• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kolej Północna

  Przeczytaj także...
  Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.Brno (niem. Brünn, łac. Bruna, dawna nazwa polska Berno) – miasto statutarne na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.
  Kalwaria Zebrzydowska – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kalwaria Zebrzydowska, założone w pierwszej poł. XVII w. przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego.
  Mapa sieci kolejowej centralnej części Europy – 1849
  Oryginalny napis „Kolej Północna Cesarza Ferdynanda” na fasadzie dworca Bielsko-Biała Główna
  Most na Dyi – SuperCity Pendolino

  Kolej Północna (oficjalnie „C.K. Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda”, niem. K.u.K. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn, KFNB, czes. Severní dráha Ferdinandova) – kolej wybudowana w granicach Cesarstwa Austrii, łącząca Wiedeń z Krakowem.

  Chałupki (niem. Annaberg) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Krzyżanowice nad granicą z Czechami przy dawnym przejściu granicznym Chałupki-Bogumin. Historycznie na Górnym Śląsku.Maczki – wschodnia, niewielka i otoczona zewsząd lasami dzielnica Sosnowca, na skraju Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, posiadająca głębokie tradycje kolejarskie a wynikające z historycznie strategicznego położenia na mapie Europy, na granicy dwóch zaborów (końcowa stacja Granica Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej). Maczki to zielone płuca Sosnowca oraz ulubione miejsce weekendowych wycieczek rowerowych.

  Kolej Północna biegła z Wiednia przez Brzecław, Przerów, Lipník nad Bečvou, Ostrawę, do Bogumina, gdzie miała połączenie z kolejami pruskimi, a poprzez nie z uruchomioną 13 października 1847 Koleją Krakowsko-Górnośląską, łącząca Kraków z Jaworznem-Szczakową, a następnie Jaworzno-Szczakową z Mysłowicami. Dopiero budowa linii z Bogumina przez Zebrzydowice, Dziedzice, Oświęcim, Chrzanów i Trzebinię umożliwiła rezygnację z tranzytu przez terytoria pruskie. Odcinek ten został w całości uruchomiony w marcu 1856 r., a dzięki bocznej linii Kolei Północnej połączenie kolejowe otrzymało również wtedy Bielsko. Powstała także odnoga Ostrawa – Opawa.

  Brzecław (czes. Břeclav, niem. Lundenburg) to miasto w kraju południowomorawskim w Czechach, 50 km na południowy wschód od Brna. Leży w pobliżu granicy z Austrią i Słowacją nad rzeką Dyją, ma powierzchnię 87,17 km² i około 26000 mieszkańców.Marchegg – miasto w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf. Liczy 2 897 mieszkańców (1 stycznia 2014).

  Pierwsze prace poprzedzone zostały wystawieniem dokumentu koncesyjnego (4 marca 1836), zgodnie z którym koncesjonariuszem był „Wechselhaus S.M. von Rotschild”. Kolejnych 3 koncesji udzielono (lata: 1873, 1885-1886) spółce „C.K. Uprzywilejowane Towarzystwo Akcyjne Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda”. Dotyczyły one m.in. 2 linii kolejowych: Bielsko – Żywiec i Bielsko – Kalwaria. Nominalna wartość kapitału zakładowego w 1856 r. wynosiła 124,1 mln koron. Niemal pół wieku później (1905) wartość kapitału szacowano na 577,4 mln koron.

  Bogumin (czes. Bohumín, niem. Oderberg) – położone przy ujściu Olzy do Odry miasto na Śląsku Cieszyńskim w Czechach, w kraju morawsko-śląskim przy granicy z Polską.Trzebinia (niem. Triebnitz) – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.

  Kolej Północną Cesarza Ferdynanda oddawano do użytku sukcesywnie idąc od Wiednia, a ogólna długość linii kolejowych Kolei Północnej sukcesywnie rosła. W 1856 wynosiła 531 km, 2 lata później 626 km, by w 1888 osiągnąć stan 1143 km. Na początku XX w., w 1902, długość linii wyniosła 1309 km. W 1862 Kolej Północna dysponowała znacznym taborem kolejowym. Składało się nań: 218 lokomotyw, 375 wagonów osobowych i 5617 wagonów towarowych. 11 lat później liczba lokomotyw przekroczyła 300 (318), wykorzystując do przewozu pasażerów i towarów 602 wagony osobowe i 9432 wagony towarowe. W 1888 eksploatowano 408 lokomotyw, 589 wagonów osobowych i 12 807 wagonów towarowych.

  Cesarsko-Królewskie Koleje Państwowe (niem. kaiserlich-königliche Staatsbahnen, kkStB), od roku 1915 Cesarsko-Królewskie Austriackie Koleje Państwowe (niem. kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen) były dawną państwową spółką kolejową, działającą w austriackiej części Monarchii Austro-Węgierskiej, tzw. Przedlitawii.Chrzanów – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chrzanów. Wchodzi w skład Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego.

  W 1856 r. z usług Kolei Północnej skorzystało 1,6 mln pasażerów. 3 lata później przewozy pasażerów wzrosły o 1 mln osób. W latach 1860-1883 Koleją Północną podróżowało rocznie od 1,7 do 2,9 mln pasażerów. Schyłek XIX w. przyniósł znaczne ożywienie ruchu pasażerskiego. W 1884 przewieziono 3,1 mln osób; 4 lata później 4,8 mln; w 1892 8,4 mln. Rok 1898 przyniósł Kolei Północnej rekordową frekwencję – przewieziono wówczas 13,26 mln pasażerów. W pierwszym roku XX w. liczba ta wzrosła do 15,2 mln osób.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Opawa (czes.: Opava, niem.: Troppau, śl.: Uopawa, staropol.: Tropawa) – miasto w kraju morawsko-ślaskim, na Śląsku Czeskim przy granicy z Polską na Płaskowyżu Głubczyckim nad rzeką Opawą. Okolice miasta zwane są Śląskiem Opawskim.

  Do 1878 r. pasażerowie mogli podróżować w wagonach o zróżnicowanym standardzie, stosownie do ich możliwości finansowych. Najzamożniejsi klienci korzystali z wagonów 1 klasy, dla najmniej wymagających pozostawały wagony 4 klasy. W tamtym okresie w najlepszych warunkach podróżowało tylko 1,6-2,6% pasażerów. Z przejazdu w 2 klasie korzystało 14-21%. Największą popularnością cieszyła się wśród pasażerów 3 klasa – wagonami tej klasy podróżowało 45-71% klientów. W 1879 r. zlikwidowano możliwość podróżowania 4 klasą. Od tego roku sukcesywnie spadał udział przejazdów 1 klasą: w 1879 podróżował nią co 57 pasażer – w 1906 była to 1 osoba na 286 pasażerów. Podobna sytuacja dotyczyła przejazdów 2 klasą. Gros pasażerów korzystała z wagonów 3 klasy: w 1879 było ich 80%, a ćwierć wieku później 93%.

  Goleszów (cz. Holešov ve Slezsku, niem. Golleschau) − wieś gminna położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, siedziba gminy Goleszów. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia miejscowości wynosi 1211 ha, a liczba ludności 4045, co daje gęstość zaludnienia równą 334 os./km².Przerów (czes. Přerov, niem. Prerau) - miasto w Czechach, na Morawach, w kraju ołomunieckim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 5 850 ha, a liczba jego mieszkańców 47 311 osób.

  W latach 1856-1866 Kolej Północna przewoziła ładunki i towary o łącznej masie od 1,1 do 1,9 mln t. Kolejne lata przyniosły dynamiczny wzrost przewozów towarowych: z 2,9 mln t (1867) do 4,2 mln t (1872) i 5,1 mln t (1880). Zlecających ładunki wciąż przybywało, stąd 8 lat później przewieziono ich już 10,1 mln t. Rok 1898 zamknięto wynikiem 15,6 mln t, a w 1906 klienci zlecili do przewozy towary o łącznej wadze 19,5 mln t.

  Bielsko (śl. Biylsko, czes. Bílsko, niem. Bielitz) – dawne miasto na Śląsku Cieszyńskim, które 1 stycznia 1951 r. zostało połączone z małopolską Białą Krakowską w jeden organizm pod nazwą Bielsko-Biała.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Siedziba kolei oficjalnie mieściła się w Wiedniu, de facto w Krakowie. Począwszy od 31 października 1906, właścicielem Kolei Północnej stały się Cesarsko-Królewskie Koleje Państwowe (kkStB).

  Chronologiczny wykaz odcinków kolejowych otwartych lub przejętych przez Kolej Północną[]

 • 17 listopada 1837: FloridsdorfWagram dł. 13,12 km
 • 1838
 • 6 stycznia: Wien – Floridsdorf dł. 5,08 km
 • 16 kwietnia: Wagram – Gänserndorf dł. 13,11 km
 • 1839
 • 9 maja: Gänserndorf – Dürnkrut dł. 18,75 km
 • 6 czerwca: Dürnkrut – Lundenburg dł. 33,10 km
 • 7 lipca: Lundenburg – Brünn dł. 59,52 km
 • 1841
 • 1 maja: LundenburgHradisch dł. 54,85 km
 • 26 czerwca: Floridsdorf – Jedlersdorf dł. 1,60 km
 • 1 września: Hradisch – Prerau dł. 45,45 km
 • 17 października: PrerauOlmütz dł. 22,66 km
 • 15 sierpnia 1842: PrerauLeipnik dł. 15,18 km
 • 1 maja 1847: Leipnik – Oderberg dł. 77,25 km
 • 1848
 • 20 sierpnia: Gänserndorf – Marchegg dł. 17,56 km
 • 1 września: OderbergAnnaberg (granica pruska) dł. 3,26 km
 • 17 grudnia 1855
 • Schönbrunn – Troppau dł. 28,19 km
 • OderbergDzieditz dł. 50,76 km
 • DzieditzBielitz dł. 10,57 km
 • 1 marca 1856
 • TrzebiniaAuschwitz dł. 25,24 km
 • DzieditzAuschwitz dł. 21,39 km
 • 1 stycznia 1858
 • Kraków – Trzebinia – Mysłowice dł. 65,17 km
 • Szczakowa – Granica (Maczki) dł. 1,62 km
 • 30 sierpnia 1869: Brünn – Niesamislitz – Prerau dł. 89,39 km
 • 1 lipca 1870: Niesamislitz – Olmütz – Prerau dł. 52,85 km
 • 30 grudnia 1872: Lundenburg – Grussbach dł. 42,62 km
 • 8 grudnia 1873: NeusiedlLaa – Zellerndorf dł. 53,29 km
 • 18 sierpnia 1878: BielitzSaybusch dł. 20,31 km
 • 1 grudnia 1880: Hullein – Kremsier dł. 7,72 km
 • 23 października 1881: Kremsier – Zborowitz dł. 16,52 km
 • 1882
 • 24 września: Hullein – Holleschau dł. 7,49 km
 • 15 października: Holleschau – Bistritz dł. 10,85 km
 • 1 listopada 1884: Marisch-Weiskirchen – Krasna dł. 24,77 km
 • 1885
 • 25 stycznia: Krasna – Meseritsch dł. 1,40 km
 • 1 czerwca
 • Wallachisch-Meseritsdch – Rauczka dł. 6,69 km
 • Rauczka – Wsetin dł. 11,47 km
 • 1888
 • 1 stycznia: Kraków – Podgórze (Płaszów) – Bonarka dł. 7,89 km
 • 1 czerwca
 • Kojetín – Kremsier dł. 8,71 km
 • Bistritz – Meseritsch dł. 25,12 km
 • Krasna – Friedland dł. 39,54 km
 • FriedeckBielitz dł. 68,94 km
 • Bielsko-Kalwaria – Kalwaria Zebrzydowska dł.58,73 km
 • 18 grudnia: GolleschauUstroń dł. 5,41 km
 • 1889
 • 1 czerwca: Hotzendorf – Neutitschein dł. 10,07 km
 • 1 października
 • Drösing – Zistersdorf dł. 11,31 km
 • Rohatitz – Straßnitz dł. 4,72 km
 • 1 października 1890: Stauding – Wagstadt dł. 7,49 km
 • 1891
 • 18 czerwca: Göding – Holics (granica węgierska) dł. 2,23 km
 • 15 października
 • Zauchtl – Bautsch dł. 38,83 km
 • Zauchtl – Fulnek dł. 9,50 km
 • 1892
 • 1 stycznia: Krasna – Roznau dł. 13,18 km
 • 25 czerwca: Troppau – Benisch dł. 29,66 km
 • 1895
 • 17 września
 • Branowitz – Pohrlitz dł. 8,32 km
 • Rohrbach – Groß Seelowitz dł. 2,35 km
 • 1 października: Kojetín – Tobitschau dł. 10,53 km
 • 1 września 1898: PetrowitzKarwin dł. 9,83 km

 • Hrušovany nad Jevišovkou, niem. Grußbach - miasto w Czechach, w kraju południowomorawskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 2 532 ha, a liczba jego mieszkańców 3 209 osób.Dyja (czes. Dyje, niem. Thaya) – rzeka w Masywie Czeskim, w Austrii i Czechach, w zlewisku Morza Czarnego, najdłuższy prawy dopływ Morawy, o długości 235 km, począwszy od miejscowości Raabs an der Thaya, gdzie następuje połączenie składających się na nią dopływów:

  Przypisy

  1. Koleje Śląska Cieszyńskiego: Opis i historia linii 93 (Trzebinia - Zebrzydowice). kolejcieszyn.pl. [dostęp 2015-03-18].
  2. Stanisław Szuro: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914. Kraków: Historia Iagellonica, 1997, s. 33-52. ISBN 83-906446-1-4.
  Zebrzydowice (cz. Zebřidovice lub Žibřidovice, niem. Seibersdorf) – wieś gminna w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim, siedziba gminy Zebrzydowice. Położona nad rzeką Piotrówką przy granicy z Czechami, na Wysoczyźnie Kończyckiej, w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia miejscowości wynosi 1559 ha a liczba mieszkańców 5046 osób, co daje gęstość zaludnienia równą 323,7 os./km².Żywiec (niem. Saybusch, czes. Živec) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, położone w Kotlinie Żywieckiej, u zbiegu rzek Soły i Koszarawy nad Jeziorem Żywieckim, na wysokości 345–350 m n.p.m. Mimo przynależności administracyjnej do województwa śląskiego, miasto leży na terytorium Małopolski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczakowa – dzielnica Jaworzna. W latach 1933-1956 była samodzielnym miastem a w latach 1934-1954 także siedzibą wiejskiej gminy Szczakowa.
  Jaworzno – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej.
  Podgórze – dawna dzielnica Krakowa. Położone jest na prawym brzegu Wisły na styku regionów naturalnych: Bramy Krakowskiej, Niziny Nadwiślańskiej, Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wielickiego.
  Laa an der Thaya - miasto nad Dyją, leży w północnej części Austrii (Dolna Austria, powiat Mistelbach), tuż przy granicy z Czechami. Miasto położone jest w odległości ok. 60 km od stolicy Austrii - Wiednia. Liczy sobie ok. 6000 mieszkańców. Jest stosunkowo rozległą gminą o powierzchni ok. 72,89 km². Administracyjnie składa się z 10 dzielnic. Otoczone winnicami Laa leży w regionie znanym od stuleci z produkcji doskonałych trunków.
  Neusiedl am See (węg. Nezsider, chorw. Niuzalj)- miasto w Austrii, w kraju związkowym Burgenland. W 2005 liczyło 6 153 mieszkańców.
  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.
  Stara Huta, Krasna (ukr. Стара Красношора, Stara Krasnoszora) – polska wieś na ukraińskiej Bukowinie, w rejonie storożynieckim obwodu czerniowieckiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.