia”
 • Komendant ppłk Zygmunt Marszewski „Kazimierz”
 • Obszar Południowo-Wschodni
 • kryptonim: „Lux”, „Lutnia”, „Orzech”
 • Komendant: płk Władysław Filipkowski „Janka”
 • Okręg Lwów AK
 • kryptonim: „Dukat”, „Lira”, „Promień”
 • Obwód Lwów Zachód AK
 • Komendaci (kolejno):
 • mjr Emil Macieliński „Kornel”,
 • por. Włodzimierz Białoszewicz „Grzmot”.
 • Obwód Lwów Wschód AK
 • Komendaci (kolejno): ppłk Władysław Kotarski „Druh”, por. Władysław Zych „Falko”, por. Leszek Kozioradzki „Bohowityn”.
  Od 1941 r.: ppłk Władysław Smereczyński „Esem”, p.o. ppłk Adolf Galinowski „Robert”, płk Ludwik Czyżewski „Franciszka”, ppłk dypl. Stefan Czerwiński „Luśnia”
 • Okręg Stanisławów AK
 • kryptonim: „Karaś”, „Struga”, „Światła”
 • Komendanci (kolejno): ppłk Jan Rogowski „Włodzimierz”, kpt. Władysław Herman „Żuraw”
 • Okręg Tarnopol AK
 • kryptonim: „Komar”, „Tarcza”, „Ton”
 • Komendanci (kolejno): p.o. kpt. Mieczysław Widajewicz „Czerma”, ppłk/płk Franciszek Studziński „Radwan”, płk Jan Majewski „Szmigiel”, płk Bruno Rolke „As”, płk dypl. Kazimierz Bąbiński „Luboń”, ppłk Jan Kiwerski „Oliwa”, mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter „Żegota”, płk Jan Kotowicz „Twardy”
 • Obszar Zachodni
 • kryptonim: „Zamek”
 • Komendant: płk Zygmunt Miłkowski „Denhoff”
 • Okręg Pomorze (Toruń) AK
 • kryptonim: „Borówki”, „Pomnik”
 • Komendanci (kolejno): mjr Józef Ratajczak „Karolczuk”, p.o. kpt. Józef Chyliński „Kamień”, płk Rudolf Ostrihansky „Aureliusz”, płk Janusz Pałubicki „Piorun”, „Janusz”
 • Okręg Poznań AK
 • kryptonim: „Pałac”, „Parcela”
 • Komendanci (kolejno): ppłk Rudolf Ostrihansky „Ludwik”, p.o. kpt/mjr Wacław Kotecki „Wawrzyn”, ppłk. Konrad Szramka-Gliszczyński „Rówieniec”, p.o. por. Tadeusz Janowski „Wojnar”, por. kpt. Jan Kamiński „Czarny”, płk Henryk Kowalówka „Dziedzic”
 • a także okręgi samodzielne:

  Okręg Lublin kryptonim "Len", "Salon", "Żyto", "Orbis", "Bank Handlowy", "Spółdzielnia Rolnicza", "Monopol" - okręg wojskowy Sił Zbrojnych w Kraju (Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej).Stefan Korboński pseud. Nowak, Zieliński, Stefan Zieliński (ur. 2 marca 1901 w Praszce, zm. 23 kwietnia 1989 w Waszyngtonie) – polski polityk ruchu ludowego, prawnik, publicysta, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, Delegat Rządu na Kraj od 27 marca do 28 czerwca 1945, poseł na Sejm Ustawodawczy z listy PSL.
 • Okręg Wilno AK
 • kryptonim „Miód”, „Wiano”
 • Komendanci (kolejno): ppłk Nikodem Sulik „Jodko”, mjr/ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk”
 • Podokręg Litwa Kowieńska
 • Okręg Nowogródek AK
 • kryptonim: „Cyranka”, „Nów”
 • Komendanci (kolejno): płk Mikołaj Krajnik „Grzymała”, ppłk Janusz Prawdzic-Szlaski „Borsuk”, ppłk Adam Szydłowski „Poleszuk”, ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”
 • Okręg Warszawa AK
 • kryptonim: „Drapacz” „Przystań” „Wydra” „Prom”
 • Komendant: płk dypl. Antoni Chruściel „Monter”
 • Okręg Polesie AK
 • kryptonim: „Kwadra”, „Twierdza”, „Żuraw”
 • Komendanci (kolejno): mjr Aleksander Habiniak „Kuźma”, ppłk Franciszek Józef Faix „Ordyński”, ppłk Stanisław Dobrski „Żuk”, płk Henryk Krajewski „Leśny”, „Trzaska”
 • Okręg Wołyń AK
 • kryptonim: „Hreczka”, „Konopie”
 • Komendant: płk Kazimierz Bąbiński „Luboń”
 • Okręg Białystok AK
 • kryptonim: „Lin”, „Czapla”, „Pełnia”, „Sarna”
 • Komendanci (kolejno): ppłk Franciszek Slęczka „Krak”, mjr Feliks Banasiński, por. Antoni Iglewski „Nieczuja”, ppłk Józef Spychalski „Samuraj”, kpt/ppłk Władysław Liniarski „Mścisław”
 • Okręg Lublin AK
 • kryptonim: „Len”, „Salon”, „Żyto”, „Orbis”, „Bank Handlowy”, „Spółdzielnia Rolnicza”, „Monopol”
 • Komendanci: mjr Józef Spychalski „Czarny”, „Dzierżyński”, „Samura”, „Socha”, „Soroka”, Stryjek” (X.1939-VII.1940), płk dypl. Tadeusz Pełczyński „Adam”, „Aolis”, „Rolski”, „Wolf” (VII.1940-VII.1941), płk Ludwik Bittner „Baza”, „Halka”, „Rot”, „Krakowiak”, „Tarnowski” (1 VIII 1941 – XII.1942), płk Kazimierz Tumidajski „Marcin”, „Edward”, „Maciej” (1 I 1943 – 4 VIII 1944), ppłk Franciszek Żak „Ignacy”, „Róg”, „Wir” (VIII.1944-I.1945)
 • Okręg Kraków AK
 • kryptonim: „Gobelin”, „Godło”, „Muzeum”
 • Komendanci (kolejno): płk dypl. Julian Filipowicz „Róg”, płk dypl. Zygmunt Miłkowski „Wrzos”, płk dypl. Józef Spychalski „Luty”, ppłk dypl. Wojciech Wayda „Odwet”, płk dypl. Edward Godlewski „Garda”, płk Przemysław Nakoniecznikow-Klukowski „Kruk II”
 • Okręg Śląsk AK
 • kryptonim: „Kilof”, „Komin”, „Kuźnia, „Serce”
 • Komendanci (kolejno): ppor. Józef Korol „Hajducki”, „Starosta”, ppor. Józef Szmechta „Hutnik”, ppłk Henryk Kowalówka „Topola”, ppłk dypl. Paweł Zagórowski „Maciej”, mjr dypl.(od maja 1944 ppłk dypl.) Zygmunt Walter-Janke „Zygmunt”,
 • Okręg Radom-Kielce AK
 • kryptonim: „Jodła”, „Rolnik”
 • Komendanci (kolejno): płk dypl. Leopold Engel-Ragis „Śląski”, p.o. – płk Feliks Jędrychowski „Ostroga”, płk dypl. Stanisław Dworzak „Daniel”, płk Jan Zientarski „Mieczysław”, „Ein”
 • Okręg Łódź AK
 • kryptonim: „Arka”, „Kreton”, „Barka”, „Łania”
 • Komendanci (kolejno): płk Leopold Okulicki „Pan Jan”, ppłk Stanisław Juszczakiewicz „Kornik”, płk Ludwik Czyżewski „Julian”, płk Michał Stempkowski „Grzegorz”, „Barbara”
 • Mieczysław Leon Ludwik Szumański vel Mieczysław Kozarzewski, ps. „Biały”, „Bury”, „Bystry”, „Dyrektor”, „Łaski” (?), „Wolski”, „U.P. «Un Polonais»” (ur. 4 czerwca 1896 w Chomiakówce, wtedy w powiecie tłumackim, zm. 29 kwietnia 1973 w Lailly-en-Val we Francji) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, szef Służby Geograficznej Oddziału IV Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej AK, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.Zygmunt Marszewski ps. "Kazimierz" (ur. 10 kwietnia 1897 w Orle, zm. 19 października 1982 w Warszawie) – pułkownik Wojska Polskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Lamers ps. "Florian" (ur. 10 września 1897 w Białej Niżnej, zm. 24 listopada 1957 w Warszawie) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego.
  Józef Spychalski ps. "Szary", "Jurand", "Ścibor", "Luty", "Włast" (ur. 19 marca 1898 w Łodzi, zamordowany w sierpniu 1944 w KL Sachsenhausen) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego.
  Witold Gokieli ps. „Ryszard” (ur. 10 lipca 1904 w Częstochowie, zm. 5 lipca 1956 w Warszawie) – uczestnik walk o niepodległość Polski, kombatant wojny polsko-bolszewickiej, inżynier, w czasie II wojny światowej oficer ZWZ-AK, więzień III Rzeszy, a następnie Polski Ludowej. W niektórych źródłach błędnie podawany jako Gokeli.
  Antoni Chruściel ps. „Monter”, „Sokół”, „Cięciwa”, „Dozorca”, „Konar”, „Madej”, „Nurt”, „Ryż”, „Kaliński”, „Rzeczyca”, „Andrzej Smalawski”, „Adam” (ur. 16 czerwca 1895 w Gniewczynie Łańcuckiej, zm. 30 listopada 1960 w Waszyngtonie) – generał brygady Wojska Polskiego, komendant Okręgu Warszawa ZWZ.
  Janina Irena Karasiówna ps. „Jadwiga”, „Berg”, „Bronka”, „Haka”, „HK”, „Henryk Kościesza”, „Ość”, „Rybczyńska” (ur. 3 maja 1903 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 25 października 1948 koło Madrasu) – major Armii Krajowej, współzałożycielka Służby Zwycięstwu Polski.
  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
  Antoni Sanojca, ps. Cis, Knapik, Kortum, Marian, Skaleń (ur. 4 czerwca 1899 w Rzeszowie - zm. 25 lipca 1990 w Warszawie) – oficer Komendy Głównej Armii Krajowej. W powstaniu warszawskim zastępca dowódcy Grupy AK "Północ".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.078 sek.