• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kohabitacja - socjologia  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Konkubinat, kohabitacja – nieformalny związek dwóch osób, pozostających w pożyciu, bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwa.Rezydentami w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.
  Kohabitacja typu LAT[ | edytuj kod]

  O kohabitacji mówi się także w sytuacji, gdy para w ogóle nie mieszka razem. Jest to tzw. kohabitacja typu LAT (Living Apart Together). Występuje ona wtedy, gdy dwie osoby pozostają w intymnym związku, mieszkając osobno. Osoby te świadomie decydują się na wybranie związku bez wspólnego zamieszkania. Związki te bywają określane mianem „dochodzącego konkubinatu”. Najczęściej kohabitacja bez wspólnego zamieszkania przechodzi w kohabitację, która łączy się ze wspólnym zamieszkiwaniem lub też ulega rozpadowi.

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Kohabitacja a konkubinat[ | edytuj kod]

  Pojęcie kohabitacji bywa stosowane zamiennie z terminem „konkubinat”, jednak określenia te różnią się między sobą, czego dowodzi już sama etymologia tychże wyrazów. Termin konkubinat pochodzi od łacińskiego concubinatus („co-, con-” znaczy „wspólnie”, zaś „cubare” znaczy „leżeć”). Łac. „concubina” to w języku polskim „kochanka, nałożnica”, a łac. concubitus znaczy „leżenie razem, spółkowanie”. Konkubinat ma miejsce, gdy „mężczyzna i kobieta żyją ze sobą bez zawarcia związku ustawowego. Dzielą łoże i najczęściej prowadzą wspólny dom”. Pojęcie kohabitacji i konkubinatu może dotyczyć dwóch różnych sytuacji. Kohabitacja jest pojęciem o szerszym zakresie. Nie zawsze jest ona konkubinatem, zaś konkubinat stanowi jeden z jej podzbiorów.

  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.