• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kojkowice

  Przeczytaj także...
  Zaolzie (czes. Zaolší – rzadziej używana nazwa, Těšínsko – nazwa częściej używana, choć dwuznaczna, Českotěšínsko, niem. Olsa-Gebiet) – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej części górnośląskiego Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku Cieszyńskim, który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 roku pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy). Zaolzie było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.). Nazwa pochodzi od rzeki Olzy (po czesku do 1920 Olza, od 1920 Olše), stanowiącej w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechami.Powiat Frydek-Mistek (czes. Okres Frýdek-Místek) to powiat w kraju morawsko-śląskiego (okręg terytorialny: kraj północnomorawski) w Czechach. Wschodnia część przed 1960 stanowiła powiat Czeski Cieszyn.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Kojkowice (czes. Kojkovice , niem. Kojkowitz) to część miasta Trzyńca w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach, tuż przy granicy z Polską. Jest to także gmina katastralna o nazwie Kojkovice u Třince (Kojkowice koło Trzyńca) i powierzchni 187,43 ha. 1 stycznia 2008 liczba mieszkańców wyniosła 287, a domów 85 (2009).

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.

  Kojkowice to stosunkowo młoda miejscowość na Śląsku Cieszyńskim, założona w 1776. Aż do początku XX w. miejscowe dzieci chcąc uczęszczać do szkoły musiały chodzić do pobliskich miejscowości, głównie Puńcowa. Zmieniło się to z wraz z wybudowaniem polskiej szkoły w latach 1902-1907, która następnie służyła przez 54 lata. Według austriackiego spisu ludności z 1910 roku miała 274 mieszkańców, z czego wszyscy byli polskojęzyczni, zaś w podziale według wyznania 57 (20,8%) było katolikami, 216 (78,8%) ewangelikami zaś 1 osoba (0,4%) była innego wyznania lub religii. Po podziale regionu w 1920 wieś znalazła się po stronie czechosłowackiej, a w październiku 1938 wraz z tzw. Zaolziem została zaanektowana przez Polskę, a na początku II wojny światowej do nazistowskich Niemiec. Po wojnie przywrócono stan sprzed października 1938. W 1960 Kojkowice znajdują się w administracyjnych granicach Trzyńca a rok później z powodu braku wystarczającej ilości dzieci zamknięte zostają obie miejscowe szkoły, polska i czeska (wybudowana w 1932, w tym okresie jedna z ostatnich czeskich szkół na Zaolziu).

  Trzyniec (czes. Třinec, niem. Trzynietz, słow. Trinec) – miasto we wschodnich Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w obrębie Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. Położone jest w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, nad rzeką Olzą, na granicy Pogórza Morawsko-Śląskiego i Pogórza Śląskiego, południowe dzielnice zaś w kotlinie rozdzielającej Beskid Śląski i Beskid Śląsko-Morawski. Liczy 38 tys. mieszkańców.Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

  Na terenie wsi, do 21 grudnia 2007 roku znajdowało się polsko-czeskie przejście graniczne Kojkovice - Puńców, które na mocy układu z Schengen zostało zlikwidowane.

  Z Kojkowic pochodzą:

 • Paul Fox, misjonarz i działacz polonijny w USA
 • Stanisław Zahradnik, polski historyk i działacz PZKO.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Uchwała KSNG nr 5/2012 Publikacja w formacie PDF
  2. Informace o katastrálním území Kojkovice u Třince (cz.). [dostęp 2010-09-22].
  3. Počet obyvatel k 1.1.2008. Správní oddělení města Třince, 2008. (cz.)
  4. Adresy v České republice (cz.). 2009-10-10. [dostęp 2010-09-22].
  5. Ludwig Patryn (ed): Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien, Troppau 1912.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Zahradnik: Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880-1991. Trzyniec: HT, 1991. OCLC 189422554.
 • Stanisław Zahradnik. Szkoła - symbolem świetności Kojkowic. „Głos Ludu”, s. 3, 2007-09-11. Trzyniec: HT. 
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • mapa gminy katastralnej Kojkovice u Třince
 • Kojkowice, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 249.
 • Jasio Zahradnik: Wioska Kojkowice na Śląsku
 • II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Przejście graniczne Puńców - Kojkovice - dawne polsko - czeskie przejście małego ruchu granicznego położone w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Goleszów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.
  Puńców (cz. Puncov) – wieś w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Goleszów. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 1021 ha, a liczba ludności 1508, co daje gęstość zaludnienia równą 147,7 os./km².
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (cz. Polský kulturně-osvětový svaz), w skrócie PZKO to organizacja społeczna w Republice Czeskiej mająca na celu razem z Kongresem Polaków reprezentować mniejszość polską w państwie czeskim. Jest to największa pod względem liczby członków (obecnie 12300) polska organizacja w Czechach, choć liczba ta systematycznie się zmniejsza wraz z kurczącą się mniejszością polską.
  Paul Fox (Paweł Fox) (ur. 16 listopada 1874 w Kojkowicach koło Cieszyna, zm. 27 maja 1961 w Chicago) – działacz polonijny, historyk protestantyzmu polskiego i polonijnego, pastor. Studiował teologię i filozofię w Oberlin, Cleveland i Baltimore w USA. Od 1907 roku pracował jako duszpasterz i pedagog (rożne uczelnie w USA). Doktorat uzyskał w 1904 roku na uniwersytecie w Baltimore.
  Kraj morawsko-śląski (czes. Moravskoslezský kraj), do 30 maja 2001 r. kraj ostrawski (czes. Ostravský kraj) – to region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa, przy granicy ze Słowacją i Polską, u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry. Stolicą kraju jest Ostrawa. Jego obszar wchodzi w skład okręgu terytorialnego kraj północnomorawski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.