• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kolbudy - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Okręg wyborczy nr 1 – okręg wyborczy obejmujący teren województwa pomorskiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Gdańsku.Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.

  Kolbudy (do końca 2001 gmina Kolbudy Górne) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim. Gmina w całości znajduje się w aglomeracji trójmiejskiej. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie gdańskim.

  W skład gminy wchodzi 15 sołectw: Babidół, Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy Górne, Czapielsk, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Kowale, Lisewiec, Lublewo Gdańskie, Łapino, Otomin, Ostróżki, Pręgowo.

  Ostróżki (kaszb. Òstróżczi, niem. Ostroschken daw. Pręgowo Ostre) – mała wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy.Rezerwat przyrody Jar Reknicy – rezerwat przyrody na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy. Rezerwat zajmuje 66,11 ha. Na terenie rezerwatu, oprócz lasu podlegającego Nadleśnictwu Kolbudy, znajduje się 2,33 ha rzeki Reknicy. Rezerwat ustanowiony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Siedliska przyrodnicze występujące w rezerwacie chronione są dodatkowo w obszarze Natura 2000 Dolina Reknicy.

  Siedziba gminy to Kolbudy (do 20 grudnia 1998 jako Kolbudy Górne).

  Według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 16826 osób.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Gmina Kolbudy na tle powiatu gdańskiego oraz województwa pomorskiego

  Gmina Kolbudy znajduje się w północno-zachodniej części powiatu gdańskiego. Gmina położona jest w strefie podmiejskiej Aglomeracji Gdańskiej. Graniczy z miastem Gdańsk oraz gminami: Trąbki Wielkie, Przywidz, Pruszcz Gdański oraz położoną w powiecie kartuskim gminą Żukowo.

  Droga krajowa nr 6 – droga krajowa w północnej części kraju prowadząca od granicy z Niemcami w Kołbaskowie do Łęgowa o długości ok. 351 km. Droga nr 6 przebiega przez województwa zachodniopomorskie i pomorskie. Jest połączeniem niezbędnym dla ruchu osobowo-towarowego między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi w północnej Polsce, tzn. Szczecinem wraz z aglomeracją oraz Trójmiastem.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Siedziba władz gminnych, znajdująca się w Kolbudach jest oddalona o 11 km od centrum Pruszcza i ok. 15 km od centrum Gdańska.

  Gmina Kolbudy według podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego znajduje się w całości na terenie mezoregionu Pojezierze Kaszubskie, jednakże granica pomiędzy Pojezierzem Kaszubskim a Starogardzkim nie jest jednoznaczna, stąd południowa część gminy bywa zaliczana również do Pojezierza Starogardzkiego.

  Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Las nad jeziorem Straszyńskim
  Radunia w Bielkowie
  Rezerwat Bursztynowa Góra

  Geologia[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy dominują utwory czwartorzędowe, głównie piaski i gliny. W dolinach rzecznych utworzyły się torfy.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Babidół (kaszb. Babòdół lub też Babi Dół, niem. Ziegelei Babenthal) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy. Wieś jest siedzibą sołectwa Babidół w którego skład wchodzi również miejscowość Nowiny. Na północ od miejscowości znajduje się leśny rezerwat przyrody Jar Reknicy.

  Geomorfologia[ | edytuj kod]

  Przeważającą formą terenu jest wysoczyzna morenowa, moreny dennej falistej. Powierzchnia wysoczyzny jest poprzecinana dolinami rzecznymi. Najwyżej położona jest część południowa, natomiast najniżej północno-wschodnia. W północnej części gminy (w okolicy Jeziora Otomińskiego) rzeźba terenu jest bardziej urozmaicona.

  Drezyna – rodzaj lekkiego pojazdu szynowego, używanego zwykle przez służby utrzymania szlaku do prowadzenia nadzoru, przewozu materiałów i narzędzi, transportu drużyn roboczych. Dawniej drezyny miały napęd ręczny, a ich niewielki ciężar umożliwiał zdjęcie z toru w dowolnym miejscu, obecnie w użyciu są drezyny o napędzie spalinowym. Najczęściej drezyna składa się z kabiny, umożliwiającej jazdę kilku osób, i skrzyni ładunkowej, są też konstrukcje przypominające mikrobusy. Do drezyn można stosować różnego rodzaju doczepy – np. do przewozu szyn. W Polsce opracowano i produkowano drezyny oparte na konstrukcji samochodu osobowego marki Warszawa i opracowano Mitor oparty na mikrobusie Żuk. Podobne przeróbki wykonywano także w innych krajach, np. Czesi mieli swoją drezynę na bazie samochodu osobowego Škoda 1202, w ZSRR używano drezyn przebudowanych z mikrobusów UAZ 450.Parafia Bożego Ciała w Pręgowie – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji gdańskiej, w dekanacie Kolbudy.

  Gleby[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy gleby są średnie i słabe. Dominują gleby brunatne. 70% terenu zajmują gleby 4 i 5 klasy przydatności rolniczej.

  Sieć hydrologiczna[ | edytuj kod]

  Gmina Kolbudy leży w zlewni Motławy. Największymi rzekami na terenie gminy są Radunia i Reknica, niewielki fragment gminy leży w zlewni Kłodawy. Oprócz tego część gminy leży na terenach bezodpływowych.

  Flora i fauna[ | edytuj kod]

  Lasy zajmują 34% powierzchni gminy. Duży areał zajmują lasy liściaste bukowe oraz dębowo-bukowe, jednak najbardziej lasotwórczym gatunkiem jest sosna pospolita.

  Browar Amber - regionalny browar średniej wielkości mieszczący się w miejscowości Bielkówko pod Gdańskiem. Posiada własną puszkownię oraz własne ujęcie wody ze studni głębinowej. Rocznie produkuje 250 tys. hl. piwa. Zakład jest członkiem Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby oraz Pomorskiego Klubu Dobrej Marki. Browar Amber koncentruje się na sprzedaży swojego piwa głównie w regionie Pomorza Gdańskiego i północnej Polski. Rozwija także dystrybucję w wielu miastach Polski, przede wszystkim poprzez sieci dużych supermarketów. Prowadzi eksport własnych marek do USA i Danii.Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:

  W 2017 w lasach Nadleśnictwa Kolbudy, zlokalizowanych w dużej części na terenie gminy, stwierdzono obecność 2437 jeleni, 7558 saren, 15 łosi, 1863 dzików, 922 lisów i 3 wilków, a także takich gatunków ptaków, jak bocian czarny, bielik, myszołów, jastrząb, kania ruda, żuraw.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Różnorodność szaty roślinnej spowodowała objęcie znacznych obszarów różnymi formami ochrony przyrody. Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Bursztynowa Góra i Jar Reknicy, będące również atrakcją turystyczną, 3 obszary chronionego krajobrazu i 2 użytki ekologiczne. Na terenie gminy znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu: Otomiński, Przywidzki i Dolnej Raduni oraz 22 pomniki przyrody. W obrębie gminy znajdują się także dwa obszary Natura 2000Dolina Reknicy (PLH 220008) oraz Pomlewo (PLH 220092).

  Szadółki (kaszb. Szëdlëkòwò lub też Szëdôłkòwò, Szadółczi, niem. Schüddelkau) – osada mieszkalno-rolnicza położona na Wysoczyźnie Gdańskiej, pomiędzy Jasieniem i Kowalami, przy drodze do Kolbud i Otomina (ul. Jabłoniowa), ok. 12 km od centrum miasta. Obecnie część osiedla Jasień, do niedawna funkcjonowała jako wieś sołecka miasta Gdańska.Jankowo Gdańskie (kaszb.Jankòwò lub Gduńsczé Jankòwò, niem. Jenkau) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy. Transport publiczny jest obsługiwany przez komunikację miejską Gdańska.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Okręg wyborczy nr 25 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Gdańsk i Sopot oraz powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego (województwo pomorskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Dekanat Kolbudy – jeden z 24 dekanatów katolickich archidiecezji gdańskiej, obejmujący obszar gmin Kolbudy i Przywidz. Został utworzony po podziale Dekanatu Wyżyny Gdańskie na mocy kurendy nr 34/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 (formalnie obowiązującej od 3 maja) decyzją Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego. Dziekanem jest proboszcz parafii św. Floriana w Kolbudach – ks. prałat Józef Nowak.
  Szlak Kartuski – niebieski znakowany szlak turystyczny wytyczony przez obszar miast Sopot, Gdańsk i powiatu kartuskiego prowadzący z Sopotu Kamiennego Potoku do Kartuz (dawny dworzec PKP) kaszubskim obszarem województwa pomorskiego (liczący ok. 68 km długości).
  Reknica – struga na Kaszubach, prawy dopływ Raduni. Rzeka wypływa ze źródła położonego ok. 2 km na zachód od Przywidza na wschodniej wysoczyźnie morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Przepływa przez Klonowo Dolne, Jezioro Modre, Jezioro Głębokie, Hutę Dolną, Jezioro Ząbrskie, Marszewską Górę i Czapielsk, płynąc dalej w kierunku południowo-wschodnim i tworząc malowniczy jar (będący rezerwatem) między Czapielskiem a Kolbudami i by ostatecznie ujść do starego koryta Raduni w Kolbudach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.