• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kolekta

  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Nabożeństwo – forma modlitewnego zgromadzenia wiernych danego wyznania. Sens teologiczny nabożeństwa w protestantyzmie i katolicyzmie jest odmienny.
  Anamneza (gr. anamimneskein - przypominać, wspominać, czynić pamiątkę) to nazwa jednej z modlitw używanych podczas liturgii eucharystycznej w wielu rytach sprawowania mszy świętej (m.in. w rycie rzymskim, czy liturgii św. Jana Chryzostoma).

  Kolekta (łac. collecta – składka, zbiór) – modlitwa w liturgii kościołów chrześcijańskich, odmawiana przed pierwszym czytaniem w czasie Mszy świętej/nabożeństwa i zamykająca Obrzędy wstępne.

  W Kościele rzymskokatolickim, po skończeniu hymnu (Chwała na wysokości Bogu) lub – w dzień powszedni – aktu pokuty, kapłan ze złożonymi rękami mówi „Módlmy się”. Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez pewien czas w milczeniu. Potem kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę (na słowa „Przez naszego Pana...” składa ręce). Po jej ukończeniu lud odpowiada: „Amen”.

  Hymn (z greckiego hýmnos – pieśń pochwalna) – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei. W kręgu kultury europejskiej hymny znane były w basenie Morza Śródziemnego już w starożytności. Na stałe weszły do kanonów kulturowych wraz z rozwojem chrześcijaństwa, który uczynił swoim ten rodzaj literacki wzorując się na hebrajskim Starym Testamencie i judeochrześcijańskim Nowym Testamencie.Anakleza (anaklezis – przywoływać) – w liturgii chrześcijańskiej jedna z części kolekty. Rozpoczynają ją najczęściej słowa Wszechmogący wieczny Boże, Boże, lub Panie Jezu. Część modlitwy stanowiąca wezwanie Boga.

  Kolektą nazywa się też ofiarę pieniężną, zbieraną podczas mszy/nabożeństwa na określone cele.

  Budowa tekstu[ | edytuj kod]

  W skład kolekty wchodzą:

  1. Anakleza – wstęp, odniesienie się do Boga
  2. Anamneza – wspomnienie wielkich tajemnic dokonań Boga
  3. Epikleza – prośba skierowana do Boga o potrzebne dary
  4. Konkluzja – skierowanie kolekty do Boga w formie trynitarnej (zazwyczaj skierowana do Boga Ojca, przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, w jedności Ducha Świętego).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kolekta papieska
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Pascha.org.pl, www.pascha.org.pl [dostęp 2017-11-24] [zarchiwizowane z adresu 2005-02-18] (pol.).


  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.Epikleza (gr. wezwanie) – każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną (por. 1. List do Tymoteusza 4, 1-5). W anaforze kanonu mszalnego, epikleza jest modlitwą błagalną, aby Duch Święty zstąpił na dary ofiarne i przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa dla duchowego pożytku tych, którzy je przyjmują.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.82 sek.