• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kolej aglomeracyjna

  Przeczytaj także...
  Autobus szynowy (potocznie szynobus) – lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych. W porównaniu z tradycyjnym pociągiem (lokomotywa + 1-2 wagony) o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych – zwykle drugorzędnych – szlakach. Szynobus jest zwykle pojazdem dwuosiowym o masie ok. 20 ton, z ok. 40-50 miejscami siedzącymi. Dla zwiększenia pojemności pociągu szynobusy można łączyć ze sobą. W przypadku wyposażenia w odpowiednio mocny zespół napędowy i odpowiednie sprzęgi (mechaniczny, hamulcowy, elektryczny), szynobus może ciągnąć zwykłe lub odpowiednio dostosowane do niego konstrukcyjnie (np. wyposażone w kabinę maszynisty) wagony doczepne. Sporadycznie budowane są także zespoły trakcyjne o konstrukcji typowej dla szynobusu, złożone z dwóch lub trzech wagonów (zwykle 1-2 wagony napędzane i 1 doczepny, w kabiny maszynisty wyposażone są wówczas tylko końcowe wagony).Takt, kursowanie w takcie - kursowanie lokalnej, regionalnej lub międzymiastowej komunikacji publicznej w stałych odstępach czasu, np. takt dziesięciominutowy, takt godzinny. Zaletą kursowania w takcie jest łatwość zapamiętania rozkładu jazdy przez użytkowników oraz koordynacji przesiadek na stacjach lub przystankach węzłowych.
  Tabor kolejowy – pojazdy kolejowe przystosowane do kursowania samodzielnie lub w składzie pociągu, przeznaczone do przewozu osób i rzeczy lub służące do prac remontowo-budowlanych i ratunkowych.

  Kolej aglomeracyjna (również kolej podmiejska) – kolej obsługująca przewozy pasażerskie w obszarze aglomeracji miejskich.

  Systemy tego typu odznaczają się:

 • wysoką częstotliwością obsługi linii,
 • dużą liczbą miejsc zatrzymywania,
 • stosowaniem cyklicznego rozkładu jazdy,
 • nierównomiernym rozkładem potoku podróżnych w ciągu dnia i malejącą wielkością potoku podróżnych wraz z oddalaniem się od centrum aglomeracji,
 • dysponuje ułatwiającym szybką wymianę pasażerów taborem.
 • Przykładem systemów obsługujących ruch aglomeracyjny w Polsce są systemy szybkiej kolei miejskiej w aglomeracji trójmiejskiej, warszawskiej, śląskiej i krakowskiej, innym przykładem są bardzo rozbudowane systemy S-Bahn w Niemczech.

  S-Bahn – nazwa systemów szybkiej kolei miejskiej i innych szynowych systemów komunikacji lokalnej w krajach niemieckojęzycznych. Nazwa S-Bahn wywodzi się ze skrócenia niemieckiego określenia Stadtschnellbahn (czyli właśnie szybka kolej miejska) i została po raz pierwszy nieformalnie użyta przez zawiadowcę stacji Berlin Bornholmer Straße około 1927. Następnie, od 1 grudnia 1930, wraz z charakterystycznym logo została wprowadzona jako oficjalna nazwa berlińskiej kolejki. W latach 30. XX w. uruchomiono drugą sieć S-Bahn w Hamburgu.Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.

  W przewozach tego typu używa się wagonów ciągniętych/pchanych przez lokomotywy lub częściej zespołów trakcyjnych, a na liniach niezelektryfikowanych zazwyczaj autobusów szynowych.

  Najczęściej stosuje się bilety wieloprzejazdowe lub uproszczoną taryfę opłat.

  Kolej podmiejska służy głównie do obsługi codziennych dojazdów do pracy, co oznacza, że dla każdego odcinka podróży (np. między dwiema stacjami) więcej niż 50% średniodziennych przewozów dokonywana jest przynajmniej trzy razy w tygodniu.

  Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.Wagon – pojazd szynowy służący do przewozu osób, ładunków lub urządzeń w kolejowym transporcie lądowym. Wagon porusza się po torze lub linie (kolej linowa).

  Zobacz też[]

 • Lista systemów kolei aglomeracyjnych
 • Kolej regionalna
 • Przypisy

  1. Elementy inżynierii ruchu. [dostęp 2013-08-21]. s. 43.

  Bibliografia[]

 • Aleksandra Ciastoń: Koleje aglomeracyjne i regionalne w Europie. TTS 10/2007. [dostęp 2011-10-24].
 • Kolej aglomeracyjna. Dolceta.eu. [dostęp 2011-10-24].
 • Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku. Ministerstwo Infrastruktury, grudzień 2008. [dostęp 2013-02-28].
 • Diagnoza polskiego transportu. Ministerstwo Infrastruktury, styczeń 2011. [dostęp 2011-10-24].
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku. Ministerstwo Infrastruktury, 22 stycznia 2013. [dostęp 2013-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-25)].
 • Lista systemów kolei aglomeracyjnych – systemy kolei aglomeracyjnych funkcjonują w dużych miastach i zespołach miejskich, charakteryzują się dużą częstotliwością kursowania pociągów.Szybka kolej miejska (w skrócie SKM) – rodzaj systemu transportu kolejowego, dysponujący bezkolizyjnym torowiskiem albo torowiskiem prowadzonym we własnym korytarzu (z pełnym uprzywilejowaniem na skrzyżowaniach), wyspecjalizowany do obsługi ruchu miejskiego dzięki odpowiedniej lokalizacji stacji, specyficznemu taborowi i wysokiej częstotliwości obsługi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu (np. metra), jak i np. samochodu.
  Zespół trakcyjny - pociąg złożony z dwu lub więcej członów, które mogą być wagonami, gdzie część osi jest napędzana. Człony są połączone za pomocą sprzęgów stałych, rozłączalnych w czasie obsługiwania technicznego (człon jest wtedy samodzielnym wagonem zespołowym) lub wózków wspólnych. Przystosowany jest do przewozu pasażerów (teoretycznie też do towarów). Zespół trakcyjny zazwyczaj zdolny jest do zmiany kierunku jazdy bez zmiany czoła dzięki wyposażeniu w kabiny sterownicze na obu końcach.
  Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego.
  Lokomotywa – pojazd szynowy (stosowany od 1804) z własnym napędem, przeznaczony do ciągnięcia (lub pchania) innych pojazdów (wagonów) po torach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.