• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kokoszyce

  Przeczytaj także...
  Jan Nepomucen (ur. ok. 1350 w Pomuku, obecnie Nepomuk, zm. 20 marca 1393 w Pradze) – prezbiter, spowiednik Zofii Bawarskiej, męczennik i święty Kościoła katolickiego.Wodzisław Śląski (niem. Loslau, cz. Vladislav, łac. Vladislavia) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim w pobliżu granicy z Czechami, ośrodek administracyjny powiatu wodzisławskiego. Położone geograficznie na Płaskowyżu Rybnickim (będącym częścią Wyżyny Śląskiej), nad rzeką Lesznicą, historycznie zaś na Górnym Śląsku.
  Ulica Młodzieżowa w Wodzisławiu Śląskim jest ważnym węzłem komunikacyjnym o charakterze lokalnym, który łączy dzielnicę Zawada z dzielnicą Kokoszyce, a dalej za pośrednictwem ul. Pszowskiej do centrum miasta. Ulica ta ma także charakter ponadlokalny, gdyż jest częścią drogi DW936,i łączy Wodzisław Śląski z Krzyżanowicami. Ulica zaczyna się od skrzyżowania z ulicą Pszowską, a kończy wraz z granicą miasta z Syrynią. Długość ulicy wynosi 4,5 km. W okresie PRL-u nosiła nazwę "Młodzieżowa" od ulicy Pszowskiej do skrzyżowania z ul. Paderewskiego, natomiast od skrzyżowania z tą ulicą aż do granic miasta nosiła nazwę ulicy "22 Lipca". W latach 90. ta ostatnia została zlikwidowana i przeciągnięto nazwę ulicy "Młodzieżowej". Według statystyk ulica Młodzieżowa jest jedną z najniebezpieczniejszych ulic w Wodzisławiu Śląskim - bardzo dużo śmiertelnych wypadków drogowych. W związku z tym jej nazwę próbowano zmienić na ul. Straceńców, jednak w wyniku braku zgody mieszkańców nazwa dotychczasowa została. Ulicę przecina potok Zawadka oraz tory kolejowe (towarowe) z KWK Anna w Pszowie, które biegną do miejscowości Olza. Wzdłuż ulicy panuje zabudowa jednorodzinna.

  Kokoszyce – dzielnica Wodzisławia Śląskiego, o charakterze podmiejskim, głównie o zabudowie jednorodzinnej. Kokoszyce graniczą z Pszowem oraz dzielnicami Wodzisławia: Jedłownikiem, Radlinem II oraz Zawadą.

  W Kokoszycach znajduje się m.in. park z ciekawymi okazami botanicznymi, barokowy pałac z 1822 roku wzniesiony przez dawnego właściciela Kokoszyc Wilhelma Franza von Zawadzki, boisko „KS 25” Kokoszyce, OSP Kokoszyce, Centrum Rozrywki Albatros, nowy dom parafialny, siedziba KSM-u oraz ośrodek jazdy konnej.

  Ulica Pszowska w Wodzisławiu Śląskim – szlak komunikacyjny łączący miasto z Raciborzem, dalej z Opolem, a także jest częścią drogi wojewódzkiej nr 933 łączącą Jastrzębie Zdrój z Raciborzem. Wewnątrz miasta stanowi bezpośrednie połączenie dzielnicy Kokoszyce z centrum miasta. Jej początek wyznacza skrzyżowanie z ul. Wincentego Witosa (droga wojewódzka nr 933), a kończy granica z Pszowem. Do 1 stycznia 1995 roku długość tej ulicy wynosiła 7,2 km i była najdłuższą ulicą w mieście. Po odłączeniu się Pszowa jej długość wynosi 5,3 km, jednak dalej pozostaje najdłuższą ulicą w Wodzisławiu Śląskim. W okresie Prus ulica ta nosiła nazwę Ratiborer Straße (Raciborska). W okresie międzywojennym, a także po wojnie nazwa pozostała bez zmian. Po włączeniu Rydułtów do Wodzisławia, gdzie istniała już ulica Raciborska nazwę ulicy w centrum Wodzisławia zmieniono na Pszowska. Wzdłuż ulicy dominuje zabudowa jednorodzinna wraz obiektami użyteczności publicznej oraz handlowo-usługowymi.Paweł Pośpiech (ur. 1879 w Kokoszycach, zm. 1922 w Pszczynie) – ksiądz, poseł do Reichstagu i Sejmu, polski działacz narodowy, redaktor i wydawca "Gazety Ludowej".

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Według niemieckiego geografa oraz językoznawcy Heinricha Adamy nazwa miejscowości wywodzi się od polskiej nazwy ptaka domowego "kury" -"von kur, kura, kogut, kokosz = Hahn und Henne". W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu jako najwcześniejszą wymienia ją w polskiej formie - "Kokoczyce" podając jej znaczenie "Huhndorf" czyli po polsku "Miejscowość kur". Nawiązanie do nazwy znajduje się w herbie miejscowości.

  Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka – dzielnica Wodzisławia Śląskiego, która została utworzona decyzją uchwały Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z 28 czerwca 1996. Zabudowa dzielnicy ma charakter podmiejski. Obecnie na terenie dzielnicy działa zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Mieści się tu zabytkowy dwór, a także SP nr 2. Działają: OSP "Jedłownik", OSP "Turzyczka" oraz "Brać Górnicza". Na terenie dzielnicy działa "Klub Sportowy Gosław Jedłownik". W skład tej Dzielnicy wchodzą: Jedłownik Wieś, Turzyczka, Karkoszka, Gliniak.Zespół pałacowo-parkowy w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach - znajdujący się w Kokoszycach, dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, składający się z XIX wiecznego pałacu i parku.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsze wzmianki o wsi Kokoszyce pochodzą z 1444 roku. Ciekawe miejsca to Pałac z 1822 roku, przebudowany dla G. von Ruffera, a od 1928 roku Dom Rekolekcyjny, klasycystyczna Kaplica pod wezwaniem św.Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX wieku oraz pochodzący z tego samego czasu Park Krajobrazowy. Z Kokoszyc pochodził ksiądz Paweł Pośpiech, poseł do Sejmu Pruskiego. W skład tej dzielnicy wchodzą: Kokoszyce, Olszyny, Dołki i Stawki.

  Pszów (niem. Pschow łac. Psouane szl. Pšůw) – miasto w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, historycznie na Górnym Śląsku.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.


  Zabytki[ | edytuj kod]

 • Zespół pałacowo parkowy w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach
 • Klasycystyczna Kaplica pod wezwaniem św. Jana Nepomucena
 • Ulice[ | edytuj kod]

 • Dołki
 • Gagarina
 • M. Dąbrowskiej
 • Matki Teresy z Kalkuty
 • Młodzieżowa
 • Norwida
 • Olszyny
 • Oraczy
 • Osadnicza
 • Parkowa
 • Pałacowa
 • Pszowska
 • Smolna
 • Sportowa
 • Strażacka
 • Wesoła
 • Zdrojowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Heinrich Adamy: Die Schlesischen Ortsnamen ihre entstechung und bedeutung. Breslau: Verlag von Priebotsch`s Buchhandlung, 1888, s. 59.
  Kura domowa (Gallus gallus domesticus) – ptak hodowlany z rodziny kurowatych, hodowany na całym świecie. W środowisku naturalnym nie występuje. Uważa się, że stanowi formę udomowioną kura bankiwa (Gallus gallus), lecz nie wyklucza się domieszki innych gatunków południowoazjatyckich kuraków (zarówno żyjących, jak i wymarłych). Udomowienie miało prawdopodobnie miejsce w III tysiącleciu p.n.e. w Indiach, chociaż badania archeologiczne wykazały, że pierwsze kuraki udomowiono w Chinach już w VI tysiącleciu p.n.e. Około 1000 p.n.e. kury hodowano już powszechnie w Chinach, a ok. 500 p.n.e. w Egipcie i Europie, w tym w Polsce (odnaleziono kości kur podczas wykopalisk w Biskupinie). W tym okresie w Chinach prowadzono już sztuczne wylęganie. Jak wykazały badania, ówczesne kury przypominały dzisiejsze kury bezrasowe, lecz miały lepiej rozwinięte skrzydła.Radlin II – podmiejska dzielnica Wodzisławia Śląskiego, historyczna część Radlina – Radlin właściwy. Po zmianach administracyjnych pozostała jako część Wodzisławia Śl. Przez dzielnicę przebiega fragment drogi krajowej nr 78 oraz linii kolejowej ze stacją Wodzisław Śląski-Radlin. W dzielnicy ma swój początek rzeka Leśnica. W dzielnicy od 1907 roku działa jednostka "OSP Radlin II", znajdują się tu również dwa kościoły rzymskokatolickie pw. Św. Marii Magdaleny (Dolniok) i Św. Izydora (Górniok). W skład dzielnicy wchodzą dawne wsie: Radlin Górny, Radlin Dolny, Szarowiec. Dzielnica liczy około 5500 mieszkańców. Obecne miasto Radlin nosi nazwę "Radlin" mimo tego że leży na terenie dawnych wsi Biertułtowy, Głożyny i Obszary będących dawniej dzielnicami Radlina (dziś nazywanego Radlinem II).
  Warto wiedzieć że... beta

  Zawada – dzielnica Wodzisławia Śląskiego, przy drodze wojewódzkie nr 936. W dzielnicy dominuje budownictwo jednorodzinne. Na jej terenie znajdują się m.in. Zakłady Wód Mineralnych „Zawadzianka”, piekarnia, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Położona w granicach miasta Wodzisławia Śląskiego. Leży w tej części ziemi wodzisławskiej, której powierzchnia wykazuje dużą różnorodność rzeźby. Obszar Zawady odwadniają 3 strugi, z których jedna przychodzi od strony Kokoszyc, druga od strony Pszowskich Dołów, a trzecia wstępuje na obszar Zawady od południa, od Syrynki. Wszystkie zaś razem łączą się w okolicy dawnego młyna zawadzkiego tworząc strumień po nazwą Syrynka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.