• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komarowate  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Komar brzęczący, komar pospolity (Culex pipiens) – występujący w krajach klimatu tropikalnego i subtropikalnego, także w klimacie umiarkowanym, gatunek owada z rodziny komarowatych (Culicidae), rzędu muchówek. Obok komara widliszka najbardziej rozpowszechniony komar na terenie Polski.Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.
  Ekologia[]

  Larwami owadów żywią się: wodne owady, ryby oraz płazy. Dorosłymi osobnikami żywią się owady (np. ważki) i ptaki (np. jaskółki) czy nietoperze.

  Choroby roznoszone przez komary to m.in.:

 • malaria
 • żółta febra
 • denga
 • filariozy
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (West Nile virus)
 • gorączka doliny Rift
 • Systematyka[]

  Rodzina komarowatych dzieli się na następujące podrodziny i rodzaje:

 • Podrodzina Anophelinae
 • Anopheles
 • Bironella
 • Chagasia
 • Podrodzina Culicinae
 • Aedeomyia
 • Aedes (czasem wydzielany jest rodzaj Ochlerotatus).
 • Armigeres
 • Ayurakitia
 • Coquillettidia
 • Culex
 • Culiseta
 • Deinocerites
 • Eretmapodites
 • Ficalbia
 • Galindomyia
 • Haemagogus
 • Heizmannia
 • Hodgesia
 • Isostomyia
 • Johnbelkinia
 • Limatus
 • Lutzia
 • Malaya
 • Mansonia
 • Maorigoeldia
 • Mimomyia
 • Onirion
 • Opifex
 • Orthopodomyia
 • Psorophora
 • Runchomyia
 • Sabethes
 • Shannoniana
 • Topomyia
 • Trichoprosopon
 • Tripteroides
 • Udaya
 • Uranotaenia
 • Verrallina
 • Wyeomyia
 • Zeugnomyia
 • Podrodzina Toxorhynchitinae
 • Toxorhynchites
 • Zobacz też[]

 • Plagi egipskie – trzecia plaga komary ('kinim')
 • Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.Gorączka doliny Rift (RVF, wet. enzootyczne zapalenie wątroby) – choroba zakaźna owiec, bydła i ludzi występująca w Afryce (włączając Madagaskar), Arabii Saudyjskiej i Jemenie, zaliczana do grupy gorączek krwotocznych. Choroba występuje endemicznie w Kenii, Malawi, Tanzanii i Zimbabwe.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas mlekowy (kwas 2-hydroksypropanowy, E270), C2H4OHCOOH – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, obecny w skwaśniałym mleku (skąd pochodzi jego nazwa) oraz powstający w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, kiedy dochodzi do procesu beztlenowej glikolizy, zwanej fermentacją mlekową.
  Filariozy – grupa, przewlekłych chorób pasożytniczych kręgowców (prócz ryb), które wywołane są przez nicienie, filarie - m.in. Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus i Mansonella ozzardi. Być może w patogenezie choroby odgrywają rolę także endosymbiotyczne pasożyty nicieni - bakterie Wolbachia. Filarioza u człowieka spotykana jest we wschodniej Afryce i Azji. Rejony endemiczne dla filarii zamieszkuje około 1,1 mld ludzi na terenie 76 krajów strefy tropikalnej.
  Strefa międzyzwrotnikowa (strefa gorąca, tropikalna, tropiki) – jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka (23°27′N) i Koziorożca (23°27′S). W ciągu roku w każdym miejscu tej strefy Słońce dwa razy znajduje się w zenicie – z wyjątkiem zwrotników, gdzie zenitalne górowanie Słońca zachodzi tylko raz. Poza tą strefą Słońce nigdy nie góruje w zenicie.
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Malaria, zimnica (łac. malaria, plasmodiosis, dawne nazwy: febra z łac. febris = gorączka i paludyzm) – ostra lub przewlekła, tropikalna choroba pasożytnicza, której różne postacie wywoływane są przez jeden lub więcej z pięciu gatunków jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium:
  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.
  Wodzieniowate, wodzienie (Chaoboridae) – rodzina owadów (w nadrodzinie Culicoidea) z rzędu muchówki (Diptera), dawniej jako podrodzina Chaoborinae w rodzinie Culicidae (komarowate).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.