• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koja

  Przeczytaj także...
  Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu (np. metra), jak i np. samochodu.Ląd - obszar skorupy ziemskiej niepokryty wodami mórz i oceanów. Lądy zajmują około 29% powierzchni Ziemi, łącznie 149 milionów km². Dla większych, zwartych obszarów lądu przyjęto nazwę kontynent, mniejsze obszary lądu to wyspy. Średnie wzniesienie lądu ponad poziom morza wynosi 875 metrów. W odniesieniu do kontynentów zamiennie używa się nazwy „stały ląd”, w odróżnieniu od wysp, których nie zalicza się do powierzchni lądu.
  Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.
  Koje praktykantów w kubryku na Darze Młodzieży

  Kojałóżko na jednostce pływającej w kajucie lub wspólnym pomieszczeniu (kubryk). W Marynarce Wojennej także łóżko marynarza na lądzie.

  Istnieje kilka rodzai koi w zależności od miejsca ich usytuowania i przeznaczenia. Możemy wyróżnić: koje stałe, składane, pilotowe, hundkoje oraz dinetki.

  Kambuz – wydzielona przestrzeń na jednostce pływającej przeznaczona do przyrządzania posiłków. W zależności od wielkości jednostki jest to osobne pomieszczenie albo wydzielony fragment pomieszczenia. W drugim przypadku kantorek kuchenny usytuowany jest zazwyczaj w pobliżu zejściówki, co umożliwia lepszą wentylację oraz dobre oświetlenie.Żeglarstwo – niegdyś odmiana transportu, dziś dyscyplina sportów wodnych, oraz rodzaj turystyki lub rekreacji, a także forma szkoleń – zarówno dla późniejszych marynarzy, oficerów i kapitanów jednostek, jak i jako tzw. szkoła charakterów dla młodzieży. Żeglarstwo uprawiane jest na jednostkach pływających napędzanych siłą wiatru za pośrednictwem żagli.

  Koje stałe[]

  Niedemontowalne koje występujące pojedynczo lub niekiedy piętrowo (w obszarze śródokręcia). W kambuzie umieszcza się koje stałe przy burtach tak, aby zachować jak najwięcej miejsca pośrodku na stół, siedzenia itp.

  Koje składane[]

  Nazywane również klapkojami stanowią dodatkowe miejsca sypialne, które w każdej chwili można rozłożyć lub złożyć. Najprostszym przykładem klapkoi jest hamak. Może ją również stanowić podwieszane na linach oparcie kanapy. Innym przykładem jest żagielkoja (inaczej koja żaglowa lub segelkoja) będąca płótnem żaglowym rozciągniętym na metalowej ramie. Podczas dnia jest ona składana i odwieszana na burtę. Do grupy koi składanych zalicza się również siedzenia kanap w mesie, które po rozsunięciu tworzą pojedyncze lub podwójne miejsce sypialne.

  Bakista – schowek w postaci skrzyni, stosowany na jachtach, kutrach i innych jednostkach pływających. Stanowi element zabudowy wnętrza kabiny lub wbudowany może być w zagłębienie pokładu zwane kokpitem. Najczęściej jego wieko stanowi koja lub inne siedzisko. Bakista służy do przechowywania różnych przedmiotów, przede wszystkim rzeczy osobistych załogi. Jeżeli jest umieszczona w kokpicie, schowane są w niej elementy wyposażenia jachtu, takie jak kotwica czy takielunek.Kajuta, kabina – zamykane pomieszczenie mieszkalne o charakterze prywatnym na statku wodnym, przeznaczone dla jednej lub kilku osób. Swoje kajuty posiada zarówno obsługa jednostki, jak i jej pasażerowie. Na małych jachtach kabiną nazywa się całość pomieszczenia mieszkalnego.

  Hundkoje[]

  Są to miejsca sypialne znajdujące się pomiędzy burtą jednostki a kokpitem. Należą do znacznie mniej wygodnych niż koje stałe.

  Koje pilotowe[]

  Stanowią miejsca sypialne pod półpokładami jednostki. Charakteryzują się bardzo małą wysokością, przez co nadają się jedynie do przebywania w nich w pozycji leżącej. W gwarze żeglarskiej nazywa się je sarkofagami, trumnami lub telewizorem.

  Dinetki[]

  Są to koje dwuosobowe powstałe poprzez przykrycie przestrzeni pomiędzy kanapami specjalną deską. Niekiedy stosuje się rozwiązanie wykorzystujące opuszczany do poziomu kanap stół.

  Sztorm (z ang. Storm i z niem. Sturm) – zjawisko meteorologiczne występujące nad obszarami mórz i oceanów w postaci silnego, porywistego, długotrwałego wiatru o sile nie mniejszej niż 8° w skali Beauforta. Pogodzie sztormowej zwykle towarzyszy odpowiednio silne falowanie powierzchni wody. Często występują również rzęsiste deszcze, znacznie ograniczające widzialność. W razie prognozowanego sztormu, jednostki o mniejszej dzielności morskiej zwykle nie opuszczają portu, a te będące w morzu starają się znaleźć schronienie w porcie lub na osłoniętym kotwicowisku. Jednak przebywanie w czasie silnego sztormu (czy huraganu) w porciebez dostatecznej osłony czy na nie dostatecznie osłoniętym kotwicowisku może być bardziej niebezpieczne, niż sztormowanie na wodach otwartych.Żagielkoja – ciasne pomieszczenie na jachcie lub żaglowcu w części dziobowej jednostki, będące magazynem żagli. Znajduje się często obok takich pomieszczeń jak kingston, kabelgat lub magazyn bosmański. Z nietypowych zastosowań tego pomieszczenia można wymienić użycie żagielkoi jako aresztu, jeśli kogoś trzeba odizolować do czasu dobicia do portu lub przekazania na inną jednostkę pływającą. Trochę częstszym zastosowaniem tego pomieszczenia jest rezerwowe miejsce sypialno-mieszkalne dla nadmiarowej załogi. Gwarowo żagielkoja to także magazyn żagli na lądzie.

  Koja stanowi miejsce do spania, wypoczynku, a także częściowo miejsce odosobnienia żeglarza lub marynarza (ew. pasażera) oraz miejsce przechowywania jego rzeczy osobistych (pod miejscem do leżenia - bakista oraz w niewielkich schowkach umieszczonych przy koi).

  Koja jest zwykle wystarczająco długa, za to dość wąska. W celu zabezpieczenia przed wypadnięciem, w czasie dużego kołysania jednostki pływającej (np. podczas sztormu), wolny bok koi może być zabezpieczony sztormdeską (demontowalną deską niewielkiej wysokości) lub rozpinanym fartuchem sztormowym. Jeżeli górne koje są składane, to wiszą na pasach, które jednocześnie spełniają rolę zabezpieczenia przed wypadnięciem.

  Półpokład – część powierzchni pokładu na jednostce pływającej, której ciągłość pomiędzy burtami jest przerwana poprzez elementy konstrukcyjne wystające z pokładu, lub zagłębiające się w niego. Półpokłady są wąskimi i długimi odcinkami pokładu biegnącymi wzdłuż burt, a rozdzielone pomiędzy burtami mogą być kokpitem, pokładówką, nadbudówką, lukiem towarowym itp. Półpokłady służą do przemieszczania się załogi. Ze względu na małą szerokość półpokładów często stosuje się poręcze nazywane handrelingami.Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ew. cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń:

  Zobacz też[]

 • mesa
 • kambuz
 • kingston
 • Bibliografia[]

 • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.
 • Jerzy W. Dziewulski: Wiadomości o jachtach żaglowych. Warszawa: Alma-Press, 2008, s. 114-115. ISBN 978-83-7020-358-0.
 • Kubryk – wspólne, wieloosobowe pomieszczenie mieszkalne załogi stosowane dawniej na okrętach i statkach. Kubryk był zwykle w dziobowej części statku w odróżnieniu od pomieszczeń oficerów w części rufowej. Dziś kubrykiem nazywa się na statkach szkolnych wspólne pomieszczenie mieszkalne uczniów lub studentów, którzy odbywają praktyki morskie.Śródokręcie – środkowa część kadłuba jednostki pływającej znajdująca się pomiędzy częścią dziobową oraz rufową. Jest to rejon w okolicy połowy długości jednostki. Stanowi największy przedział kadłuba. Może być podzielony na szereg pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. W większości jednostek pływających obszar ten wypełniają pomieszczenia mieszkalne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marynarz - podstawowa (nieoficerska) funkcja w dziale pokładowym na statku handlowym. W marynarce handlowej wyróżnia się trzy stanowiska marynarskie:
  STS Dar Młodzieży – trzymasztowy polski żaglowiec szkolny (fregata) typu B-95, następca „Lwowa” i „Daru Pomorza”.
  Łóżko jest typem mebla, służącym do snu lub odpoczynku w pozycji leżącej. Łóżka mają różne kształty i wymiary, są robione także z wielu materiałów. Zwykle przeznaczone jest dla jednej lub dwóch osób, rzadziej dla większej ilości osób (patrz łóżko rodzinne).
  Mesa – duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, zazwyczaj w jej środkowej części, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia, miejsce zebrań załogi, wspólnego wykonywania prac lub innych zajęć wymagających dużej przestrzeni (np. naprawa żagli) oraz wspólnego wypoczynku. Ponadto służyć może do celów reprezentacyjnych oraz urzędowych, takich jak odprawy celne. Na większych jednostkach może znajdować się również oddzielna mesa oficerska oraz mesa kapitańska, a na statkach pasażerskich również mesa pasażerska.
  Kingston – w terminologii żeglarskiej pokładowa toaleta na jednostce pływającej. Nazwa pochodzi od otworu w dnie kadłuba służącego do wprowadzania wody do wnętrza jednostki. Kingston może mieć prostą konstrukcję i składać się tylko z miski klozetowej, bądź bardziej skomplikowaną z systemem pomp pobierających wodę zaburtową, a następnie odpompowujących nieczystości na zewnątrz. Obsługa kingstona wymaga przeszkolenia załogi, ponieważ niewłaściwa obsługa może powodować problemy podczas żeglugi w ciężkich warunkach. Często w obecnie produkowanych jachtach występuje pośredni zbiornik na fekalia, gdyż w większości marin nie można wyprowadzać nieczystości za burtę.
  Hundkoja (z niemieckiego, dosłownie "psia koja") - koja na jachcie znajdująca się pomiędzy kokpitem a burtą, z głową śpiącego w pobliżu zejściówki. Czasami nazywana też "trumną". Hundkoja może znajdować się także na samym dziobie, kiedy jest kształtem zbliżona do trójkąta. Najmniejsza (najkrótsza) koja, zwykle najmniej wygodna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.