• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kolno - jezioro w powiecie augustowskim

  Przeczytaj także...
  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.Jezioro wytopiskowe - rodzaj jeziora polodowcowego, powstałego w zagłębieniu utworzonym po wytopieniu się brył martwego lodu, klinów lodowych lub soczewek lodu gruntowego (wytopisko). Jeziora wytopiskowe są charakterystyczne dla obszarów młodoglacjalnych.
  Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.

  Kolnojezioro położone w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Augustów, na południe od Augustowa. Jezioro stanowi Rezerwat przyrody Jezioro Kolno (ochrona miejsc lęgowych łabędzia niemego).

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

 • Powierzchnia: 269,26 ha
 • Długość: 2 315 m
 • Maksymalna szerokość: 1 700 m
 • Maksymalna głębokość: 2 m
 • Objętość: 1360 tys. m³
 • Jezioro Kolno jest polodowcowym jeziorem wytopiskowym moreny dennej. Misa jeziora ma okrągły, lekko wklęsły kształt. Brzegi są bagniste, trudno dostępne, otoczone szerokim pasem oczeretów: trzcina pospolita i pałka szerokolistna.

  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.Rezerwat przyrody Jezioro Kolno - rezerwat przyrody położony na terenie gminy Augustów w województwie podlaskim. Rezerwat obejmuje jezioro Kolno wraz z pobrzeżem.

  Kolno zalicza się do jezior przepływowych. Pierwotny poziom wody został obniżony o około 80 centymetrów w wyniku przeprowadzonych melioracji na torfowisku przylegającym do jeziora od strony północnej oraz pogłębieniu koryta rzeki Kolniczanki. Wśród szuwaru rośnie wodna roślina owadożerna aldrowanda pęcherzykowata.

  Morena denna – rodzaj moreny, której materiał skalny, pochodzący z niszczenia (zdzierania) podłoża i materiału wytopionego z lodowca, transportowany jest przez lodowiec w jego dolnej części (stopa lodowca). Po stopnieniu lodowca następuje odsłonięcie moreny dennej w postaci lekko falistych równin, charakterystycznych np. dla Niżu Środkowoeuropejskiego. Jest to forma powstała wskutek działania procesów budujących (akumulacja lodowcowa).Jezioro przepływowe – jezioro z powierzchniowym odpływem wody naczęściej cieku doprowadzającym lub usuwającym nadmiar wody ze zbiornika.

  Nazwa jeziora pochodzi prawdopodobnie od jaćwieskiego słowa kal, oznaczającego błoto, muł, nie zaś od kolistego kształtu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Jeziora Polski
 • geografia Polski
 • Jeziora augustowskie
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Aleksander W. Sokołowski: Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona. Łomża: ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE IM. WAGÓW, 2006. ISBN 978-83-86175-92-5.
 • Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, Wengris J. Polakowski B. PW Wierza Powszechna Warszawa
 • Oczeret (Schoenoplectus (Rchb.) Palla) – rodzaj roślin kłączowych z rodziny ciborowatych (Cyperaceae Juss.). Należy do nich 77 gatunków roślin wodnych i roślin bagiennych. Gatunkiem typowym jest Schoenoplectus lacustris L. W Polsce występują 4 gatunki (najpospolitszy jest oczeret jeziorny).Łabędź niemy (Cygnus olor) – gatunek dużego, częściowo wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazję od Łaby i Półwyspu Jutlandzkiego po Pacyfik. Przeloty: luty-maj i wrzesień-grudzień. Zimuje w Europie, północnej Afryce oraz środkowej i południowej Azji. Polska populacja w większości odbywa krótkodystansowe koczowania. Jest jednym z najcięższych ptaków latających.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polska należy do krajów europejskich obfitujących w jeziora, które zgrupowane są głównie w północnej części kraju, a więc na terenie obejmującym obszar ostatniego zlodowacenia (Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie). Zdecydowana większość jezior w Polsce to jeziora polodowcowe.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Polska jest krajem w większej części nizinnym, na południu występują również tereny wyżynne i pasma górskie. Polska jest położona w Europie Środkowej, nad brzegiem Morza Bałtyckiego.
  Pałka szerokolistna (Typha latifolia L.) – gatunek rośliny należący do rodziny pałkowatych (Typhaceae). Roślina nazywana też rogożą.
  Gmina Augustów – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. Siedzibą władz gminy jest Augustów (nie należy jednak do gminy i tworzy osobną gminę miejską). Według danych z 30 czerwca 2008 gminę zamieszkiwało 6576 osób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.